6 noiembrie 2022 • DUMINICA A XXXII-A D.P.A. • Sf. Leonard, pustnic

LECTURA I

Regele lumii ne va ridica la învierea vieţii veşnice.
Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1-2.7a.9-14

În zilele acelea, s-a întâmplat că şapte fraţi cu mama lor au fost prinşi de rege şi obligaţi – fiind bătuţi cu biciul şi cu vâna de bou – să mănânce carne de porc, care era interzisă de Lege. Unul dintre ei s-a făcut purtător de cuvânt şi a spus aşa: “Ce vrei să întrebi şi ce vrei să afli de la noi? Suntem gata să murim decât să încălcăm legile părinteşti”. După aceea, ajungând la ultima suflare, a zis: “Tu, nemernicule, ne scoţi din viaţa prezentă, dar regele lumii ne va ridica la învierea vieţii veşnice pe noi, care murim pentru legile sale”. După acesta, a fost chinuit cel de‑al treilea. Când i s-a cerut să scoată limba, a scos-o repede şi a întins cu curaj mâinile. Şi a zis cu demnitate: “Din cer le-am primit şi pentru legile lui le dispreţuiesc; de la el sper că le voi dobândi din nou”, aşa încât însuşi regele şi cei care erau cu el au fost uimiţi de curajul tânărului, pentru care suferinţele nu însemnau parcă nimic. După ce acesta a trecut din viaţă, tot la fel l-au torturat în chinuri pe al patrulea. Când era să se sfârşească, a vorbit astfel: “Este de dorit să treci din viaţă prin mâinile oamenilor când aştepţi speranţa de la Dumnezeu că vei fi înviat iarăşi de el; dar pentru tine nu va fi înviere spre viaţă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 16(17),1.5-6.8b şi 15 (R.: 15b)

R.: Când mă voi trezi, Doamne, mă voi sătura de chipul tău.

Ascultă, Doamne, dreptatea mea,
ia aminte la strigarea mea;
pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea,
de pe buze care nu au înşelăciune! R.

Tu îmi păstrezi paşii pe căile tale,
ca să nu se clatine picioarele mele.
Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi,
pleacă-ţi urechea spre mine şi ascultă cuvintele mele! R.

Adăposteşte-mă la umbra aripilor tale.
Dar eu, în dreptate, voi vedea faţa ta,
când mă voi trezi mă voi sătura de chipul tău. R.

LECTURA A II-A

Domnul să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,16-3,5

Fraţilor, însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin har mângâiere veşnică şi o bună speranţă, să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice faptă şi cuvânt bun! În rest, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca să se răspândească cuvântul Domnului şi să fie glorificat la fel ca la voi şi să fim mântuiţi de oamenii rătăciţi şi răi, căci nu toţi au credinţă! Dar Domnul este credincios. El vă va întări şi vă va păzi de Cel Rău. Suntem convinşi în Domnul cu privire la voi că faceţi şi veţi face ceea ce v-am poruncit. Domnul să îndrepte inimile voastre spre iubirea lui Dumnezeu şi spre perseverenţa lui Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Ap 1,5b.6b
(Aleluia) Isus Cristos este primul născut dintre cei morţi; lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! (Aleluia)

EVANGHELIA

Dumnezeu nu este al celor morţi, ci al celor vii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 20,27-38

În acel timp, au venit la Isus unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, şi l-au întrebat: “Învăţătorule, Moise a scris: «Dacă cineva are un frate căsătorit care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia şi să ridice urmaşi fratelui său!» Erau deci şapte fraţi. Primul, luându-şi soţie, a murit fără copii. Cel de-al doilea şi cel de-al treilea au luat-o de soţie. Şi toţi cei şapte au murit şi nu au lăsat copii. În cele din urmă, a murit şi femeia. Aşadar, la înviere, căruia dintre ei îi va fi soţie femeia? Pentru că toţi şapte au avut-o de soţie”. Isus le-a răspuns: “Fiii lumii acesteia se însoară şi se mărită; însă cei consideraţi vrednici să dobândească lumea cealaltă şi învierea din morţi nu se vor însura şi nici nu se vor mărita, pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar că morţii învie, o arată şi Moise în relatarea despre rug, când îl numeşte pe Domnul: «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob». Dumnezeu nu este al celor morţi, ci al celor vii, întrucât toţi trăiesc pentru el”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Textele biblice propuse spre meditare în această duminică, ne oferă o adevărată revelaţie a vieţii de dincolo de moarte şi a modului de a avea parte de ea.
E drept că dincolo de pragul morţii nu străbate decât cu mare dificultate reflecţia filosofică. În schimb, în mai toate culturile ori religiile, această viaţa de după viaţă este afirmată ca un adevăr fundamental şi că unele ştiinţe de astăzi confirmă o dăinuire a ceva din fiinţa umană în pofida despărţirii de trupul care se întoarce în pământ pentru a redeveni pământ. Prin urmare, nu ne surprinde faptul că în timpurile noastre mulţi refuză ideea unei vieţi de dincolo de moarte de vreme ce chiar în timpul lui Isus unii dintre contemporanii lui – în cazul de faţă, saduceii – refuzau să creadă în învierea morţilor, în timp ce pentru cei mai mulţi acest adevăr de credinţă era deja un adevăr de viaţă.
Astfel, faptul că morţii trebuie să învie este atestat, potrivit lui Isus, în episodul tufişului arzând din cartea Exodului (3,14), unde pomenirea Dumnezeului lui Abraham, a Dumnezeului lui Isac şi a Dumnezeului lui Iacob constituie o garanţie a dăinuirii patriarhilor fondatori ai poporului ales alături de Dumnezeul în care şi-au pus toată încrederea. Acolo, viaţa nu se mai poate întrerupe, întrucât cei care se află alături de Dumnezeu nu mai pot muri (Lc 20,36a).
Apoi, în textele noastre se face o distincţie între cei care sunt aflaţi vrednici să aibă parte de lumea viitoare şi de învierea morţilor (Lc 20,35) şi cei pentru care învierea nu va fi spre viaţa veşnică (2Mac 7,14). Sunt consideraţi vrednici de lumea viitoare şi de învierea morţilor cei care au păzit poruncile uneori chiar cu preţul vieţii de aici (2Mac 7,8.9). În sfârşit, un alt aspect important legat de învierea în viaţa de dincolo se referă la situaţiile mai speciale cum ar fi cele ale unor martiri. Lectura I de astăzi prezintă moartea martirică a celor şapte fraţi în timpul persecuţiei lui Antioh al IV (175-164 î.C.). Particularitatea constă în aceea că trupurile lor erau sfârtecate şi dezmembrate. Ei nutreau însă convingerea că, la înviere, Dumnezeu le va restitui fiecare mădular pierdut de vreme ce tot El li le-a oferit atunci când i-a creat (2Mac 7,11).
În faţa unei astfel de realităţi, îndemnurile Sfântului Paul, din lectura a doua, nu pot face trimitere decât la o apropiere cât mai mare de Dumnezeu care ne vrea alături de El: Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi, prin harul său, ne-a dat pentru totdeauna mângâiere şi speranţă neclintită, el să vă mângâie şi să vă întărească inimile, ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi spuneţi… Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu, ca să fiţi statornici în a aştepta cu răbdare venirea lui Cristos.

Pr. Tarciziu Șerban


Calendarul săptămânii 6-13 noiembrie 2022

6 D DUMINICA A XXXII-A D.P.A.; Sf. Leonard, pustnic
7 L Sf. Vilibrord, ep.
8 M Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.
9 M Sfințirea Bazilicii din Lateran
10 J Ss. Leon cel Mare, pp. înv. **; Oreste, m.
11 V Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.
12 S Ss. Iosafat, ep. m. **; Cristian, m.
13 D DUMINICA A XXXIII-A D.P.A.; Sf. Augustina (Livia), clg.


Gândul săptămânii

“Viaţa e frumoasă prin ceea ce este, mai frumoasă încă prin ceea ce ascunde şi mult mai frumoasă încă prin ceea ce dobândeşte.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons