6 ianuarie 2021• EPIFANIA DOMNULUI • Sf. Andrei Corsini, ep.

LECTURA I

Gloria Domnului răsare deasupra ta.
Citire din cartea profetului Isaia 60,1-6

Ridică-te, luminează-te, Ierusa- lime, căci lumina ta vine şi gloria Domnului răsare deasupra ta! Căci, iată, întunericul va acoperi pământul şi bezna, popoarele! Dar peste tine va răsări Domnul şi gloria lui se va vedea deasupra ta. Vor umbla neamuri la lumina ta şi regi, în strălucirea zorilor tale. Ridică-ţi ochii împrejur şi priveşte: toţi se adună şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe şi fiicele tale sunt purtate pe braţe. Atunci vei vedea şi te vei lumina; îţi va bate inima şi se va lărgi, pentru că belşugul mării se va întoarce la tine şi bogăţiile neamurilor vor veni la tine. Vei fi învăluită de o mulţime de cămile, de cămile tinere din Madian şi din Efa; toţi din Saba vor veni şi vor aduce aur şi tămâie şi vor aduce laude Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 71(72),1-2.7-8.10-11.12-13 (R.: cf. 11)

R.: Toate neamurile pământului
te vor adora pe tine, Doamne.

Dumnezeule, dăruieşte-i regelui judecăţile tale
şi înzestrează-l pe fiul regelui cu dreptatea ta!
Şi el va judeca poporul tău cu dreptate
şi pe săracii tăi cu nepărtinire. R.

În zilele lui, va înflori dreptatea şi multă pace,
până când va fi luna.
El va domni de la o mare la alta,
şi de la Râu până la marginile pământului. R.

Regii din Tarşiş şi ai insulelor vor oferi daruri,
regii din Seba şi din Saba îşi vor aduce tributul.
Toţi regii se vor prosterna înaintea lui,
toate popoarele îl vor sluji. R.

El îi va elibera pe săracul care strigă
şi pe sărmanul care nu are ajutor.
Va avea milă de cel sărac şi de cel sărman
şi va mântui sufletele sărmanilor. R.

LECTURA A II-A

Este revelat acum: păgânii sunt împreună părtaşi ai promisiunii.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,2-3a.5-6

Fraţilor, poate aţi auzit de economia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi: prin revelaţie, mi-a fost făcut cunoscut misterul care nu a fost cunoscut fiilor oamenilor din celelalte ge- neraţii aşa cum este revelat acum sfinţilor săi apostoli şi profeţi prin Duhul: că păgânii sunt împreună-moştenitori, formează un singur trup şi sunt împreună părtaşi ai promisiunii, în Cristos Isus, prin Evanghelie.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 2,2b
(Aleluia) Am văzut la răsărit steaua lui şi am venit să ne închinăm Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA

Am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să ne închinăm lui.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 2,1-12

După ce s-a născut Isus în Bet- leemul Iudeii în zilele lui Irod, regele, iată că au ajuns la Ierusalim nişte magi din Răsărit şi întrebau, spunând: „Unde este regele nou-născut al iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm”. Auzind aceasta, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Adunându-i pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, a căutat să afle de la ei unde avea să se nască Cristos. Ei i-au spus: „În Betleemul Iudeii, căci aşa este scris de profet: «Şi tu, Betleem, pământ al lui Iuda, nicidecum nu eşti cea mai mică dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieşi stăpânitorul care va păstori poporul meu, Israel»”. Atunci Irod, chemându-i pe magi în secret, a aflat de la ei timpul precis când li s-a arătat steaua. Şi, trimiţându-i la Betleem, le-a spus: „Mergeţi şi informaţi-vă cu exactitate despre copil şi, când îl veţi fi găsit, făceţi‑mi cunoscut şi mie ca să merg şi eu să-l ador!” După ce l-au ascultat pe rege, au plecat, şi iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor până când, venind, s-a oprit deasupra locului unde era copilul. Când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare. Şi, intrând în casă, au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat şi, deschizând tezaurele lor, i-au oferit daruri: aur, tămâie şi smirnă. După ce li s-a revelat în vis să nu se mai întoarcă la Irod, au plecat pe alt drum în ţara lor.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Celebrăm cu bucurie solemnitatea Epifaniei, “manifestarea” lui Cristos în faţa neamurilor care sunt reprezentate de către Regii Magi, personaje misterioase venite din Orient. Îl celebrăm pe Cristos, scopul pelerinajului popoarelor aflate în căutarea mântuirii. În prima lectură, l-am ascultat pe profetul, inspirat de Dumnezeu, contemplând Ierusalimul ca un far de lumină care, în mijlocul întunericului şi al beznei de pe pământ, orientează drumul tuturor popoarelor. Slava Domnului străluceşte deasupra oraşului sfânt şi atrage mai întâi copiii exilaţi şi risipiţi, dar în acelaşi timp şi neamurile păgâne, care vin din toate părţile înspre Sion ca spre o patrie comună îmbogăţind-o cu bogăţiile lor (cf. Is 60, 1-6). În a doua lectură ne-a fost repropus ceea ce Apostolul Paul le scria efesenilor, adică faptul că tocmai convergenţa evreilor şi a păgânilor, datorită iniţiativei pline de iubire a lui Dumnezeu, în unica Biserică a lui Cristos era “misterul” manifestat la împlinirea timpului, “harul” pentru care Dumnezeu l-a făcut slujitor (cf. Ef 3, 2-3a.5-6). […] S-au scurs douăzeci de secole de când acest mister a fost revelat şi realizat în Cristos, dar acesta încă nu a ajuns la îndeplinirea sa. […] Mai multe întrebări apar în mod spontan: în ce sens, astăzi, Cristos mai este încă lumen gentium, lumina neamurilor? În ce punct se află – dacă putem spune astfel – acest itinerar universal al popoarelor către El? Este într-o fază de progres sau de regres? Şi încă ceva: cine sunt astăzi Regii Magi? Cum putem interpreta, gândindu-ne la lumea de astăzi, aceste misterioase figuri evanghelice?
[…] Solemnitatea de astăzi ne poate oferi această perspectivă, pornind de la manifestarea unui Dumnezeu care s-a revelat în istorie ca lumină a lumii, pentru a călăuzi şi a introduce în cele din urmă omenirea în pământul făgăduit, unde domneşte libertatea, dreptatea şi pacea. Şi vedem tot mai mult că nu putem să promovăm singuri dreptatea şi pacea, dacă nu ni se manifestă lumina unui Dumnezeu care ne arată chipul său, care ne apare în ieslea din Betleem, care ne apare pe Cruce.
[…] Ceea ce ne surprinde de fiecare dată […] este faptul că [magii] se prosternă în adoraţie în faţa unui copilaş în braţele mamei sale, nu în cadrul unui palat regal, ci în sărăcia unui staul din Betleem (cf. Mt 2, 11). […] Spre deosebire de regele Irod, acaparat de propriul său interes pentru putere şi bogăţie, Regii Magi erau îndreptaţi către obiectivul căutării lor, şi atunci când l-au găsit, deşi erau oameni cultivaţi, s-au comportat precum păstorii de la Betleem: au recunoscut semnul şi au adorat Copilul, oferindu-i daruri preţioase şi simbolice pe care le aduseseră cu ei.

Din omilia Papei Benedict al XVI-lea, 6.01.2007


Calendarul săptămânii 3-10 ianuarie 2021

3 D DUMINICA A 2-A DUPĂ CRĂCIUN; Preasfântul Nume al lui Isus; Ss. Argeu, Narcis și Marcelin, frați, Claudion și îns. m. din Tomis; Genoveva, fc.
4 L Sf. Angela din Foligno, văduvă
5 M Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege
6 M EPIFANIA DOMNULUI; Sf. Andrei Corsini, ep.
7 J Ss. Raymund din Penyafort, pr. *; Lucian din Antiohia, pr. m.
8 V Sf. Severin, abate
9 S Ss. Adrian de Canterbury, abate; Fer. Alexia le Clerc, clg.
10 D BOTEZUL DOMNULUI; Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic


Gândul săptămânii

“Simţim adesea nevoia să ne rugăm chiar în picioare fiind şi să gândim în genunchi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons