6 decembrie 2020 • DUMINICA A II-A DIN ADVENT • Sf. Nicolae, ep.

LECTURA I

Pregătiţi calea Domnului!
Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

Aşa spune Dumnezeul vostru: “«Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul meu!» Vorbiţi la inimă Ierusalimului şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a terminat, că nelegiuirea sa a fost răscumpărată, pentru că a fost luat din mâna Domnului dublul pentru păcatele sale!” Un glas strigă: “În pustiu pregătiţi calea Domnului, îndreptaţi în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal vor fi nivelate, ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colţuros va fi netezit. Atunci se va descoperi gloria Domnului şi toate făpturile o vor vedea împreună, căci gura Domnului a vorbit. Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului; ridică-ţi cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului; ridică-l, nu te teme! Spune cetăţilor lui Iuda: «Iată Dumnezeul vostru!» Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui stăpâneşte! Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea lui! Ca un păstor îşi va paşte turma: cu braţul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său, iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 84(85),9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8)

R.: Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

Voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu:
el vorbeşte de pace poporului său şi credincioşilor săi.
Mântuirea este aproape de cei care se tem de el
şi gloria lui va locui pe pământul nostru. R.

Îndurarea şi adevărul se vor întâlni,
dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;
adevărul va răsări din pământ
şi dreptatea va coborî din ceruri. R.

Domnul îşi va revărsa bunătatea
şi pământul îşi va aduce roadele sale.
Dreptatea va merge înaintea lui
şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

LECTURA A II-A

Aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 3,8-14

Iubiţilor, aceasta să n-o ignoraţi: o zi la Domnul este ca o mie de ani şi o mie de ani ca o singură zi! Domnul nu întârzie împlinirea promisiunii, după cum consideră unii întârzierea, ci el este îndelung răbdător faţă de voi, întrucât nu vrea să se piardă cineva, ci ca toţi să ajungă la convertire. Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ; în ziua aceea cerurile vor dispărea cu vuiet, principiile elementare se vor distruge în foc, la fel, şi pământul, cu toate lucrurile care vor fi găsite. Deci dacă toate acestea se vor distruge astfel, cât de sfântă şi evlavioasă trebuie să fie purtarea voastră, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile vor fi distruse în foc, iar principiile elementare, arzând, se vor topi! Dar noi aşteptăm, după promisiunea lui, ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui dreptatea. De aceea, iubiţilor, întrucât aşteptaţi acestea, străduiţi-vă să fiţi găsiţi în pace, fără cusur şi fără prihană!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 3,4c.6
(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui; şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Faceţi drepte cărările lui!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,1-8

Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Aşa cum este scris în profetul Isaia: “Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea ta. Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»” Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. Întreaga regiune a Iudeii şi cei din Ierusalim veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordan, mărturisin- du-şi păcatele. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste şi miere sălbatică şi predica, zicând: “Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În duminica a doua a Adventului mesajul divin, purtător al unei promisiuni, se îndreaptă către un popor aflat în robie. Robia în care se află acest popor nu se datorează întâi de toate invaziei altui popor, ci fărădelegilor sale. Un popor dezbinat în el însuşi, care nu se mai conduce după nici o lege dreaptă, care i-a întors spatele lui Dumnezeu crezând că îşi poate lua destinul în propriile mâni a ajuns foarte curând în robie. Robia, însă, poate reprezenta o şansă de renaştere câtă vreme acel popor se converteşte: se întoarce la Domnul şi începe să trăiască din nou în adevăr, în dreptate şi în iubire.
Un astfel de parcurs a trăit poporul lui Israel, iar la capătul unei robii deosebit de dureroase, care l-a condus la convertire, aude de partea unui mesager al lui Dumnezeu aceste cuvinte: Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui a luat sfârşit, că fărădelegea lui a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale. Mai mult, locuitorii Ierusalimului sunt îndemnaţi să se pregătească pentru un eveniment incredibil: întoarcerea fiilor lui din exil. Ajutându-i se întoarcă în patria lor, Dumnezeu îşi manifestă astfel atât măreţia sa cât şi puterea braţului său: Iată-l pe Dumnezeul vostru; iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi va conduce la odihnă oile care alăptează.
Din acea experienţă dureroasă s-a născut convingerea exprimată de psalmul responsorial: Mântuirea este aproape de cei care se tem de el şi pe pământul nostru va locui slava lui… Atunci, mila şi adevărul se vor întâlni, dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa; adevărul va răsări din pământ şi dreptatea va coborî din cer.
Or, toate aceste aspecte ale vieţii înnoite anunţă deja cerurile noi şi pământul cel nou pe care noi le aşteptăm cu atâta ardoare. Sfântul Petru ne asigură, în lectura a doua, că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei sale… dar ne şi invită să ne străduim să fim aflaţi de el fără prihană, fără vină şi în pace. La rândul său, Sfântul Ioan Botezătorul, anunţă, în fragmentul evanghelic de astăzi, apropiata sosire a Domnului şi ne cheamă să parcurgem drumul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Evanghelistul ne spune că întreg ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi se botezau în răul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. De remarcat este faptul că contemporanii lui recunosc în el pe crainicul trimis să Îi pregătească Domnului calea. Viaţa lui austeră îl acreditează şi îl autorizează să vorbească despre mântuirea pe care Dumnezeu o va înfăptui prin Fiul său.
Astăzi, multe glasuri ne promit mântuirea şi mai ales timpuri paradiziace. Care din aceste glasuri sunt, însă, ale lui Dumnezeu?

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 6-13 decembrie 2020

6 D DUMINICA A II-A DIN ADVENT; Sf. Nicolae, ep.
7 L Sf. Ambrozie, ep. înv. **
8 M NEPRIHĂNITA ZĂMISLIRE; Sf. Narcisa, fc.
9 M Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin *
10 J Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
11 V Sf. Damasus I, pp. *
12 S Sf. Fc. Maria de Guadalupe *; Ss. Epimah și Alexandru, m.
13 D DUMINICA A III-A DIN ADVENT; Ss. Lucia, fc. m.; Otilia, clg.


Gândul săptămânii

“A nu-ţi cunoaşte aproapele este mijlocul cel mai sigur de a nu te cunoaşte nici pe tine.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons