6 august 2023 • SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI • Fer. Octavian, ep.

LECTURA I

Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada.
Citire din cartea profetului Daniel 7,9-10.13-14

Eu, Daniel, am privit până când au fost stabilite nişte tronuri şi un Bătrân s-a aşezat. Hainele lui erau ca zăpada şi părul capului său, ca lâna curată. Tronul lui era flăcări de foc şi roţile lui, foc arzător. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea lui. Mii de mii îi slujeau şi zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a aşezat la judecată şi cărţile au fost deschise. Priveam în timpul viziunilor mele de noapte şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui. Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 96(97),1-2.5-6.9 (R.: 1a şi 9a)

R.: Domnul cel preaînalt stăpâneşte peste tot pământul.

Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
Norii şi negura îl înconjoară,
dreptatea şi judecata sunt temelia domniei sale. R.

Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
înaintea stăpânului a tot pământul.
Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

Căci tu, Doamne,
eşti Cel Preaînalt peste tot pământul
şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii! R.

LECTURA A II-A

Noi înşine am auzit acest glas venit din cer.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Petru 1,16-19

Preaiubiţilor, noi nu v-am făcut cunoscută puterea Domnului nostru Isus Cristos şi venirea lui pe baza unor basme bine ticluite, ci pentru că am fost martori oculari ai măreţiei lui. El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi mărire atunci când din partea gloriei măreţe a venit acest cuvânt: “Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit plăcerea”. Noi înşine am auzit acest glas venit din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Şi avem şi mai sigur cuvântul profetic la care faceţi bine că luaţi aminte ca la o candelă ce străluceşte în loc întunecos până când se va lumina de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 17,5c
(Aleluia) “Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este plăcerea mea; de el să ascultaţi!” (Aleluia)

EVANGHELIA

Faţa lui a strălucit ca soarele.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,1b-9

În acel timp, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, i-a dus deoparte pe un munte înalt şi i s-a schimbat înfăţişarea înaintea lor: faţa lui a strălucit ca soarele şi hainele lui au devenit albe ca lumina. Şi iată că le-au apărut Moise şi Ilie, care vorbeau cu Isus! Petru, luând cuvântul, i-a spus lui Isus: “Doamne, e bine că suntem aici! Dacă vrei, voi face aici trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie”. Pe când mai vorbea încă, iată că i-a învăluit un nor luminos şi iată că un glas din nor spunea: “Acesta este Fiul meu cel iubit, în care este mulţumirea mea; ascultaţi de el!” Auzind, discipolii au căzut cu faţa la pământ şi s-au înspăimântat foarte mult. Dar, venind Isus şi atingându-i, le-a zis: “Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi!” Ridicându-şi ochii, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur. Pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit: “Să nu spuneţi nimănui ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului nu va fi înviat din morţi!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului comemorează sfințirea bazilicilor de pe Muntele Tabor, celebrată încă de la sfârșitul secolului al V-lea. Această sărbătoare este posterioară sărbătorii Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie), de care depinde pentru dată, 6 august, 40 de zile înainte de Înălțarea Sfintei Cruci. Sărbătarea a început să fie celebrată în Occident începând cu secolul al IX-lea și a fost introdusă în calendarul roman de Papa Calixt III în 1457: ocazia istorică a fost amintirea plină de recunoștință a victoriei obținute cu un an înainte împotriva turcilor, de care Occidentul era foarte amenințat.
Relatarea schimbării la față urmează după mărturia lui Petru de la Cezareea și prima vestire a pătimirii (cf. 16,13 ss). Este motrivul pentru care merită să avem curajul de a-l mărturisi pe Isus ca Domn și Dumnezeu, chiar în momentele cele mai dificile, pentru că Isus este Domnul. Schimbarea la față, ca semn al învierii, este propusă ca orizont pentru a atenua teama și a da curaj pentru a înfrunta drumul vieții. Schimbarea la față este faptul de a „trăi” învierea înainte, pentru a-i pregăti pe ucenici să înfrunte drumul intermediar, adică pătimirea și moartea.
Urcarea pe munte poartă ecoul altor „urcări” și altor experiențe ale manifestării lui Dumnezeu: muntele Horeb/Sinai (Ex 3,1; 24,12-18), urcarea și coborârea lui Moise (cf. Ex 19-34), experiența lui Ilie (cf. 1Rg 19,1-18). Pe munte, Isus le revelează celor trei ucenici că viața sa este mult mai profundă decât ceea ce „văd” și „știu”.
În Moise și Ilie care apar alături de Isus se concentrează toată istoria Vechiului Testament: Ilie, părintele porfeților, și Moise, păstrătorul legii.
Norul care apare trimite la mersul poporului prin pustiu, călăuzit de un nor (Ex 13, 21 ss), la norul de pe muntele Sinai (Ex 19,16), la norul care însoțește „chivotul” (Ex 40,34-35), care păstra „legea” lui Dumnezeu, și la norul care coboară asupra lui Isus.
Glasul care se aude din cer este auzit acum de către ucenici. Glasul de pe munte îl desemnează pe Isus ca fiind acela care trebuie să fie ascultat: El este Cuvântul cel viu, Cuvântul vieții (cf. In 14,6).
Petru nu înțelege totul, dar înțelege un lucru: „e bine că suntem aici” (Mt 17,4). Este impulsul omenesc: câte experiențe „frumoase” trăim noi până acolo încât ne lăsăm ispitiți și spunem „să facem trei colibe…”, „să oprim timpul”. Cu riscul de a nu urma decât experiențe emoționale care ne fac incapabili de „a coborî de pe munte”, acolo unde se află concretul vieții. Isus mă învață că ascultarea activă este apogeul experienței: „Ascultați-l”. Adică nu putem rămâne sub dictatura emoțiilor: acestea sunt necesare, desigur, dar nu sunt de ajuns. Ele ne ajută să ne dea elan, curaj, dar suntem mai mari decât emoțiile. „Ascultarea definește ucenicul: nu e necesar să fim originali, ci trebui să fim slujitori ai adevărului. Ascultarea este alcătuită din supunere și speranță. Trebuie inteligență pentru a înțelege, dar și curaj pentru a se hotărî, căci Cuvântul te implică și te smulte ție însuți” (B. Maggioni).

Sursa: www.vaticannews.va


Calendarul săptămânii 6-13 august 2023

6 D SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI; Fer. Octavian, ep.
7 L Ss. Sixt al II-lea, pp. și îns., m. *; Caietan, pr. *
8 M Sf. Dominic, pr. **
9 M Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), fc. m., patr. a Europei
10 J Sf. Laurențiu, diacon m.
11 V Sf. Clara, fc. **; Suzana, m.
12 S Sf. Ioana Francisca de Chantal, clg. *
13 D DUMINICA A XIX-A D.P.A.; Ss. Ponțian, pp. m. și Hipolit, pr. m.; Ioan Berchmans, student


Gândul săptămânii

“O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons