6 mai 2018 • DUMINICA 6 A PAŞTELUI • Ss. Dominic Savio; Benedicta, fc.; Petru Nolascus, clg.

LECTURA I

Darul Duhului Sfânt s-a revărsat şi asupra păgânilor.
Citire din Faptele Apostolilor 10,25-26.34-35.44-48

În timp ce Petru intra, Corneliu i-a ieşit în întâmpinare, a căzut la picioarele lui prosternându-se. Dar Petru l-a ridicat şi i-a zis: “Scoală-te! Sunt şi eu doar un om”. Atunci Petru, deschizându-şi gura, a spus: “Într-adevăr, acum înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cel care se teme de el şi face dreptatea îi este plăcut”. În timp ce Petru mai rostea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau cuvântul. Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru erau uimiţi că darul Duhului Sfânt se revărsase şi asupra păgânilor. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi şi preamărindu-l pe Dumnezeu. Atunci, Petru a spus: “Poate oare cineva să le refuze apa, pentru ca aceştia, care l-au primit pe Duhul Sfânt ca şi noi, să fie botezaţi?” Şi a poruncit ca ei să fie botezaţi în numele lui Isus Cristos. Atunci ei i-au cerut să mai rămână câteva zile.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 97(98),1.2-3ab.3cd-4 (R.: 2b)

R.: Domnul şi-a descoperit dreptatea înaintea popoarelor.
sau:
Aleluia.

Cântaţi Domnului un cântec nou,
pentru că a făcut lucruri minunate;
dreapta şi braţul lui cel sfânt i-au venit în ajutor! R.

Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea
şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor,
şi-a adus aminte de îndurarea şi de fidelitatea lui
faţă de casa lui Israel. R.

Toate marginile pământului
au văzut mântuirea Dumnezeului nostru!
Strigaţi de bucurie către Domnul,
toţi locuitorii pământului!
Aclamaţi, cântaţi psalmi şi tresăltaţi de bucurie! R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu este iubire.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-10

Iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că iubirea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-l cunoaşte pe Dumnezeu! Cine nu iubeşte nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Prin aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu în noi: Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său, unul născut, ca să trăim prin el. În aceasta constă iubirea: nu noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci el ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,23ab
(Aleluia) “Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Aşa cum Tatăl m-a iubit pe mine, aşa v-am iubit şi eu pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! Dacă păziţi poruncile mele, rămâneţi în iubirea mea aşa cum eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. V-am spus acestea pentru ca bucuria mea să fie în voi şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit eu! Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu ştie ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am pus ca să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veţi ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul!”

Cuvântul Domnului


Duminică, 13 mai 2018 – Colectă în toate parohiile Arhidiecezei pentru Presă


Comentariu la textele liturgice

Cristos e viu! Ne-o atestă iubirea revărsată de Duhul Sfânt în inimile noastre. E adevărat!
Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine dacă nu rămâne în viţă, la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. Cu ajutorul acestei imagini alegorice ilustra Isus Cristos, în fragmentul evanghelic al duminicii trecute, acea legătură vitală ce se crează între El şi ucenicul doritor de o viaţă înnoită, umplută de „rod”. Situându-se în imediată continuitate, fragmentul evanghelic al acestei duminici, detaliază şi defineşte mai bine în ce constă legătura dintre Viţă şi mlădiţă: Precum m-a iubit pe mine Tatăl, şi Eu v-am iubit pe voi. Rămâneţi în iubirea mea! Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, precum Eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. Altfel spus, acea iubire revelată de Isus Cristos pe cruce, iubirea însăşi dintre Tatăl şi Fiul, devine, după Înviere, elementul de legătură dintre Mântuitorul şi ucenicii săi, iar această iubire se manifestă în mod concret în păzirea poruncilor date de El.
Care este, însă, voinţa Mântuitorului exprimată prin porunci?
… să vă iubiţi unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu. Mai mare iubire decât aceasta nimeni nu are ca acela care îşi pune viaţa pentru prietenii săi. Or, lectura a doua, ne spune că Fiul lui Dumnezeu a fost cel care şi-a dat viaţa, cel dintâi, pentru noi: În aceasta s-a arătat iubirea lui Dumnezeu faţă de noi, că pe Fiul său unul-născut l-a trimis Dumnezeu în lume, ca să avem viaţă prim El. În această stă iubirea: … Dumnezeu ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Prin urmare, trebuie să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu…
Surpriza pe care ne-o rezervă prima lectură este o constatare. În faţa gestului săvârşit de către centurionul Corneliu, de a se fi prosternat înaintea sa ca înaintea Mântuitorului, sfântul Petru a înţeles cât de mare este dorinţa acestui străin de a-l cunoaşte şi a-l adora pe Dumnezeul Poporului ales, revelat în persoana lui Isus Cristos. Apostolul va exclama atunci: Cu adevărat îmi dau seama că Dumnezeu nu e părtinitor, ci în orice neam cel care se teme de El şi săvârşeşte dreptatea e bine primit de El, iar autorul cărţii subliniază că pe când Petru încă mai vorbea, Duhul Sfânt a coborât asupra tuturor celor care ascultau Cuvântul…
În acest timp pascal noi am descoperit că iubirea creştină sădită în inimile noastre de către Duhul Sfânt al lui Cristos înviat este mai mult decât o simplă afecţiune sau o solidaritate filantropică. Ea îl face capabil pe creştin de jertfă de sine nu numai pentru prieteni, ci şi pentru duşmani, după exemplul Fiului lui Dumnezeu. Acest lucru e posibil pentru că îl cunoaşte pe Dumnezeu, care este Iubire.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Antonie Pecerski
(1389-1459)

Este iniţiatorul vieţii monahale în Lavra Peşterilor. La botez a primit numele Antipa. Pecerski este un supranume însemnând “al peşterilor”. Devenit călugăr, şi-a luat numele Antonie. După mai mulţi ani petrecuţi pe muntele Athos se întoarce la Kiev cu intenţia de a găsi o mănăstire în care să ducă o viaţă ascetică şi contemplativă. Negăsind una potrivită s-a instalat într-o peşteră de pe dealurile din apropierea Kievului. În scurt timp este descoperit şi oameni mulţi, atraşi de faima lui de sfinţenie, îl vizitează pentru a-i cere sfatul. Mai mulţi ucenici se adună în jurul lui dornici să ducă o viaţă monahală alături de el.


Calendarul săptămânii 6-13 mai 2018

6 D DUMINICA 6 A PAŞTELUI; Ss. Dominic Savio; Benedicta, fc.; Petru Nolascus, clg.
7 L Ss. Roza Venerini, clg; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic
8 M Fer. Ieremia Valahul, clg. **;
Sf. Victor, m.
9 M Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic
10 J + înălţarea domnului; Ss. Zenon din Axiopolis şi îns. m.; Ioan de Avila, pr. înv.; Fer. Ivan Merz, laic
11 V Sf. Mamert, ep.
12 S Ss. Nereus şi Achilleus, m. *; Pancraţiu, m. *
13 D DUMINICA 7 A PAŞTELUI; Sf. Fc. Maria de la Fatima


Gândul săptămânii

“Preafericiţi sunt cei care se roagă din toată inima pentru alţii, deoarece ei niciodată nu se vor putea ruga mai sigur, nici mai bine pentru ei înşişi.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons