5 noiembrie 2023 • DUMINICA A XXXI-A D.P.A. • Sf. Grigore Lakota, ep. m.

LECTURA I

Voi v-aţi îndepărtat de la cale şi mulţi s-au poticnit de lege.
Citire din cartea profetului Malahia 1,14b-2,2b.8-10

Mare rege sunt eu – spune Domnul Sabaot – şi numele meu este înfricoşător printre neamuri. Voi trimite împotriva voastră blestemul, şi voi blestema binecuvântările voastre; ba chiar le-am blestemat, pentru că nu este nimeni între voi care să pună la inimă. Dar voi v-aţi îndepărtat de la cale şi mulţi s-au poticnit de lege; aţi distrus alianţa cu Levi – zice Domnul Sabaot. De aceea, şi eu v-am făcut să fiţi nişte dispreţuiţi şi nişte zdrobiţi pentru tot poporul, pentru că nu aţi păzit căile mele şi v-aţi înălţat faţa împotriva legii. Oare nu este un singur tată pentru noi toţi? Oare nu un singur Dumnezeu ne-a creat? De ce ne trădăm unul pe celălalt, profanând alianţa părinţilor noştri?

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 130(131),1.2.3

R.: Păzeşte sufletul meu în pace la tine, Doamne!

Doamne, eu nu am o inimă îngâmfată,
nici nu privesc cu trufie;
nu umblu după lucruri prea mari
şi prea înalte pentru mine. R.

Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,
ca un copil înţărcat la sânul mamei sale.
Da, sufletul meu este în mine
ca un copil înţărcat în braţele mamei sale. R.

Să nădăjduiască Israel în Domnul,
de acum şi până-n veac! R.

LECTURA A II-A

Ne-ar fi plăcut să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi sufletele noastre.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,7b-9.13

Fraţilor, ne-am făcut blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce îşi dezmiardă copiii. Atât de ataşaţi eram de voi, încât ne-ar fi plăcut să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi sufletele noastre, pentru că ne deveniserăţi dragi. De fapt, vă aduceţi aminte, fraţilor, de truda şi osteneala noastră: noaptea şi ziua lucram, ca să nu devenim o povară pentru niciunul dintre voi, şi am predicat între voi evanghelia lui Dumnezeu. Şi, de aceea, noi îi mulţumim lui Dumnezeu fără încetare, pentru că, primind cuvântul lui Dumnezeu pe care l-aţi auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci aşa cum este într‑adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează cu putere în voi, cei care credeţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 23,9b.10b
(Aleluia) Unul este Tatăl vostru, cel ceresc şi unul este maestrul vostru: Isus Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ei spun şi nu fac.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,1-12

În acel timp, Isus s-a adresat mulţimilor şi discipolilor săi, spunând: „Cărturarii şi fariseii s-au aşezat pe catedra lui Moise. Faceţi şi împliniţi tot ce vă spun ei, dar nu faceţi după faptele lor, pentru că ei spun şi nu fac! Ei leagă poveri apăsătoare şi greu de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nu vor să le mişte nici cu un deget. Toate faptele lor le fac pentru a fi văzuţi de oameni: îşi lărgesc filacterele şi îşi lungesc ciucurii; le plac locurile de onoare la ospeţe şi primele locuri în sinagogi, să fie salutaţi prin pieţe şi să fie numiţi de oameni «rabbi». Dar voi să nu fiţi numiţi «rabbi», pentru că unul este învăţătorul vostru, iar voi toţi sunteţi fraţi! Şi nici «tată» să nu spuneţi nimănui între voi pe pământ, pentru că unul este Tatăl vostru, cel ceresc! Nici să nu fiţi numiţi «maeştri», pentru că unul este maestrul vostru: Cristos! Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru! Căci oricine se va înălţa va fi umilit şi oricine se va umili va fi înălţat!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Dat fiind faptul că iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele este culmea perfecţiunii, cea mai mare responsabilitate pentru a o atinge o au liderii religioşi: papa, episcopii, preoţii şi persoanele consacrate. Fiindcă preoţilor li s-a dat darul cunoaşterii şi ungerea Duhului Sfânt, dacă nu-şi trăiesc chemarea în această iubire, trebuie să ia seama la avertismentul profetului Malahia: „Voi trimite peste voi blestemul… Veţi fi dispreţuiţi şi înjosiţi în faţa întregului popor”, dar şi la ceea ce a spus Isus fariseilor şi cărturarilor, anume că „au fost fără milă faţă de săraci, făţarnici în fapte şi îmbrăcăminte şi mândri la întrunirile publice”.
A fi astfel înseamnă a fi om fără caracter. Caracterul are trei componente de bază: cunoaşterea de sine, capacitatea de a lua hotărâri conştiente (bine gândite) şi responsabile şi capacitatea de a crea armonie cu cei din jur. Dacă una sau alta dintre aceste componente lipseşte, omul nu este de caracter.
Preotul trebuie să fie mai presus de omul de caracter, trebuie să aibă afectivitatea matură, adică acea asemănare cu Isus în a-l preamări pe Tatăl. „Acum, preoţilor, către voi îndrept ameninţarea. Dacă nu veţi asculta, dacă nu veţi pune la inimă datoria de a preamări numele meu, voi trimite peste voi blestemul”.
În lectura a II-a, sfântul Paul se dovedeşte a fi ceea ce trebuie să fie preotul; în primul rând om de caracter. Dovedeşte că are cunoaşterea de sine: „Ne‑am purtat faţă de voi… cum se îngrijeşte o mamă de copiii săi”, cu toată iubirea unei fiinţe umane. Dovedeşte că are capacitatea de a lua hotărâri conştiente şi responsabile: „Am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine”. Hotărârile izvorâte din iubire sunt cele mai înţelepte. Îşi dovedeşte capacitatea de a crea armonie cu cei din jur: „Am lucrat zi şi noapte ca să nu fim povară pentru nici unul dintre voi”. Armonia dispare acolo unde unii devin povară pentru alţii. A lucra „zi şi noapte”, pentru a înlătura povara altora, este semnul sacrificiului (sacrum-facere), înseamnă a oferi lui Dumnezeu toată munca spre a o sfinţi, ca toţi aceia care vor avea parte de roadele ei să se bucure, să fie fericiţi, să trăiască în armonie.
Am spus că preotul trebuie să fie nu numai om de caracter, ci să aibă afectivitatea matură, adică acea energie spirituală care îl pune mereu în contact cu Cristos, şi să poată spune cu sfântul Paul: „Trăiesc eu, dar nu mai trăiesc eu, Cristos trăieşte în mine”. Prin Cristos, sfântul Paul, spune credincioşilor din Tesalonic: „Aducem fără încetare mulţumiri lui Dumnezeu”. Dragostea faţă de aproapele, în preot îşi atinge culmea aici: aduce mulţumiri lui Dumnezeu, fără încetare, prin Cristos.
Sfântul Ignaţiu din Antiohia povesteşte despre un preot care, fiind jignit de un prieten, n-a voit să-l ierte, deşi acesta şi-a recunoscut greşeala şi i-a cerut iertare plângând. Preotul continua să predice despre iubire şi, afirma chiar că el, în orice clipă, este dispus să-şi dea viaţa pentru credinţă. A venit persecuţia; a fost prins, arestat, îndemnat să se lepede de Cristos, şi, fiindcă n-a voit, a fost condamnat la moarte. Fostul prieten, auzind că părintele va muri martir, s-a gândit că acum este momentul să-i mai ceară încă o dată iertare. La locul de execuţie, i-a făcut semn să-l ierte. Preotul s-a prefăcut că nu-l vede. Dar, în momentul în care sabia călăului s-a ridicat şi a strălucit în lumina soarelui, preotul s-a înspăimântat şi l-a întrebat pentru ce vrea să-l omoare. A primit răspunsul: „Pentru că nu vrei să te lepezi de Cristos şi să aduci jertfe lui Zeus”. În momentul în care a spus că se leapădă de Cristos şi vrea să aducă jertfe lui Zeus, fostul prieten şi-a ridicat glasul din mulţime, zicând: „Eu sunt creştin; eu cred în Cristos, de care acest laş se leapădă. Vreau să mor pentru Cristos”. Şi a murit; a luat coroana martiriului în locul preotului, om fără caracter şi fără afectivitate matură, huiduit de propriii lui enoriaşi, până chiar şi de păgâni.

Anton Dancă, VADEMECUM. (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici), Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 5-12 noiembrie 2023

5 D DUMINICA A XXXI-A D.P.A.; Sf. Grigore Lakota, ep. m.
6 L Sf. Leonard, pustnic
7 M Sf. Villibrord, ep.
8 M Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr.
9 J Sfințirea Bazilicii din Lateran
10 V Ss. Leon cel Mare, pp. înv. **; Oreste, m.
11 S Ss. Martin din Tours, ep. **; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m.
12 D DUMINICA A XXXII-A D.P.A.; Ss. Iosafat, ep. m.; Cristian, m.


Gândul săptămânii

“Moartea trebuie să fie cel mai de seamă act din viaţa noastră.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons