5 februarie 2023 • DUMINICA A V-A D.P.A. • Sf. Agata, fc. m.

LECTURA I

Lumina ta va răsări ca zorile.
Citire din cartea profetului Isaia 58,7-10

Aşa spune Domnul Dumnezeu: “Împarte pâinea ta cu cel flămând, adu-i în casa ta pe săracii fără adăpost, când vezi un om gol, îmbracă-l şi nu-i lăsa deoparte pe cei din neamul tău! Atunci, lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta se va arăta repede; dreptatea ta va merge înaintea ta şi gloria Domnului te va păzi din spate. Atunci îl vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, vei striga şi el va zice: «Iată-mă!», dacă vei îndepărta din mijlocul tău jugul, arătatul cu degetul şi vorbirea păcătoasă; dacă îţi vei da sufletul pentru cel înfometat şi vei sătura inimile umilite, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca ziua în amiaza mare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 111(112),1a.4-5.6-7.8a şi 9 (R.: cf. 4)

R.: Cel drept străluceşte ca o lumină în întuneric.
sau:
Aleluia.

Fericit este omul care se teme de Domnul
el răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,
el este milostiv, drept şi plin de dragoste.
Bun este omul care are milă şi dă cu împrumut,
el îşi rânduieşte bunurile cu judecată. R.

El nu se clatină niciodată:
cel drept va fi amintit în veci.
El nu se teme de zvonurile rele,
inima lui e gata şi se încrede în Domnul. R.

Inima lui este neclintită, nu are nicio teamă,
El este darnic faţă de cei sărmani,
dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna,
iar fruntea lui se înalţă cu cinste. R.

LECTURA A II-A

Am venit să vă vestesc misterul lui Cristos, cel răstignit.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-5

Fraţilor, eu, când am venit la voi, am venit să vă vestesc misterul lui Dumnezeu nu prin măiestria cuvântului sau prin înţelepciune. Într-adevăr, n-am voit să ştiu nimic altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. Eu însumi am venit la voi în slăbiciune, cu frică şi cuprins de nelinişte, iar cuvântul meu şi predica mea n-au constat în discursuri convingătoare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii, astfel încât credinţa voastră să fie bazată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 8,12bd
(Aleluia) “Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieţii”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Voi sunteţi lumina lumii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe munte. Nici nu se aprinde o candelă şi se pune sub obroc, ci pe candelabru ca să lumineze pentru toţi cei care sunt în casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât ei să vadă faptele voastre bune şi să-l glorifice pe Tatăl vostru cel din ceruri!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Scurtul fragment evanghelic al acestei duminici conţine două interpelări surprinzătoare, adresate de către Isus atât ucenicilor cât şi mulţimii adunate în jurul lui pe munte: Voi sunteţi sarea pământului… Voi sunteţi lumina lumii… Ştiindu-ne ucenici ai lui Isus, şi noi ne simţim interpelaţi de aceste cuvinte ale Mântuitorului. Cum să înţelegem noi, însă, aceste cuvinte? La ce se referă ele?
Dat fiind că fragmentul evanghelic de astăzi se situează imediat după enunţul Fericirilor care inaugurează Predica de pe munte (şi pe care noi le-am meditat duminica trecută), cele două interpelări adresate astăzi de Isus Cristos se află în strânsă legătură cu conţinutul lor (al fericirilor). Mai precis, în momentul în care un ucenic al lui Isus îşi însuşeşte şi trăieşte în mod constant fericirea sărăciei în duh, pe cea a blândeţii, a milostivirii, a curăţiei inimii, dar şi pe cea a foamei şi a setei de dreptate, pe cea a înfăptuitorilor păcii ori pe cea a prigoniţilor pentru dreptate devine pentru lumea din jur sare a pământului şi lumină a lumii. Ne-ar rămâne nouă să identificăm, în cotidianul vieţii noastre, acele situaţii care ne‑ar cere mai multă smerenie, blândeţe, milostivire, curăţie, solidarite, dar şi angajament hotărât în apărarea valorilor esenţiale ale unei adevărate vieţi familiale, sociale etc. În acest sens, celelalte lecturi ale acestei duminici ne ajută să înţelegem şi mai bine ce înseamnă să fii sarea pământului ori lumina lumii. Profetul Isaia, de exemplu, le explică contemporanilor săi (explicaţii valabile şi pentru noi): Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău… Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, atunci… lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde… (Is 58,7-9) Pe aceeaşi linie se situează şi psalmistul: Omul care se teme de Domnul răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi, el este blând, îndurător şi drept. Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie, el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate. Cât îl priveşte pe sfântul Paul, el ni se înfăţişează pe sine ca un vestitor al lui Cristos răstignit (1Cor 2,2). Or, noi ştim bine că el înfăptuieşte o astfel de vestire atât prin cuvânt cât şi prin viaţa sa proprie. În acest fel, apostolul devine, pentru contemporanii săi (şi nu numai pentru ei), sare a pământului şi lumina a lumii.
Dacă ar fi, aşadar, să ne însuşim o atitudine care să reflecte mesajul Liturgiei Cuvântului din această duminică, ea nu poate fi alta decât cea indicată de Isus însuşi, la sfârşitul pericopei evanghelice: Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri.

 

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii

5 D DUMINICA A 5-A D.P.A.; Sf. Agata, fc. m.
6 L Ss. Paul Miki și îns., m. **; Doroteea și Teofil, m.
7 M Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.
8 M Ss. Ieronim Emiliani *; Iosefina Bakhita, fc. *
9 J Sf. Apolonia, fc. m.
10 V Sf. Scolastica, fc. **
11 S Sf. Fc. Maria de la Lourdes *
12 D DUMINICA A 6-A D.P.A.; Ss. Martiri din Abitina


Gândul săptămânii

“Calea spre Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înălţimea unei cruci.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons