5 august 2018 • DUMINICA A 18-A D.P.A. • Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare”

LECTURA I

Voi face să cadă o ploaie de pâine din cer.
Citire din cartea Exodului 16,2-4.12-15

În zilele acelea, toată adunarea fiilor lui Israel a murmurat împotriva lui Moise şi a lui Aaron în pustiu. Fiii lui Israel le-au zis: “De-am fi murit de mâna Domnului în ţara Egiptului, când şedeam lângă oalele cu carne, când mâncam pâine pe săturate! Dar voi ne-aţi scos în pustiul acesta, ca să moară de foame toată această adunare”. Domnul i-a zis lui Moise: “Iată, eu voi face să plouă pentru voi pâine din ceruri! Poporul să iasă şi să adune în fiecare zi porţia pentru o zi; ca să-l pun la încercare, dacă umblă sau nu după legea mea! “Am auzit murmurările fiilor lui Israel. Spune-le: «Veţi mânca diseară carne şi dimineaţă vă veţi sătura cu pâine; veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru»”. Seara au urcat prepeliţe şi au acoperit tabăra, iar dimineaţa era un strat de rouă în jurul taberei. Stratul de rouă s-a ridicat şi, iată, pe suprafaţa pustiului era ceva mărunt, ca o crustă, ceva mărunt ca bruma pe pământ. Fiii lui Israel au văzut şi au zis unul către altul: “Ce este aceasta?”, căci nu ştiau ce era. Moise le-a zis: “Aceasta este pâinea pe care v-o dă Domnul ca s-o mâncaţi.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 77(78),3 şi 4bc.23-24.25 şi 54 (R.: 24b)

R.: Domnul a dat poporului pâine din ceruri.

Ceea ce am auzit şi am cunoscut,
ceea ce ne-au povestit părinţii noştri;
vom vesti generaţiei viitoare laudele Domnului,
puterea şi faptele pe care el le-a făcut. R.

Totuşi el a poruncit norilor de sus
şi a deschis porţile cerului:
a făcut să plouă asupra lor mana, spre mâncare,
le-a dat lor pâine din ceruri. R.

Omul a mâncat pâinea îngerilor;
le-a trimis hrană ca să se sature.
I-a făcut să ajungă în hotarul său cel sfânt,
la muntele pe care l-a câştigat cu dreapta lui. R.

LECTURA A II-A

Îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,17.20-24

Fraţilor, vă spun aceasta şi dau mărturie în Domnul: să nu mai umblaţi cum umblă păgânii, în deşertăciunea minţii lor. Voi nu aşa l-aţi cunoscut pe Cristos. Dacă l-aţi ascultat pe el şi aţi fost învăţaţi în el, după adevărul care este în Isus, lăsaţi deoparte purtarea de mai înainte, omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor amăgitoare! Înnoiţi-vă duhul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou, cel creat după asemănarea lui Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,4b
(Aleluia) Nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA

Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame şi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodată.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,24-35

În acel timp, când a văzut mulţimea că nici Isus, nici discipolii lui nu sunt acolo, s-au urcat şi ei în bărci şi au venit la Cafarnaum căutându-l pe Isus. Găsindu-l pe ţărmul celălalt al mării, i-au spus: “Rabbi, când ai ajuns aici?” Isus le-a răspuns şi le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică pe care v-o va da Fiul Omului; căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său”. Atunci i-au zis: “Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?” Isus a răspuns şi le-a zis: “Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: să credeţi în cel pe care l-a trimis el”. Iar ei i-au spus: “Ce semn faci tu, ca să vedem şi să credem în tine? Ce înfăptuieşti? Părinţii noştri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris: «Le‑a dat să mănânce pâine din cer»”. Atunci Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da pâinea din cer, cea adevărată. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă viaţă lumii”. Ei i-au zis: “Doamne, dă-ne totdeauna pâinea aceasta!” Isus le-a spus: “Eu sunt pâinea vieţii. Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame şi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodată”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Faptul că Isus a acordat atenţie mulţimilor care îl urmau peste tot, că le-a povăţuit, că le-a vindecat bolnavii şi le-a hrănit cu pâine în pustiu, le-a câştigat încrederea şi mai ales ataşamentul. Foarte curând, însă, ataşamentul mulţimilor se va dovedi a fi interesat. Fragmentul evanghelic al duminicii trecute se termina cu evocarea reacţiei mulţimilor după ce a fost săturată cu pâinea înmulţită de Isus în pustiu: Văzând semnul pe care îl făcuse, oamenii spuneau: „Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!” Aşadar, cunoscând că au să vină şi să-l ia cu forţa ca să-l facă rege, Isus s-a retras din nou pe munte, el singur. Cu alte cuvinte, mulţimile voiau să facă din Isus acel conducător care să le ofere totul de-a gata. Acest lucru este confirmat de începutul dialogului din fragmentul evanghelic de astăzi: mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat… Or, atitudinea lor semăna foarte mult, potrivit primei lecturi de astăzi, cu cea a strămoşilor lor. Aceştia, de curând ieşiţi din Egipt, au murmurat şi i-au reproşat lui Moise (şi implicit lui Dumnezeu) că suferă de foame şi că mai bine ar fi rămas în ţara sclaviei căci acolo aveau oalele pline cu carne şi pâine pe săturate. Dumnezeu le va oferi evreilor carne şi mană în pustiu conducându-i însă treptat să înţeleagă că libertatea presupunea şi asumarea responsabilităţilor ce le revin. O astfel de asumare trebuia să aibă la bază o corectă percepţie a lui Dumnezeu şi a vocaţiei lor la libertate. Acelaşi lucru va încerca să le sugereze şi Isus interlocutorilor săi: Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică… Atunci i-au zis: „Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?” Isus a răspuns şi le-a zis: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu: să credeţi în cel pe care l-a trimis el”. În aceste afirmaţii ale lui Isus un accent deosebit cade pe acea hrană care rămâne spre viaţa veşnică. Omul poate dobândi acestă hrană numai dacă crede în Isus Cristos. Această ultimă expresie devine perfect sinonimă cu a mânca Pâinea vieţii: Eu sunt pâinea vieţii. Celui care vine la mine nu-i va mai fi foame şi celui care crede în mine nu-i va mai fi sete niciodată. Să remarcăm, totuşi, că aici Pâinea vieţii nu face încă trimitere la Sfânta Euharistie, ci la toată învăţătura evanghelică predicată de El. Cu alte cuvinte, a mânca înseamnă aici a medita şi a pune în practică Cuvântul evanghelic. În acest sens se exprimă şi sfântul Paul atunci când, în lectura a doua, îi îndeamnă pe locuitorii din Efes (dar şi pe noi): Dacă l-aţi ascultat pe el şi aţi fost învăţaţi în el, lăsaţi deoparte purtarea de mai înainte, omul cel vechi supus putrezirii din cauza poftelor amăgitoare! Înnoiţi-vă duhul minţii voastre şi îmbrăcaţi-vă cu omul cel nou.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 2 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.


Calendarul săptămânii 5-12 august 2018

5 D DUMINICA A 18-A D.P.A.; Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare”
6 L Schimbarea La Față A Domnului; Fer. Octavian, ep.
7 M Ss. Sixt al II-lea, pp. și îns., m. *; Caietan, pr. *
8 M Sf. Dominic, pr. **
9 J Sf. Tereza Benedicta A Crucii (Edith Stein), Fc. M., Patr. A Europei
10 V Sf. Laurențiu, Diacon M.
11 S Ss. Clara, fc. **; Suzana, m.
12 D DUMINICA A 19-A D.P.A.; Sf. Ioana Francisca de Chantal, clg.


Gândul săptămânii

“O singură ambiţie este legitimă: aceea de a fi mai buni.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons