4 octombrie 2020 • DUMINICA A XXVII-A D.P.A. • Sf. Francisc din Assisi

LECTURA I

Via Domnului universului este casa lui Israel.
Citire din cartea profetului Isaia 5,1-7

Vreau să cânt o cântare de dragoste pentru iubitul meu. Iubitul meu avea o vie pe un deal mănos. A săpat-o, a curăţat-o de pietre şi a plantat viţă aleasă, a construit un turn în mijlocul ei şi a pus un teasc în ea, a aşteptat să facă struguri, dar a făcut aguridă. Acum, locuitori ai Ierusalimului şi oameni ai lui Iuda: faceţi judecată între mine şi via mea! Ce ar mai fi trebuit să fac pentru via mea şi nu am făcut? De ce, aşteptându-mă să facă struguri, a făcut aguridă? Acum, vă voi face cunoscut ce-i voi face viei mele: îi voi îndepărta gardul şi va fi devastată; îi voi distruge zidul şi va fi călcată în picioare. O voi preface în pustiu; nu va mai fi tăiată şi nici săpată şi vor creşte mărăcini şi spini. Voi porunci norilor să nu mai verse ploaie asupra ei. Căci via Domnului Sabaot este casa lui Israel şi cei din Iuda, plantaţia lui preferată. Se aştepta judecată, şi iată vărsare de sânge; dreptate, şi iată strigăte!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 79(80),9 şi 12.13-14.15-16.19-20 (R.: Is 5,7a)

R.: Via Domnului Sabaot este casa lui Israel.

Tu ai scos o vie din Egipt
şi ai alungat popoare, ca s-o sădeşti.
I-ai întins mlădiţele până la mare
şi lăstarii ei ajungeau până la fluviu. R.

Pentru ce i-ai spart acum zidul,
încât toţi trecătorii o jefuiesc?
O pustieşte mistreţul din pădure
şi o pasc animalele sălbatice. R.

Dumnezeule Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta!
Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine! R.

Atunci nu ne vom mai abate de la tine,
tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău.
Doamne, Dumnezeul Sabaot, fă-ne să ne întoarcem,
fă să strălucească faţa ta şi vom fi mântuiţi! R.

LECTURA A II-A

Aceea să puneţi în practică! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,6-9

Fraţilor, nu vă îngrijoraţi pentru nimic şi, în orice împrejurare, cerând cu insistenţă prin rugăciune, cu mulţumire, să fie făcute cunoscute cererile voastre lui Dumnezeu! Iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi gândurile voastre în Cristos Isus. În rest, fraţilor, gândiţi-vă la acestea: cele adevărate, cele demne, cele drepte, cele curate, cele plăcute, cele vrednice de laudă, ce e virtute, ce-i de laudă, ceea ce aţi învăţat şi primit, ce aţi auzit şi văzut la mine, aceea să puneţi în practică! Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. In 15,16
(Aleluia) Eu v-am ales pe voi şi v-am constituit ca să mergeţi şi să aduceţi rod, iar rodul vostru să rămână, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Via o va da în arendă altor viticultori.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,33-43

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor şi bătrânilor poporului: “Ascultaţi o altă parabolă: era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc şi a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori şi a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori, ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i pe servitorii săi, pe unul l-au lovit, pe altul l-au ucis, pe altul l-au bătut cu pietre. A trimis din nou alţi servitori, mai numeroşi decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-şi: «De fiul meu le va fi ruşine». Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moştenitorul. Haideţi să-l ucidem, ca să avem moştenirea lui!» Prinzându-l, l-au aruncat afară din vie şi l-au ucis. Aşadar, când va veni stăpânul viei, ce le va face acelor viticultori?” I-au zis: “Pe acei răi îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit”. Isus le-a zis: “N-aţi citit niciodată în Scripturi: «Piatra pe care au dispreţuit-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri»? De aceea, vă spun: Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În strânsă legătură cu parabola de duminica trecută, parabola evanghelică a acestei duminici capătă o notă dramatică în exprimarea atitudinii conducătorilor Israelului din timpul lui Isus faţă de responsabilitatea de a face poporul să aducă roade bune de viaţă. Într-adevăr, ambele parabole fac referinţă la o vie, despre care prima lectură spune că este casa lui Israel. Această vie, care este proprietatea lui Dumnezeu, trebuie făcută să aducă roade. Stăpânul ei a înconjurat-o cu un gard, a săpat în ea un teasc şi a ridicat un turn de pază, apoi a dat-o în arendă unor viticultori… Roadele aşteptate n-au mai venit, în ciuda nenumăraţilor slujitori, trimişi de Stăpân, ca să i le aducă. Or, dacă prin parabola celor doi fii trimişi să lucreze în via Tatălui, Isus denunţă nepăsarea autorităţilor faţă de mesajul său, care le reamintea responsabilităţile ce le revin, prin parabola de astăzi, Mântuitorul denunţă intenţia criminală a acelor autorităţi de a-L reduce la tăcere, de a-L înlătura din dreptul său de moştenitor al acestui popor: viticultorii, când l-au văzut pe fiul stăpânului, au spus între ei: „Acesta este moştenitorul; haideţi să-l ucidem şi să luăm noi în stăpânire moştenirea lui”. Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie şi l-au ucis.
Verdictul cerut de Isus destinatarilor mesajului său pentru o astfel de faptă se va dovedi pe cât de just, pe atât de incriminator: Când va veni stăpânul viei, ce le va face acestor viticultori? Ei îi răspund: „Ca pe nişte răi ce sunt îi va ucide fără milă, iar via o va arenda altor viticultori, care îi vor da recolta la timpul cuvenit”. Ceea ce Isus anunţă că se va şi întâmpla după ce, în prealabil Piatra pe care zidarii au aruncat-o va fi ajuns în capul unghiului (sugestie a Învierii pascale): împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui popor, care o va face să aducă roade!
Comunitatea creştină primară s-a identificat cu acest nou popor, angajat să aducă roadele bune de viaţă. Astfel, Sfântul Paul, în lectura a doua, îi povăţuia pe creştinii din Filipi cu aceste cuvinte: nu vă lăsaţi tulburaţi de nicio grijă, dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. Mai apoi îi îndeamnă: îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi curat, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. Îndemnul cel mai surprinzător al acestui Apostol, responsabil cu vestirea Evangheliei, este faptul de a se fi propus pe sine ca model de viaţă autentic creştină: Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi văzut şi auzit de la mine, acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi. Acestea sunt principalele roade aşteptate de Domnul.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 4-11 octombrie 2020

4 D DUMINICA A XXVII-A D.P.A.; Sf. Francisc din Assisi
5 L Sf. Faustina Kowalska, clg.; Fer. Albert Marvelli; Fer. Bartolo Longo
6 M Sf. Bruno, pr. *
7 M Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului **
8 J Sf. Pelagia, fc. m.
9 V Ss. Dionisiu, ep. și îns. m. *; Ioan Leonardi, pr. *; Abraham, patriarh
10 S Sf. Daniel Comboni, ep.
11 D DUMINICA A XXVIII-A D.P.A.; Ss. Ioan al XXIII-lea, pp.; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep.


Gândul săptămânii

“Specificul bucuriei este de a nu avea alte limite decât forţele noastre.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons