4 iulie 2021 • DUMINICA A XIV-A D.P.A. • Sf. Elisabeta a Portugaliei; Fer. Piergiorgio Frassati

LECTURA I
Ei sunt ca o casă răzvrătită, să ştie măcar că este un profet în mijlocul lor.

Citire din cartea profetului Ezechiel 2,2-5

În zilele acelea, un Duh a intrat în mine în timp ce vorbea cu mine; m-a făcut să stau în picioare şi l-am auzit pe cel care-mi vorbea. El mi-a zis: “Fiul omului, eu te trimit la fiii lui Israel, la neamuri răzvrătite care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei şi părinţii lor s-au revoltat împotriva mea până în ziua aceasta. Sunt nişte fii încăpăţânaţi, cu inima împietrită. Eu te trimit la ei şi tu le vei spune: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu». Fie că vor asculta, fie că vor refuza – căci ei sunt o casă răzvrătită – să ştie măcar că este un profet în mijlocul lor”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 122(123),1-2a.2bcd.3-4 (R.: cf. 2cd)
R.: Ochii noştri sunt îndreptaţi spre Domnul, Dumnezeul nostru, până când ne va arăta îndurarea sa.

Către tine îmi ridic ochii,
către tine, care locuieşti în ceruri.
Iată, ca ochii slujitorilor
spre mâna stăpânilor. R.

Ca ochii slujitoarei spre mâna stăpânei sale,
aşa sunt ochii noştri îndreptaţi
spre Domnul, Dumnezeul nostru,
până când ne va arăta îndurarea sa! R.

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,
căci suntem prea sătui de ocară!
Prea sătul ne este sufletul de batjocurile celor care ne urăsc,
de dispreţul celor îngâmfaţi. R.

LECTURA A II-A
Mă voi lăuda cu bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,7-10

Fraţilor, ca să nu fiu umplut de îngâmfare din cauza revelaţiilor neobişnuite, mi-a fost dat un ghimpe în trup, un înger al Satanei ca să mă pălmuiască, aşa încât să nu mă umplu de îngâmfare. De trei ori l-am rugat pentru aceasta pe Domnul să-l îndepărteze de la mine, dar el mi-a zis: “Îţi este suficient harul meu, căci puterea mea se împlineşte în slăbiciune”. Aşadar, mă voi lăuda cu mai multă bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos. De aceea, mă bucur în slăbiciuni, în jigniri, în necazuri, în lipsuri, în persecuţii, în strâmtorări îndurate pentru Cristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
Lc 4,18ab
(Aleluia) “Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA
Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,1-6

În acel timp, Isus a ieşit de acolo şi a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau. Fiind zi de sâmbătă, Isus a început să înveţe în sinagogă şi mulţi dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: “De unde toate acestea? Şi ce este această înţelepciune care i s-a dat şi aceste minuni care se fac prin mâinile lui? Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda şi Simon? Şi surorile lui nu sunt oare aici, la noi?” Şi se scandalizau de el. Dar Isus le-a zis: “Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui, printre rudele sale şi în casa lui”. Şi nu a putut face acolo nicio minune, decât doar şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi se mira de necredinţa lor. Apoi, cutreiera satele din jur învăţând.
Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Timpul scurs de la începutul activităţii sale publice a fost suficient, pentru ca oamenii din ţinutul Galileei, să înţeleagă că Isus din Nazaret e o persoană deosebită. Învăţăturile lui, formulate pe înţelesul tuturor, au limpezit – aşa cum am văzut în duminicile precedente – numeroase adevăruri de viaţă şi au vindecat relaţiile dintre oameni. Minunile lui au arătat că timpul reînnoirii a început şi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de ei.
Sfântul Marcu ne spune, în fragmentul evanghelic al acestei duminici, că după ce a ieşit de acolo [din casa în care o readusese la viaţă pe fiica lui Iair], Isus a venit în locul natal… El nu venea în vacanţă. Acum sosise momentul ca şi la Nazareth să fie vestită Evanghelia. Prin urmare, fiind zi de sâmbătă, Isus a început să înveţe în sinagogă şi mulţi dintre cei care îl ascultau se mirau. Mirarea concitadinilor săi nu era însă apreciativă. Ei se întrebau doar: De unde toate acestea? Şi ce este această înţelepciune care i s-a dat şi aceste minuni care se fac prin mâinile lui? Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei…? Şi se scandalizau de el. Cu alte cuvinte, nu noutatea inedită a mesajului evanghelic ori înnoirea vieţii produsă de minuni le-a atras atenţia celor din Nazareth, ci faptul că lemnarul lor este în stare să rostească astfel de învăţături şi să săvârşească astfel de minuni. (Ceea ce ignorau ei era faptul că Duhul Sfânt, coborât asupra lui Isus la Botez, a schimbat în mod fundamental parcursul vieţii sale.) O astfel de atitudine din partea concitadinilor Mântuitorului denota, aşadar, nu doar o oarecare rezervă suspicioasă, ci chiar lipsa acelei credinţe care le-ar permite să dobândească, ca şi fiica lui Iair, ca şi femeia bolnavă de hemoragie, ca şi ucenicii surprinşi de furtuna de pe mare, o viaţă nouă, o viaţă transformată de harul lui Dumnezeu. În faţa unei astfel de respingeri Isus va constata, o dată în plus, că: Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui, printre rudele şi în casa lui… Or prima lectură a acestei duminici atestă că mesajul venit din partea lui Dumnezeu prin profeţi a fost de multe ori desconsiderat şi respins. Cauza acestei respingeri, ne spune Dumnezeu prin profetului Ezechiel, este împietrirea inimii: Fiii lui Israel… care s-au răzvrătit împotriva mea… Sunt nişte fii încăpăţânaţi, cu inima împietrită… În schimb, lectura a doua ne oferă exemplul unui fiu al lui Israel care a primit Cuvântul lui Dumnezeu şi şi-a lăsat inima transformată de El. Sfântul Paul – căci despre el este vorba – ne oferă însă o mărturie impresionantă. Inima se lasă greu schimbată, dar harul lui Dumnezeu e mai puternic decât orice împotrivire a ei: mă voi lăuda cu mai multă bucurie în slăbiciunile mele ca să locuiască în mine puterea lui Cristos… mă bucur în slăbiciuni, în jigniri, în persecuţii, în strâmtorări îndurate pentru Cristos, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic.
De o astfel de convingere avem şi noi nevoie.

Pr. Tarciziu Șerban


Calendarul săptămânii 4-11 iulie 2021

4 D DUMINICA A XIV-A D.P.A.; Sf. Elisabeta a Portugaliei; Fer. Piergiorgio Frassati
5 L Sf. Anton M. Zaccaria, pr. *
6 M Sf. Maria Goretti, fc. m. *
7 M Fer. Benedict al XI-lea, pp.
8 J Ss. Epictet și Astion, m. **; Aquila și Priscilla, soți m.
9 V Ss. Augustin Zhao Rong, pr. și îns., m. *; Veronica Giuliani, fc.
10 S Sf. Victoria, m.
11 D DUMINICA A XV-A D.P.A.; Ss. Benedict, ab., patr. al Europei; Olga, regină


Gândul săptămânii
“Nu scăpa din vedere că eşti pus la încercare să faci binele când îţi stă în putinţă, şi să nu faci răul atunci când eşti tentat să-l faci.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons