4 februarie 2018 • DUMINICA 5 D.P.A. • Sf. Gilbert, pr.

LECTURA I

Sunt chinuit de coşmaruri de seara, până la revărsatul zorilor.
Citire din cartea lui Iob 7,1-4.6-7

În zilele acelea, Iob a zis: “Oare nu este numai zbucium pentru om pe pământ şi zilele sale nu sunt ca zilele celui tocmit? După cum sclavul tânjeşte după umbră şi cel tocmit aşteaptă plata lui, aşa este moştenirea mea: luni zadarnice şi nopţi de chin mi-au fost rânduite. Dacă mă culc, îmi spun: «Când mă voi ridica?» Dar noaptea se lungeşte şi mă satur de zvârcolire până în zori. Zilele mele trec mai repede decât suveica şi se termină fără speranţă. Aminteşte-ţi că zilele mele sunt o suflare şi ochii mei nu se vor mai întoarce să vadă binele!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 146-147(147),1-2.3-4.5-6 (R.: cf. 3a)

R.: Domnul este mângâiere în orice suferinţă.
sau:
Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul,
pentru că bine este să-i cântăm psalmi Dumnezeului nostru;
pentru că plăcut este să-l lăudăm pe el!
Domnul reclădeşte Ierusalimul,
îi adună pe cei alungaţi ai lui Israel. R.

El vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
şi le cheamă pe nume pe toate. R.

Mare este Domnul nostru şi atotputernic,
priceperea lui nu are margini.
Domnul sprijină pe cei sărmani
şi-i doboară la pământ pe cei nelegiuiţi. R.

LECTURA A II-A

Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 9,16-19.22-23

Fraţilor, dacă vestesc evanghelia, nu am niciun motiv de laudă, pentru că datoria mă obligă. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! Căci dacă fac aceasta de bunăvoie, am răsplată, dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredinţată. Aşadar, care este răsplata mea? Este aceea ca să vestesc fără plată evanghelia şi să nu mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă evanghelia. Căci, deşi sunt liber faţă de toţi, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câştig pe cât mai mulţi. Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să-i câştig măcar pe unii. Toate le fac pentru evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 8,17bc
(Aleluia) Cristos a luat asupra lui slăbiciunile noastre şi a purtat bolile noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA

El a vindecat pe mulţi care sufereau de diferite boli.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,29-39

În acel timp, ieşind din sinagogă, Isus a intrat în casa lui Simon şi Andrei, împreună cu Iacob şi Ioan. Soacra lui Simon zăcea la pat, având febră, iar ei i-au vorbit îndată despre ea. El s-a apropiat şi a ridicat-o prinzând-o de mână. Atunci febra a lăsat-o şi ea a început să-i slujească. Când s-a înserat, după ce a apus soarele, îi aduceau la el pe toţi bolnavii şi posedaţii de diavol şi toată cetatea era adunată la uşă. El a vindecat pe mulţi care aveau diferite boli şi a scos mulţi diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că îl cunoşteau. Dimineaţa, încă pe întuneric, sculându-se, a ieşit şi s-a dus într-un loc retras şi se ruga. Simon şi cei care erau cu el l-au căutat şi, găsindu-l, i-au spus: “Toţi te caută”. El le-a spus: “Să mergem în altă parte, prin cetăţile învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit!” Şi a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor şi scoţând diavoli.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Activitatea publică a lui Isus care, în sinagoga de la Cafarnaum, a debutat cu acea învăţătură proclamată cu putere şi cu eliberarea unui om de duhul necurat care îl stăpânea, cuprinde, în fragmentul evanghelic al acestei duminici alte câteva aspecte care întregesc o zi obişnuită de muncă a Mântuitorului: vindecarea soacrei lui Petru (1,29-31), vindecările multiple înfăptuite la asfinţitul soarelui (1,32-34) şi plecarea din Cafarnaum către alte localităţi unde avea să repete această primă experienţă.
Demn de notat pentru aceste fapte ale lui Isus este cadrul în care ele se desfăşoară. Părăsind sinagoga, evanghelistul Marcu ne conduce în casa lui Simon şi a lui Andrei. Cu alte cuvinte, noi părăsim un cadru iudaic tradiţional pentru a intra într-altul, casa lui Simon-Petru, care evoca Biserica.
Într-adevăr, „casa” va deveni foarte curând locul noilor reuniri ale comunităţii creştine primare. Cei care îl însoţesc pe Învăţător nu vor avea parte aici de o învăţătură, ci de o vindecare. Această vindecare are o particularitate. Ea este descrisă în termenii „învierii”. Isus, într-adevăr, se apropie de femeia culcată şi o face „să se ridice”. Or, verbul pe care sfântul Marcu îl foloseşte aici este unul din cele două verbe folosite, de obicei, de către evanghelişti pentru a indica Învierea glorioasă a lui Isus. Gestul lui Isus eliberează femeia de febră, iar ea începe să slujească. În Biserică, viaţa cotidiană este organizată în jurul acestor doi poli: binefacerea şi slujirea. Iar slujirea este un har, un act de libertate.
Vindecările care urmează au valoare de universalizare a acţiunii binefăcătoare a lui Isus: ceea ce a înfăptuit în sinagogă în folosul omului posedat, iar în casă, în folosul soacrei lui Simon, acum înfăptuieşte în public în folosul tuturor celor care vin la El.
După ce a terminat, Isus iese din Cafarnaum pentru a-L reîntâlni pe Tatăl dar şi exigenţele misiunii sale. El a ieşit de la Tatăl pentru a proclama tuturor Vestea cea Bună a Împărăţiei, deoarece, într-adevăr, toată lumea îl caută.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Ana Maria Adorni
(1805-1893)

Deşi ar fi vrut să se consacre lui Dumnezeu, situaţia familiei nu i-a permis acest lucru. S-a căsătorit şi a trăit viaţa conjugală şi familială cu foarte multă dedicare. Rămasă văduvă la vârsta de 39 de ani, se hotărăşte să se consacre operelor de caritate, în special asistenţei femeilor din închisori. Ajunge să fondeze o “uniune pioasă a doamnelor vizitatoare ale închisorilor”. Înfiinţează “Casa Bunului Păstor” pentru deţinutele eliberate şi pentru femeile aflate în pericol. În 1857 se hotărăşte să întemeieze o familie religioasă consacrată “femeilor decăzute”, care se va numi “Slujitoarele Neprihănitei”. Trăia într-o stare de rugăciune continuă, de aceea era numită “Rozariu viu”. Îşi propusese ca în toate să acţioneze cu cea mai mare perfecţiune posibilă. A fost beatificată de papa Benedict al XVI-lea în 2010.


Calendarul săptămânii

4 D DUMINICA A 5-A DE PESTE AN; Sf. Gilbert, pr.

5 L Sf. Agata, fc. m. **

6 M Ss. Paul Miki şi îns., m. **; Doroteea şi Teofil, m.

7 M Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.

8 J Ss. Ieronim Emiliani *; Iosefina Bakhita, fc. *

9 V Sf. Apolonia, fc. m.

10 S Sf. Scolastica, fc. **

11 D DUMINICA A 6-A DE PESTE AN; Sf. Fc. Maria de la Lourdes


Gândul săptămânii

“Nu răscumpăr păcatele, ci păcătoşii. Nu şterg din lume păcătoşii, ci păcatele.”

(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons