31 ianuarie 2021 • DUMINICA A IV-A D.P.A. • Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă

LECTURA I

Eu voi face să se ridice din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine, voi pune cuvintele mele pe buzele lui.
Citire din cartea Deuteronomului 18,15-20

În zilele acelea, Moise a vorbit către popor: “Domnul Dumnezeul tău va ridica din mijlocul tău, dintre fraţii tăi, un profet ca mine – să ascultaţi de el! – aşa cum ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău pe Horeb în ziua adunării, zicând: «Nu vreau să mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu, nici să văd focul acesta mare, ca să nu mor». Domnul mi-a spus: «Este bine ceea ce au zis. Voi ridica pentru ei din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui şi el le va spune tot ceea ce eu le poruncesc. Dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune în numele meu, eu îi voi cere cont. Dar profetul care s-ar purta cu trufie, spunând ceva în numele meu ce nu i-am poruncit să spună sau vorbind în numele altor dumnezei, profetul acela să moară!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)

R.: Când auziţi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre.

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
“Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa în pustiu;
acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”. R.

LECTURA A II-A

Fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,32-35

Fraţilor, eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cel care este necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să-i placă Domnului, însă cel care este căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă soţiei, şi este împărţit. Tot aşa şi femeia necăsătorită, tot aşa şi fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh, însă cea căsătorită se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să-i placă bărbatului. Aceasta o spun pentru avantajul vostru, nu ca să vă întind o cursă, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste şi conduce la Domnul fără abatere.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 4,16; Is 9,1
(Aleluia) Poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care stăteau în regiunea şi în umbra morţii le-a răsărit o lumină. (Aleluia)

EVANGHELIA

El îi învăţa ca unul care are autoritate.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,21-28

În acel timp, au venit la Cafarnaum. Şi îndată, în zi de sâmbătă, Isus a intrat în sinagogă şi-i învăţa. Şi erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că el îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor. În sinagoga lor era un om cu duh necurat, care a strigat, zicând: “Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”. Dar Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: “Taci şi ieşi din el!” Iar duhul necurat, scuturându-l şi strigând cu glas puternic, a ieşit din el. Atunci toţi au fost cuprinşi de teamă încât discutau între ei, zicând: “Ce-i asta? O învăţătură nouă dată cu autoritate! El porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”. Şi îndată i s-a dus faima pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Continuându-şi lucrarea de răspândirea a luminii Evangheliei, Isus ajunge, potrivit pericopei evanghelice de astăzi, la Cafarnaum (important centru economic, cultural şi religios al Galileei). Odată ajuns, Mântuitorul intră îndată în sinagogă şi, fiind sâmbătă, începe să înveţe. Nu ştim despre ce le-a vorbit celor de faţă. Ştim, însă, ce efect a avut învăţătura lui asupra lor: toţi erau uluiţi de învăţătura lui; căci îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu în felul cărturarilor.
Dar, aceeaşi învăţătură rostită cu autoritate pare să fi avut şi un alt efect. Un duh necurat dintr-un om din sinagogă a început să strige: Ce ai cu noi, Isus din Nazaret? Ai venit să ne nimiceşti? Altfel spus, această nouă învăţătură „deranja” duhurile rele din oameni. Le cerea oamenilor un mod nou de a gândi şi de a se comporta, în conformitate cu valorile Evangheliei proclamate de Isus Cristos. Or, lectura a doua, ne va indica câteva aspecte ale înnoirii mentalităţii şi a comportamentului: Cel care este necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului… tot aşa şi fecioara se îngrijeşte de cele ale Domnului, ca să fie sfântă în trup şi în duh. Cu alte cuvinte, indiferent de starea de viaţă pe care o avem, mintea noastra trebuie să capete tot mai mult din puritatea şi sfinţenia fecioriei.
Constatăm, aşadar, că cel care se întâlneşte cu învăţătura Evangheliei, nu mai poate rămâne indiferent: fie va recunoaşte valoarea şi forţa ei salvatoare şi şi-o va însuşi, fie o va considera „periculoasă” şi va face tot posibilul ca să o distrugă. Isus are, însă, şi puterea şi autoritatea de a-l elibera pe omul stăpânit de astfel de duhuri rele. Într‑adevăr, sfântul Marcu ne spune că atunci când Isus i-a poruncit să iasă din omul pe care îl stăpânea, duhul rău a ieşit numaidecât. În prealabil, însă, l-a scuturat pe bietul om şi a strigat cu putere. (Detractorii Evangheliei sunt, de regulă, şi violenţi şi scandalagii.)
Cert este că, în urma acestor evenimente, cei din sinagogă au fost cuprinşi de teamă încât discutau între ei, zicând: „Ce-i asta? O învăţătură nouă dată cu autoritate! El porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”. Vor ajunge, în curând, să constate că Isus este un mare profet. O vor spune cu gândul şi cu dorul după Profetul promis de Dumnezeu prin Moise în prima lectură de astăzi: Voi ridica pentru ei din mijlocul fraţilor lor un profet ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui şi el le va spune tot ceea ce eu le poruncesc. Dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune în numele meu, eu îi voi cere cont.
Simţind cât este de aproape Domnul de noi şi cu câtă atenţie se îngrijeşte de noi, sufletele noastre exultă de bucurie spunând cu psalmistul: Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui… căci el este Dumnezeul nostru.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 31 ianuarie – 7 februarie 2021

31 D DUMINICA A IV-A D.P.A.; Ss. Ioan Bosco, pr.; Marcela, văduvă
1 L Sf. Veridiana, fc.; Fer. Ioana Francisca a Vizitării
2 M ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
3 M Ss. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *; Simeon Bătrânul și Ana, văduvă
4 J Sf. Gilbert, pr.
5 V Sf. Agata, fc. m. **
6 S Ss. Paul Miki și îns. m. **; Doroteea și Teofil, m.
7 D DUMINICA A V-A D.P.A.; Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.


Gândul săptămânii

“Fie ca rugăciunea ta să circule în toate, ascunsă, puternică şi vie, ca sângele.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons