30 iulie 2023 • DUMINICA A XVII-A D.P.A. • Sf. Petru Crisologul, ep. înv.

LECTURA I

Tu ai dorit înţelepciune.
Citire din cartea întâi a Regilor 3,5-12

La Gabaon, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon noaptea. Dumnezeu i-a zis: “Cere ce vrei să-ţi dau!” Solomon a răspuns: “Tu ai arătat o mare îndurare faţă de slujitorul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în adevăr, în dreptate şi în corectitudinea inimii faţă de tine. Ai păstrat pentru el această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care stă pe tronul său, cum este astăzi. Acum, Doamne Dumnezeul meu, tu l-ai făcut pe slujitorul tău rege în locul tatălui meu, David. Însă eu sunt doar un copil: nu ştiu să ies şi să intru. Slujitorul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor numeros care nu poate fi nici socotit, nici numărat. Dă-i slujitorului tău o inimă ascultătoare ca să-l judece pe poporul tău, discernând între bine şi rău! Căci cine poate să-l judece pe poporul tău, care este atât de mare?” Cererea aceasta a fost plăcută în ochii Domnului pentru că Solomon a cerut lucrul acesta. Dumnezeu a zis: “Fiindcă ai cerut lucrul acesta: nu ai cerut pentru tine zile multe, nu ai cerut pentru tine bogăţii, nu ai cerut viaţa duşmanilor tăi, ci ai cerut pentru tine discernământ ca să asculţi judecata, iată, voi face după cuvintele tale. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi chibzuită: ca tine nu a mai fost nimeni înainte şi după tine nu se va mai ridica nimeni ca tine.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 118(119),57 şi 72.76-77.127-128.129-130 (R.: cf. 97)

R.: Legea ta, Doamne, este izvor de înţelepciune.

Am zis: partea mea, Doamne,
este să păzesc cuvintele tale.
Mai bună este pentru mine legea gurii tale
decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

Să-mi fie îndurarea ta spre mângâiere,
după cuvântul dat slugii tale!
Să vină asupra mea îndurările tale şi voi fi viu,
căci legea ta îmi este desfătare! R.

De aceea, eu iubesc poruncile tale
mai mult decât aurul, mai mult decât aurul curat.
De aceea, găsesc drepte toate orânduirile tale
şi urăsc orice cale a minciunii. R.

Mărturiile tale sunt minunate,
de aceea, sufletul meu le păzeşte cu fidelitate.
Explicarea cuvintelor tale dă lumină
şi pricepere celor nepricepuţi. R.

LECTURA A II-A

De mai înainte i-a rânduit să fie asemenea chipului Fiului său.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30

Fraţilor, de fapt, ştim că toate conlucrează spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemaţi după planul lui. Căci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a şi rânduit să fie asemenea chipului Fiului său, aşa încât el să fie primul născut între mulţi fraţi; pe cei pe care de mai înainte i-a rânduit, i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a şi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceştia i-a şi glorificat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-52

În acel timp, Isus a spus: “Împărăţia cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde şi, plin de bucurie, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. La fel, împărăţia cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găseşte un mărgăritar de mare valoare, merge, vinde tot ce are şi îl cumpără. Din nou, împărăţia cerurilor este asemenea năvodului aruncat în mare, care adună de toate. Când s-a umplut, oamenii îl trag la ţărm, se aşază, adună ceea ce este bun în coşuri şi aruncă ceea ce este rău. Tot aşa va fi la sfârşitul lumii: vor veni îngerii şi-i vor separa pe cei răi dintre cei drepţi şi îi vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. Aţi înţeles toate acestea?” I-au spus: “Da!” Atunci le-a zis: “De aceea orice cărturar instruit în ale împărăţiei cerurilor este asemenea stăpânului casei care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Că Isus Cristos trebuie să rămână Persoana principală de referinţă din vieţile noastre, întrucât El ni-L descoperă şi ne conduce la Tatăl, ne-o confirmă şi textele Liturgiei Cuvântului din această duminică. Într-adevăr, prima lectură ne oferă mărturii noi şi admirabile ale modului în care Dumnezeu se comportă vizavi de cei care îşi pun încrederea în El. Astfel, tânărul rege Solomon evocă, în rugăciunea rostită la începutul domniei sale, cum s-a comportat Dumnezeu cu tatăl său, David, de-a lungul întregii sale vieţi: Tu ai arătat multă dragoste servitorului tău David, tatăl meu, care a trăit în faţa ta, fiind fidel, drept şi cu inima sinceră faţă de tine… De aceea, Solomon îi cere Domnului să-i dea o inimă înţeleaptă pentru ca să ştie să conducă poporul şi ca să poată deosebi binele de rău. Or, autorul cărţii ne spune că i-a plăcut Domnului că Solomon nu a cerut bogăţii ori moartea duşmanilor şi de aceea l-a binecuvântat, oferindu-i o inimă înţeleaptă şi pricepută.
La rândul ei, lectura a doua, ne oferă o convingere pe care apostolul Paul şi-a dobândit-o în anii lui de căutare şi înţelegere a lui Dumnezeu: Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el… Apoi apostolul a mai înţeles din experienţa lui proprie că: pe aceia pe care [Dumnezeu] i-a ştiut mai dinainte i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi… şi că pe cei pe care i-a îndreptăţit i-a şi condus la mărirea sa.
Despre această mărire la care suntem cu toţii chemaţi (predestinaţi), fragmentul evanghelic de astăzi vorbeşte ca despre o comoară sau ca despre un mărgăritar de mare preţ: Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără. Or, în spatele cuvintelor vinde tot ce are şi cumpără ogorul ori mărgăritarul acela, întrezărim cu uşurinţă un adevărat program de renunţare la tot ce este contrar voinţei divine şi de asumare responsabilităţilor ce decurg din învăţătura evanghelică. Dar, ca şi în duminica trecută, una din parabolele de astăzi ne avertizează că, alături de bogăţia nestemată pe care o conţine Evanghelia, există şi învăţături dăunătoare care trebuie denunţate şi respinse aşa cum pescarii aleg şi aruncă peştii răi prinşi în năvodul lor, în timp pe cei bun îi adună în coşuri.
Oricum, bogăţia învăţăturii evanghelice ne stă tuturor la îndemână. Nouă ne rămânem să o căutăm în tezaurul Bisericii. Biserica a adunat de-a lungul veacurilor în tezaurul ei lucruri vechi şi noi, vitale pentru existenţa noastră. Psalmistul ne spune astăzi, printre altele, că explicarea cuvintelor lui Dumnezeu dă lumină şi pricepere celor neştiutori.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 30 iulie – 6 august 2023

30 D DUMINICA A XVII-A DE PESTE AN; Sf. Petru Crisologul, ep. înv.
31 L Sf. Ignațiu de Loyola, pr. **
1 M Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv. **
2 M Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. *; Porțiuncula
3 J Sf. Martin, pustnic
4 V Sf. Ioan Maria Vianney, pr. **
5 S Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare
6 D SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI; Fer. Octavian, ep.


Gândul săptămânii

“Nu există pace adevărată fără răbdare.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons