30 aprilie 2023 • DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI • Ss. Pius al V-lea, pp.; Iosif Cotolengo, pr.; Sofia, fc. m.

LECTURA I

Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos.
Citire din Faptele Apostolilor 2,14a.36-41

În ziua Rusaliilor, Petru, stând în picioare, împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit: “Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”. Când au auzit au fost pătrunşi la inimă şi au spus lui Petru şi celorlalţi apostoli: “Ce să facem, fraţilor?” Petru le-a zis: “Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt! Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei care sunt departe, pe oricâţi i-ar chema Domnul Dumnezeul nostru”. Şi cu multe alte cuvinte dădea mărturie şi-i îndemna, zicând: “Salvaţi-vă de această generaţie perversă!” Aşadar, cei care au primit cuvântul lui au fost botezaţi. Şi în ziua aceea li s-au adăugat cam la trei mii de suflete.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.
sau:
Aleluia.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
îmi înviorează sufletul. R.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa duşmanilor mei,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A

V-aţi întors la păstorul sufletelor voastre.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 2,20b-25

Preaiubiţilor, dacă suportaţi suferinţa, deşi faceţi binele, aceasta este un har înaintea lui Dumnezeu. De fapt, la aceasta aţi fost chemaţi, căci Cristos a suferit pentru voi lăsându-vă exemplu ca să mergeţi pe urmele lui. El, care nu a săvârşit păcat şi nici nu s-a găsit înşelăciune în gura lui, el care, insultat fiind, nu a răspuns la insultă, suferind, nu ameninţa, ci s-a încredinţat în mâna celui care judecă cu dreptate. El însuşi, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său, pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui aţi fost vindecaţi. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la păstorul şi supraveghetorul sufletelor voastre.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,14
(Aleluia) “Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Eu sunt poarta oilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,1-10

În acel timp, Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: Cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoţ şi un tâlhar; dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume şi le conduce afară. Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea. Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor”. Isus spusese această asemănare pentru ei, dar ei nu au înţeles ceea ce le vorbea. Atunci, Isus a zis din nou: “Adevăr, adevăr vă spun: eu sunt poarta oilor. Toţi cei care au venit înainte de mine sunt hoţi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine, va fi mântuit. Va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să ucidă. Eu am venit ca să aibă viaţă şi să o aibă din belşug”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pe măsură ce ne îndepărtăm de sărbătoarea Învierii, temele duminicilor se preocupă nu doar să afirme marele adevăr al misterului pascal, ci să ne şi sensibilizeze asupra modului în care Viaţa cea nouă şi înnoitoare a Mântuitorului se face simţită, chiar şi după ce El a trecut din această lume la Tatăl. Cu alte cuvinte, în această a doua parte a timpului pascal, textele biblice ne pregătesc să înţelegem modul în care El îşi exercită grija faţă de cei din toate timpurile şi din toate locurile pe care i-a răscumpărat prin Jertfa sa.
Pentru a exprima mai bine acest adevăr, fragmentul evanghelic al acestei duminici ni-l prezintă pe Isus în ipostaza Păstorului cel Bun care păstrează o relaţie foarte apropiată cu oile Sale. Ele s-au deprins să-i audă glasul şi, simţindu-se chemate pe nume, să-l urmeze. În plus, Isus înviat este prezentat şi ca Poarta unică prin care se poate intra în Staul. Aceste metafore încearcă să exprime, prin cele două imagini, acea intimitatea pe care Mântuitorul a stabilit-o cu cei pe care Tatăl i-a încredinţat şi acel rol unic pe care l-a dobândit prin Moartea şi prin Învierea sa: de a-i aduna şi de a-i conduce pe toţi cei care Îl urmează către locul promis şi pregătit de către Tatăl.
Apostolii şi-au însuşit curând această convingere. Astfel, Sfântul Petru proclamă în prima lectură de astăzi: „Să ştie bine tot poporul lui Israel, că Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia, pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit”. Auzind ei acestea, au fost mişcaţi până în adâncul inimii şi l-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli: „Fraţilor, ce trebuie să facem?” Petru le-a răspuns: „Convertiţi-vă… Or, în lectura a doua, acelaşi apostol explică în ce fel trebuie să se concretizeze această convertire: dacă pentru binele făcut veţi avea de suferit, rămânând statornici, veţi fi plăcuţi înaintea lui Dumnezeu. Căci… însuşi Cristos a suferit şi v-a lăsat exemplu, ca să călcaţi pe urmele lui. El, când era insultat, nu răspundea cu insulte; când era chinuit, nu ameninţa; dar încredinţa cauza lui aceluia care judecă cu dreptate. În trupul său, el a purtat păcatele noastre pe lemnul crucii, pentru ca noi să putem muri pentru păcat şi să trăim pentru dreptate. Eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la păstorul, care are în grijă sufletele voastre.
Dacă în acest timp pascal i-am auzit glasul Mântuitorului şi ne-am simţit chemaţi de El pe nume, nu vom putea să nu-l urmăm, animaţi fiind de convingerea psalmistului: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic! Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă apără.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 30 aprilie – 7 mai 2023

30 D DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI; Ss. Pius al V-lea, pp.; Iosif Cotolengo, pr.; Sofia, fc. m.
1 L Ss. Iosif Muncitorul *; Ieremia, profet
2 M Ss. Atanasiu, ep. înv. **; Antonin din Florența, ep.
3 M Ss. Filip și Iacob, ap.
4 J Sf. Florian, m.
5 V Ss. Anghel, clg. m.; Gottard, ep.
6 S Ss. Dominic Savio; Benedicta, fc.; Petru Nolascus, clg.
7 D DUMINICA A V-A A PAȘTELUI; Ss. Roza Venerini, clg.; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic


Gândul săptămânii

“Dacă nu avem nimic de oferit lui Dumnezeu, să-i oferim ruşinea de a nu avea nimic să-i oferim.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

printqrFL_30_04_2023

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons