30 septembrie 2018 • DUMINICA A 26-A D.P.A. • Ss. Ieronim, pr. înv.; Grigore Luminătorul, ep.

LECTURA I

Eşti gelos pentru mine? De-ar fi tot poporul Domnului profeţi!
Citire din cartea Numerilor 11,25-29

În zilele acelea, Domnul a coborât în nor şi i-a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Când duhul s-a aşezat peste ei, au început să profeţească; dar după aceea n-au mai profeţit. Doi oameni, unul numit Eldad şi celălalt Medad, rămăseseră în tabără; duhul s-a aşezat peste ei – erau dintre cei înscrişi -, dar nu se duseseră la cort. Şi au început să profeţească în tabără. Un tânăr a alergat şi i-a dat de ştire lui Moise: „Eldad şi Medad profeţesc în tabără”. Iosue, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a zis: „Domnul meu, Moise, opreşte-i!” Moise i-a răspuns: „Eşti tu gelos pentru mine? De-ar fi tot poporul Domnului profeţi! Şi de-ar pune Domnul duhul său peste ei!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 18(19),8.10.12-13.14 (R.: 9a)

R.: Orânduirile Domnului sunt drepte, înviorează sufletul.

Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

Slujitorul tău este instruit prin ele;
pentru cel care le păzeşte, răsplata este mare.
Cine îşi dă seama de greşelile făcute din neatenţie?
Curăţă-mă de păcatele ascunse! R.

Mai presus de toate, păzeşte-l pe slujitorul tău de mândrie,
ca ea să nu mă stăpânească niciodată!
Atunci voi fi fără vină
şi curăţat de nelegiuirea cea mare. R.

LECTURA A II-A

Bogăţia voastră a putrezit.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,1-6

Ei, voi, bogaţilor! Plângeţi văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi. Bogăţia voastră a putrezit şi hainele voastre au fost roase de molii. Aurul vostru şi argintul au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi va devora trupurile voastre ca focul. Aţi adunat comori pentru zilele de pe urmă! Iată, plata pe care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului Sabaot. Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri; v-aţi îngrăşat inimile pentru ziua tăierii. L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. In 17,17
(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este adevăr; Consacră-ne în adevărul tău! (Aleluia)

EVANGHELIA

Cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Dacă mâna ta scandalizează, taie-o!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,38-43.45.47-48

În acel timp, Ioan i-a zis lui Isus: „Învăţătorule, am văzut pe unul care alunga diavoli în numele tău şi i-am interzis, pentru că nu ne urmează”. Dar Isus i-a spus: „Nu-l opriţi; căci nimeni care face o minune în numele meu nu poate îndată să mă vorbească de rău, pentru că cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Oricine vă va da să beţi un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteţi ai lui Cristos, adevăr vă spun, nu-şi va pierde răsplata! Oricine scandalizează pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară trasă de măgar şi ar fi aruncat în mare. Dacă mâna ta te scandalizează, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă, în focul care nu se stinge. Şi dacă piciorul tău te scandalizează, taie-l! Este mai bine pentru tine să intri şchiop în viaţă decât, având amândouă picioarele, să fii aruncat în Gheenă. Iar dacă ochiul tău te scandalizează, scoate-l! Este mai bine pentru tine să intri în împărăţia lui Dumnezeu cu un singur ochi decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în Gheenă, unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Afirmaţia sentenţioasă făcută de Isus Cristos în fragmentul evanghelic al duminicii trecute – Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie! – nu poate să nu ne intrige. În fond, de ce trebuie să sufere şi să fie ucis…? Este El oare predestinat la un astfel de destin?
Nu! Cristos, nu este predestinat în mod aprioric la un astfel de destin dureros. Şi totuşi, El, ca mulţi alţi profeţi ori servitori ai lui Dumnezeu, are o misiune de îndeplinit, misiune care, potrivit primei lecturi de duminica trecută, îi deranjează mai ales pe conducătorii poporului.
Lecturile din această duminică ne oferă câteva elemente atât ale profilului trimisului lui Dumnezeu cât şi ale misiunii sale.
Prima lectură, pune în evidenţă modul în care Dumnezeu îi desemnează pe cei care vor profeţi în numele său: Domnul… a luat din duhul care era peste el şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Când duhul s-a aşezat peste ei, au început să profeţească… Cu alte cuvinte, Domnul aşază asupra celor pe care îi alege şi îi trimite să vorbească în numele Lui pe Duhul Său. Ceea ce surprinde este faptul că Duhul Domnului a coborât chiar şi asupra celor doi oameni, Eldad şi Medad, desemnaţi de Moise dar care nu veniseră la Cortul întâlnirii. Altfel spus, alegerea fusese făcută şi nu mai exista cale de întoarcere. Misiunea trebuia împlinită.
O situaţie similară întâlnim şi în fragmentul evanghelic. Apostolul Ioan, ca şi tânărul din prima lectură care îi semnalează lui Moise comportamentul surprinzător al celor 2 oameni, îi atrage atenţia lui Isus că cineva, folosindu-se de numele Său, alungă diavoli fără să fie unul dintre ei. Atunci Isus, l-a liniştit pe ucenicul său zelos zicându-i, pe bună dreptate, că: nimeni care face o minune în numele meu nu poate îndată să mă vorbească de rău, pentru că cine nu este împotriva noastră este pentru noi.
Textul evanghelic, însă, mai evidenţiază şi câteva elemente de mesaj ce trebuie vestit: Oricine scandalizează pe unul dintre aceştia mai mici care cred în mine, ar fi mai bine pentru el dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară trasă de măgar şi ar fi aruncat în mare… Dacă mâna ta te scandalizează, taie-o! Este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât, având amândouă mâinile, să mergi în Gheenă, în focul care nu se stinge… Şi lectura a doua ne propune un mesaj destul de incomod pentru bogaţi: Bogaţilor! Plângeţi văitându-vă din cauza nenoricirilor care vor veni peste voi… plata pe care voi aţi reţinut-o de la lucrătorii care au secerat ogoarele voastre strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns până la urechile Domnului Sabaot. Voi aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri… L-aţi osândit şi l-aţi ucis pe cel drept, iar el nu vi s-a împotrivit.
Pentru astfel de denunţuri trebuiau să moară oamenii lui Dumnezeu.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Bartolo Longo (1841-1926)

În tinerețe de simte atras de spiritism și ocultism. În 1871, prin intermediul unui călugăr dominican se convertește și intră, după o vreme, în ordinul terțiar dominican. Se dedică operelor de caritate în favoarea celor săraci și a copiilor celor închiși. Lui i se datorează construirea sanctuarului de la Pompei dedicat Sfintei Fecioare Maria. A compus numeroase rugăciuni, printre care și două novene către Sfânta Fecioară a Rozariului de la Pompei. A înființat numeroase asociații de pietate și opere de caritate.
A fost beatificat în 1980 de papa Ioan Paul al II-lea care îl considera „un apostol al rozariului”.


Calendarul săptămânii 30 septembrie – 7 octombrie 2018

30 D DUMINICA A 26-A D.P.A.; Ss. Ieronim, pr. înv.; Grigore Luminătorul, ep.
1 L Sf. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **; Roman Melodul, diacon
2 M Ss. Îngeri Păzitori **
3 M Ss. Martiri din Tomis **; Ss. Dionisiu Areopagitul; Candida, m.; Crescențiu, pr. m.; Fer. Constantin Ignațiu Bogdanffy, ep. m.
4 J Sf. Francisc din Assisi **
5 V Sf. Faustina Kowalska, clg.; Fer. Albert Marvelli; Bartolo Longo
6 S Sf. Bruno, pr. *
7 D DUMINICA A 27-A D.P.A.; Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului


Gândul săptămânii

“Harul este cea mai preţioasă comoară făcută unei creaturi.”  (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons