3 septembrie 2023 • DUMINICA A XXII-A D.P.A. • Sf. Grigore cel Mare, pp. înv.

LECTURA I

Cuvântul Domnului a devenit pentru mine spre ocară.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,7-9

M-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. M-ai prins cu putere şi ai fost mai puternic. Dar am devenit de batjocură toată ziua, toţi râd de mine. Căci când vorbesc trebuie să strig: „Violenţă, devastare!” Astfel, cuvântul Domnului a devenit pentru mine spre ocară şi batjocură în fiecare zi. Am spus: „Nu-mi voi mai aminti de el şi nu voi mai vorbi în numele lui”. Dar în inima mea era ca un foc aprins, închis în oasele mele: am obosit purtându-l şi nu mai pot.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi gloria ta.
Îndurarea ta este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.

LECTURA A II-A

Să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 12,1-2

Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiţi trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să discerneţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Cf. Ef 1,17-18
(Aleluia) Tatăl Domnului nostru Isus Cristos să lumineze ochii inimii noastre, ca să cunoaştem care este speranţa chemării noastre. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,21-27

În acel timp, Isus a început să le arate discipolilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor şi a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Atunci, Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe, spunând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Asta nu ţi se va întâmpla niciodată”. Dar el, întorcându-se, i-a spus lui Petru: „Mergi în urma mea, Satană! Tu eşti o piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu te gândeşti la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Atunci Isus a spus discipolilor săi: „Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea şi să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde; cine însă îşi pierde viaţa pentru mine, acela o va afla. Aşadar, ce i-ar folosi omului de-ar câştiga lumea întreagă, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi şi atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Evenimentele petrecute la Cezarea lui Filip reprezintă, potrivit tuturor evangheliştilor sinoptici, un moment important în activitatea publică a lui Isus Cristos. La toată învăţătura propusă de-a lungul predicării din Galilea, Mântuitorul adaugă, de acum, un element nou: Din acel moment, Isus a început să le spună deschis ucenicilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere multe din partea bătrânilor, arhiereilor şi cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie din morţi. Acest element nu este independent de activitatea precedentă. În fond, oricât de fireşti, de înţelepte, de necesare ar fi toate prescrierile Evangheliei pentru viaţa noastră personală, socială, eclezială, ele sunt şi exigente. Or, tocmai această exigenţă a ridicat mereu probleme. La fel ca şi profetul Ieremia din prima lectură, care tocmai pentru că denunţa, în numele lui Dumnezeu, abuzurile liderilor religioşi şi politici a fost persecutat toată viaţa lui, Isus ştie că mesajul său evanghelic va fi respins, iar El persecutat şi dat la moarte. Bietul Ieremia, ca şi Isus în grădina măslinilor, a simţit din plin gustul amar al fidelităţii faţă de Dumnezeu şi faţă de mesajul său. Gândul abandonului misiunii l-a frământat adesea, mai ales pentru că ea atrăgea persecuţia: ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie! Asuprire!”, aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce zilnic ocară şi batjocură. Îmi spuneam: „Nu mă voi mai gândi la el, nici nu voi mai vorbi în numele lui!” Dar, iată, în oasele mele şi în inima mea era parcă un foc mistuitor. Mă sileam să-l stăpânesc, dar nu reuşeam. Şi Isus, ca şi Ieremia, vor plăti cu preţ de sânge fidelitatea faţă de adevăr, dar tocmai acest sacrificiu le-a adus lor şi poporului care le-a primit mesajul evanghelic Învierea. Evanghelia trăită, adesea cu preţ de jertfă, redă viaţa atât fiecăruia în parte, cât şi comunităţilor sau chiar popoarelor. De aceea Isus, în a doua parte a Evangheliei de astăzi, le spune ucenicilor: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, dacă apoi şi-ar pierde viaţa? Or, Sfântul Petru îşi însuşeşte – e drept, pentru puţin timp – această logică a salvării vieţii pe care Isus o denunţă cu vehemenţă: Pleacă de la mine, Satano! Tu eşti o piedică în calea mea, tu nu te gândeşti la ceea ce vrea Dumnezeu, ci la ceea ce vor oamenii. În schimb, Sfântul Apostol Paul a înţeles bine această exigenţă care culminează cu Învierea. De aceea îi îndeamnă pe creştinii din Roma: vă implor, pentru dragostea lui Dumnezeu, să-i oferiţi lui trupul vostru ca o jertfă vie, sfântă şi plăcută lui Dumnezeu… Nu vă luaţi după exemplul pe care îl dă lumea aceasta, ci schimbaţi-vă şi reînnoiţi felul vostru de a gândi ca să puteţi recunoaşte care este voinţa lui Dumnezeu.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 3-10 septembrie 2023

3 D DUMINICA A XXII-A D.P.A.; Sf. Grigore cel Mare, pp. înv.
4 L Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet
5 M Sf. Tereza de Calcutta, clg.
6 M Sf. Zaharia, profet
7 J Sf. Regina, fc. m.
8 V Nașterea Sf. Fc. Maria; Sf. Toma din Villanova, ep.
9 S Sf. Petru Claver, pr. *
10 D DUMINICA A XXIII-A D.P.A.; Sf. Nicolae din Tolentino, pr.


Gândul săptămânii

“Sacrificiul de sine suntem cel mai întemeiaţi să-l facem.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

FL_03_09_2023 printqrFL_03_09_2023

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons