3 octombrie 2021 • DUMINICA A XXVII-A D.P.A. • Ss. Martiri din Tomis; Ss. Dionisiu Areopagitul; Candida, m.; Crescențiu, pr. m.; Fer. Constantin Ignațiu Bogdanffy, ep. m.

LECTURA I

Ei vor fi amândoi un singur trup.
Citire din cartea Genezei 2,18-24

Domnul Dumnezeu a zis: “Nu este bine ca omul să fie singur. Îi voi face un ajutor pe potriva lui”. Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate animalele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la om, ca să vadă cum le va numi. Şi orice nume pe care avea să-l dea omul fiecărei fiinţe vii, acela era numele ei. Omul a pus deci nume tuturor animalelor, păsărilor cerului şi tuturor fiinţelor câmpului. Dar omului nu i s-a găsit un ajutor pe potriva lui. Şi Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc asupra omului şi el a adormit. Şi a luat una din coastele sale şi a închis locul ei cu carne. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie din coasta pe care o luase din om şi a adus-o la om. Şi omul a zis: “Aceasta, în sfârşit, este os din oasele mele şi carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie, pentru că din bărbat a fost luată”. De aceea, îi va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi un singur trup.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 127(128),1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5)

R.: Să ne binecuvânteze Domnul în toate zilele vieţii noastre!

Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

Iată, aşa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul!
Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale. R.

Şi să vezi pe fiii fiilor tăi!
Pace peste Israel! R.

LECTURA A II-A

Şi cel care sfinţeşte şi cei sfinţiţi, toţi au aceeaşi origine.
Citire din Scrisoarea către Evrei 2,9-11

Fraţilor, vedem că cel care a fost “cu puţin mai mic decât îngerii”, Isus, pentru că a suferit moartea, este “încununat cu măreţie şi cinste”, întrucât, prin harul lui Dumnezeu, el a suferit moartea pentru fiecare om. Într-adevăr, se cuvenea ca acela pentru care sunt toate şi prin care există toate, care voia să ducă mulţi fii la glorie, să-l desăvârşească prin suferinţă pe iniţiatorul mântuirii lor. De fapt, şi cel care sfinţeşte, şi cei sfinţiţi, toţi au aceeaşi origine. De aceea nu se ruşinează să-i numească fraţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

1In 4,12b
(Aleluia) Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi şi iubirea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

EVANGHELIA

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,2-16
În acel timp, s-au apropiat de Isus fariseii şi, ca să-l pună la încercare, îl întrebau dacă îi este permis unui bărbat să-şi lase femeia. Isus, răspunzând, le-a zis: “Ce v-a poruncit Moise?” I-au spus: “Moise a permis să scrie un act de despărţire şi s-o lase”. Isus le-a spus: “Din cauza împietririi inimii voastre v-a scris porunca aceasta. Însă, de la începutul creaţiei, Dumnezeu «i-a făcut bărbat şi femeie; de aceea omul îşi va părăsi tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui şi cei doi vor fi un singur trup», astfel încât nu vor mai fi doi, ci un singur trup. Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!” Acasă, discipolii l-au întrebat din nou despre aceasta. El le-a spus: “Oricine îşi lasă femeia şi se căsătoreşte cu alta comite adulter cu ea. Şi dacă ea, lăsân- du-şi bărbatul, se căsătoreşte cu un altul, comite adulter”. Îi aduceau copii ca să-i atingă, dar discipolii îi certau. Văzând aceasta, Isus a fost cuprins de indignare şi le-a spus: “Lăsaţi copiii să vină la mine, nu le interziceţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu! Adevăr vă spun, cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea”. Şi, luându-i în braţe, îi binecuvânta punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Învăţătura restauratoare propusă de Isus Cristos abordează, în această duminică, o temă fundamentală pentru societate: este permis unui bărbat să-şi lase femeia? Problema este spinoasă şi ea vine din partea unor farisei doritori nu de o dezbatere reală, ci mai curând să-l pună pe Mântuitorul la încercare spre a-l compromite.
Se şie că şi pe timpul lui Isus dezbatearea acestei probleme era foarte aprinsă. Opiniile cele mai importante proveneau de la reprezentanţii a două „şcoli”. Pe de o parte Rabi Hillel, un fariseu liberal, accepta mai toate motivele invocate pentru despărţirea unui bărbat de soţia sa. Dimpotrivă, Rabi Şammai, de tendinţă rigoristă, nu admitea decât pentru un număr foarte mic de motive ca doi soţi să se despartă. În plus, potrivit Legii, doar bărbatului îi revenea dreptul de a-şi repudia soţia. Or, Şammai era unul dintre puţinii responsabili care luau apărarea femeii în acea societate patriarhală. Aşadar, optând pentru oricare din cele două opinii, Isus risca să fie catalogat drept laxist sau rigorist. El, însă, nu se lasă prins în cursa interlocutorilor Lui. Învăţătorul îi trimite, mai întâi, la sursa acestei dezbateri: Ce v-a prescris Moise? Drept răspuns fariseii citează prescrierea din Legea lui Moise potrivit căreia bărbatul… să redacteze un act de despărţire (Dt 24,1). Isus ştia, însă, bine că tradiţia iudaică, printr-o astfel de abordare pur juridică, denatura profund intenţia originară a Creatorului. De aceea Isus, trecând dincolo de tradiţie, face apel la intuiţia textului fondator al instituţiei familiei. Creaţi bărbat şi femeie, primii oameni devin doar în această formă complementară, potrivit celorlalte două lecturi, chip al lui Dumnezeu, chip în care se înrădăcinează măreţia legăturii lor. Această intuiţie îi permite lui Isus să concludă: De aceea […] ei nu mai sunt doi, ci unul singur. Aşadar, bărbatul şi femeia au vocaţia de a fonda o celulă familială autonomă. Cuplul pe care îl alcătuiesc devine o unitate fundamentală, născută deopotrivă din relaţia lor de iubire şi din cea conjugală. Această unitate primordială, fondată pe planul lui Dumnezeu, este o realitate ce trebuie salvată cu orice preţ. Doar în acest fel poate fi explicată insistenţa lui Isus: Deci ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!
Dar, calea pe care Isus a deschis-o este mult mai exigentă decât punctele de vedere umane. Rigoarea exigenţelor sale îi surprinde până şi pe ucenici care, acasă, continuă dezbaterea începută cu fariseii. Ei abordează problema recăsătoriei celor divorţaţi. Or, potrivit lui Isus, atât bărbatul cât şi femeia, dacă se despart şi, ulterior, se recăsătoresc cu alte persoane, comit „adulter”. O astfel de remarcă este suficientă pentru a arăta că viziunea lui Isus cu privire la divorţ a fost însuşită şi aplicată de către Biserică din primele veacuri şi până în ziua de azi. Pe de altă parte, Biserica s-a văzut mereu nevoită să evite o abordare exclusiv „legalistă” a problemei divorţaţilor şi să se aplece cu grijă maternă asupra celor părăsiţi, marginalizaţi ori asupra păcătoşilor care se convertesc.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 3-10 octombrie 2021

3 D DUMINICA A XXVII-A D.P.A.; Ss. Martiri din Tomis; Ss. Dionisiu Areopagitul; Candida, m.; Crescențiu, pr. m.; Fer. Constantin Ignațiu Bogdanffy, ep. m.
4 L Sf. Francisc din Assisi **
5 M Sf. Faustina Kowalska, clg. *; Fer. Albert Marvelli; Fer. Bartolo Longo
6 M Sf. Bruno, pr. *
7 J Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului **
8 V Sf. Pelagia, fc. m.
9 S Ss. Dionisiu, ep. și îns. m. *; Ioan Leonardi, pr. *, Abraham, patriarh
10 D DUMINICA A XXVIII-A D.P.A.; Sf. Daniel Comboni


Gândul săptămânii

“A consola înseamnă a da viață unei speranțe.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons