LECTURA I
Iată sângele alianţei pe care Domnul a făcut-o cu voi.

Citire din cartea Exodului 24,3-8

În zilele acelea, Moise a venit şi a istorisit poporului toate cuvintele Domnului şi toate hotărârile. Tot poporul a răspuns într-un glas: “Tot ce a spus Domnul, vom face”. Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele
douăsprezece triburi ale lui Israel. A trimis nişte tineri dintre fiii lui Israel să aducă arderi de tot şi să aducă viţei ca jertfe de împăcare Domnului. Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în vase, iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul. A luat cartea alianţei şi a citit-o în auzul poporului. Ei au zis: “Tot
ceea ce a spus Domnul, vom face şi vom asculta”. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: “Iată sângele alianţei pe care a făcut-o Domnul cu voi potrivit tuturor acestor cuvinte”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 114-115(116),12-13.15 şi 16bc.17-18 (R.: cf. 13)

R.: Voi lua potirul mântuirii şi voi invoca numele Domnului.
sau:
Aleluia.

Ce-i voi da în schimb Domnului
pentru tot binele pe care mi l-a făcut?
Voi lua potirul mântuirii
şi voi invoca numele Domnului. R.

Lucru de preţ este în faţa Domnului
moartea celor credincioşi ai săi.
Eu sunt slujitorul tău şi fiul slujitoarei tale!
Tu ai desfăcut legăturile mele. R.

Îţi voi aduce jertfă de laudă
şi voi invoca numele Domnului.
Voi împlini voturile făcute Domnului
de faţă cu tot poporul său. R.

LECTURA A II-A
Sângele lui Cristos va curăţa conştiinţa voastră.

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,11-15

Fraţilor, Cristos, devenit marele preot al bunurilor viitoare, trecând printr-un cort mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mână de om, adică nu este din această lume, a intrat o dată pentru totdeauna în sfânta sfintelor, nu cu sânge de ţapi şi viţei, ci cu propriul lui sânge, dobândind o mântuire veşnică. Căci dacă sângele de ţapi şi de tauri şi cenuşa de juncă cu care sunt stropiţi cei întinaţi îi sfinţeşte spre curăţia trupului, cu cât mai mult sângele lui Cristos, care prin Duhul veşnic s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu, va curăţa conştiinţa voastră de faptele moarte, pentru a aduce cult Dumnezeului celui viu. Şi de aceea el este mijlocitorul unei alianţe noi, pentru ca, prin moartea lui pentru răscumpărarea din greşelile din timpul primei alianţe, cei chemaţi să primească promisiunea moştenirii veşnice.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE
In 6,51ab
(Aleluia) “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Acesta este trupul meu. Acesta este sângele meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 14,12-16.22-26

În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paştele, discipolii săi i-au spus lui Isus: “Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paştele?” Atunci a trimis doi dintre discipolii săi şi le-a spus: “Mergeţi în cetate şi vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeţi după el şi, acolo unde va intra, spuneţi stăpânului casei că învăţătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paştele cu discipolii mei?»! El vă va arăta o sală mare la etaj, gata pregătită. Pregătiţi acolo pentru noi!” 16 Discipolii au ieşit şi au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese şi au pregătit Paştele. Şi, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o şi le-a spus: “Luaţi, acesta este trupul meu!” Apoi, luând potirul şi mulţumind, l-a dat lor şi au băut din el toţi. Şi le-a spus: “Acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă pentru mulţi. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui Dumnezeu!” Şi, cântând imnuri, au ieşit spre Muntele Măslinilor.
Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În Evanghelia pe care am ascultat-o este relatată Ultima Cină, dar într-un mod surprinzător, atenția este concentrată mai mult asupra pregătirilor decât asupra cinei. Verbul „a pregăti” revine de mai multe ori. Ucenicii întreabă, de exemplu: „Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paştele?” (Mc 14, 12). Isus îi trimite să pregătească cu instrucțiuni precise și găsesc „o sală mare la etaj, gata pregătită” (v. 15). Ucenicii merg ca să pregătească dar Domnul pregătise deja.
Ceva asemănător se întâmplă după înviere, când Isus le apare ucenicilor pentru a treia oară: în timp ce ei pescuiesc, el îi așteaptă pe țărm, unde pregătise deja pâine și pește pentru ei. Dar în același timp, le cere alor săi să aducă puțin pește pe care îl prinseseră și pe care le indicase cum să-l pescuiască (cf. In 21, 6.9-10). Și aici, Isus pregătește dinainte și le cere alor săi să colaboreze. De asemenea, înainte de Paști, Isus le spusese ucenicilor: „Mă duc să vă pregătesc un loc (…) pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu” (In 14,2-3). Isus este cel care pregătește, același Isus care înainte de Paștele său ne cere să ne pregătim, să fim pregătiți (cf. Mt 24,44; Lc 12,40).
Isus pregătește pentru noi și ne cere și nouă să pregătim. Ce pregătește Isus pentru noi? Pregătește un loc și o hrană. Un loc mult mai demn decât „sala mare gata pregătită” din Evanghelie. El ne-a rezervat un loc în paradis, pentru a fi cu el și între noi pentru totdeauna. În afară de un loc, ne pregătește o hrană, o Pâine care este el însuși: „Luați, acesta este trupul meu” (Mc 14,22). Aceste două daruri, locul și hrana, sunt ceea ce ne folosește pentru a trăi. Cele două ne sunt dăruite în Euharistie. Hrană și loc.

(Din omilia Papei Francisc, Parohia Santa Monica (Ostia), Roma, 3 iunie 2018)


Calendarul săptămânii 30 mai – 6 iunie 2021

30 D PREASFÂNTA TREIME; Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
31 L Vizita Sf. Fc. Maria la Elisabeta; Sf. Petronela, fc. m.
1 M Sf. Iustin, filosof m. **
2 M Fericiții episcopi martiri greco-catolici români **; Ss. Marcelin și Petru, m. *
3 J TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI; Ss. Carol Lwanga și îns. m.
4 V Ss. Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, m. **; Francisc Caracciolo, pr.
5 S Sf. Bonifaciu, ep. m. **
6 D DUMINICA A X-A D.P.A.; Sf. Norbert, ep.


Gândul săptămânii

“Dacă exist înseamnă că Dumnezeu mă iubește.” (Fericitul Vladimir Ghika)Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons