3 februarie 2019 • DUMINICA A IV-A D.P.A. • Ss. Blaziu, ep. m.; Oscar, ep.; Simeon Bătrânul și Ana, văduvă

LECTURA I

Vreau să fac din tine un profet pentru popoare.
Citire din cartea profetului Ieremia 1,4-5.17-19

În zilele acelea, cuvântul Domnului a fost către mine, zicând: „Mai înainte de a te fi format în sânul mamei, eu te cunoşteam. Mai înainte de a fi ieşit din pântece, te-am consacrat şi te-am pus profet pentru popoare. Dar tu, încinge-ţi coapsele, ridică-te şi spune-le tot ce-ţi voi porunci! Nu te înspăimânta dinaintea lor ca să nu te fac eu să te înspăimânţi dinaintea lor! Iată, eu te pun astăzi ca o cetate întărită, ca un stâlp de fier şi ca nişte ziduri de bronz împotriva întregii ţări, împotriva regilor lui Iuda şi a căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu vor putea să te învingă, căci eu sunt cu tine – oracolul Domnului – ca să te scap”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 70(71),1-4a.5-6ab.15 şi 17 (R.: 15a)

R.: Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi mântuirea ta.

În tine, Doamne, mi-am căutat refugiul,
să nu fiu nicicând făcut de ruşine!
În dreptatea ta, eliberează-mă şi apără-mă,
pleacă-ţi urechea spre mine şi mântuieşte-mă! R.

Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,
spre care mi-ai poruncit să merg mereu ca să mă mântuieşti,
pentru că numai tu eşti stânca mea şi cetatea mea de apărare.
Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege! R.

Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,
Doamne, în tine mi-am pus încrederea din copilărie.
În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,
încă din sânul mamei mele, tu ai fost ocrotitorul meu. R.

Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea şi mântuirea ta,
chiar dacă numărul lor nu-l cunosc.
Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţe,
iar eu fac cunoscute şi acum minunile tale. R.

LECTURA A II-A

Acum rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,31-13,13

Fraţilor, voi însă fiţi zeloşi faţă de darurile cele mai bune. Şi eu vă voi arăta o cale şi mai minunată. Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor, dar nu aş avea iubire, aş deveni o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi dacă aş avea darul profeţiei, şi dacă aş cunoaşte toate misterele şi toată ştiinţa, şi dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut munţii, dacă n-aş avea iubire, n-aş fi nimic. Şi dacă tot ce am aş da ca hrană săracilor şi dacă mi-aş da trupul ca să fie ars, dar n-aş avea iubire, nu mi-ar folosi la nimic. Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se umflă. Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ţine cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată. Profeţiile vor dispărea, limbile vor înceta. Ştiinţa se va sfârşi. Căci noi cunoaştem în parte şi profeţim în parte, însă când va veni ceea ce este desăvârşit, ceea ce este în parte va dispărea. Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Când am devenit bărbat, m-am lăsat de cele copilăreşti. Căci acum vedem ca în oglindă, neclar, dar atunci vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte pe deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. Iar acum rămân acestea trei: credinţa, speranţa şi iubirea. Dar cea mai mare dintre toate acestea este iubirea.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 4,18abc
(Aleluia) „Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor captivi eliberarea”, spune Domnul. (Aleluia)

EVANGHELIA

Niciun profet nu este acceptat în patria sa.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 4,21-30

În acel timp, Isus a început să le vorbească celor din sinagogă: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care aţi ascultat-o cu urechile voastre!” Toţi dădeau mărturie în favoarea lui şi se mirau de cuvintele de har care ieşeau din gura lui şi spuneau: „Nu este acesta fiul lui Iosif?” Dar el le-a spus: „Fără îndoială îmi veţi zice parabola aceasta: «Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Ceea ce am auzit că s-a întâmplat în Cafarnaum, fă şi aici, în patria ta!» Adevăr vă spun că niciun profet nu este acceptat în patria sa; şi adevărat vă spun că multe văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când cerul a fost închis timp de trei ani şi şase luni, încât s-a făcut mare foamete în toată ţara, dar Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre ele, ci doar la o femeie văduvă din Sarepta Sidonului. Şi mulţi leproşi erau în Israel pe timpul profetului Elizeu, dar nimeni dintre ei n-a fost curăţat decât doar Naaman Sirianul”. Auzind acestea, toţi cei din sinagogă s-au umplut de mânie. Ridicându-se, l-au scos din cetate şi l-au dus pe buza prăpastiei de pe colina pe care era construită cetatea lor ca să-l arunce de acolo. Însă el, trecând prin mijlocul lor, a plecat.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În mod tradiţional, în ziua de 3 februarie în toate bisericile se oferă o binecuvântare specială prin mijlocirea Sfântului episcop şi martir Blaziu. Acest sfânt martir din Armenia care a trăit doar pentru a face binele, pentru a-i ajuta pe cei care căutau „lumina” pentru vieţile lor mizere şi sănătate pentru trupurile lor suferinde este una din miile de victime ale urii îndreptate împotriva acelora care anunţă Mesajul evanghelic, destinat oamenilor pentru ca ei să ajungă să se accepte reciproc, să colaboreze, să trăiască împreună în pace şi armonie şi nu în violenţă şi aroganţă. Un exemplu de Mesaj divin ne este oferit astăzi de lectura a doua în care este cântată cea mai preţioasă dintre virtuţile ce înlesnesc viaţa în comunitate: dragostea. Vorbind despre utilitatea ei, autorul acestui imn spune: Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este binevoitoare; dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuviincios, nu caută propriile interese, nu se mânie, nu ţine seama de răul primit, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr… Ar fi suficient să întârziem doar câteva clipe asupra acestor versuri ca să ne dăm seama de multitudinea de situaţii concrete în care dragostea face viaţa senină, în timp ce absenţa ei o transformă într-un infern.
Capitolul al IV-lea al Evangheliei Sfântului Luca, din care este luat fragmentul proclamat astăzi, evocă de asemenea un mesaj salvator pentru care Vestitorul lui are de înfruntat ostilitate şi persecuţie. Într-adevăr, la începutul activităţii sale publice Isus a venit în comunitatea în care a crescut, în sinagoga de la Nazaret, pentru a vesti esenţialul lucrării sale mântuitoare. Acest mesaj esenţial Isus l-a desprins din cuvintele profetului Isaia: Duhul Domnului este asupra mea; el m-a sfinţit prin ungere ca să vestesc săracilor evanghelia,… să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc celor prinşi în război eliberarea şi celor orbi vederea… La început, cei prezenţi au fost cât se poate de admirativi faţă de cuvintele pline de har ale concitadinului lor. În schimb, atunci când Isus le-a cerut să adopte faţă de El credinţa femeii văduve din Sarepta Sidonului ori pe cea a generalului Naaman, mai precis a unor ne-evrei, atitudinea lor s-a schimbat radical. Aceste exemple, altminteri lăudate de Sfânta Scriptură, au trezit în cei prezenţi în sinagogă o mânie care i-a condus repede către atitudini criminale faţă de Isus Cristos. Aşa se explică de ce Isus, ca şi ceilalți martiri (Ieremia ori Sfântul Blaziu), a avut de înfruntat persecuţia şi moartea.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Oscar (801-865)

Devine călugăr la abația Corbie, lângă Amiens. Datorită înclinației sale către studiu și disciplina monastică progresează rapid. Astfel că este trimis să intruiască pe călugării dintr-o fundație recentă, Noua Corbie. În 826 ajunge în Danemarca unde desfășoară o importantă misiune de evaghelizare. În 829 ajunge în Suedia unde întemeiază prima comunitate creștină în 831 la Birka. În 831 este numit Arhiepiscop de Hamburg. A continuat misiunea de convertire a popoarelor nordice. Este cunoscut drept Apostol al Nordului.


Calendarul săptămânii 3-10 februarie 2019

3 D † DUMINICA A IV-A D.P.A.; Ss. Blaziu, ep. m.; Oscar, ep.; Simeon Bătrânul și Ana, văduvă
4 L Sf. Gilbert, pr.
5 M Sf. Agata, fc. m. **
6 M Ss. Maul Miki și îns., m. **; Doroteea și Teofil, m.
7 J Sf. Richard, rege; Fer. Ana Maria Adorni, clg.
8 V Ss. Ieronim Emiliani *; Iosefina Bakhita, fc. *
9 S Sf. Apolonia, fc. m.
10 D † DUMINICA A V-A D.P.A.; Sf. Scolastica, fc.


Gândul săptămânii

“Calea spre Paradis are doar lărgimea unei persoane şi înălţimea unei cruci.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons