29 octombrie 2023 • DUMINICA A XXX-A D.P.A. • Ss. Narcis, patriarh al Ierusalimului; Felician, m.

LECTURA I

Dacă faceţi rău văduvei şi orfanului, mânia mea se va aprinde împotriva voastră.
Citire din cartea Exodului 22,20-26

Aşa spune Domnul: „Să nu faci rău celui străin şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului! Să nu faci rău niciunei văduve, nici orfanului! Dacă le faci rău şi ei strigă la mine, eu le voi asculta strigătul. Mânia mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; soţiile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri, orfani. Dacă împrumuţi bani celui sărman din poporul meu, să nu te comporţi cu el ca un cămătar şi să nu ceri dobândă de la el! Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi până la apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina pentru trupul său. Cu ce să se culce? Dacă strigă spre mine, eu îl voi asculta, căci eu sunt milostiv”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 17(18),2b-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2)

R.: Te iubesc, Doamne, tu eşti tăria mea!

Te iubesc, Doamne, tăria mea,
Doamne, stânca mea,
fortăreaţa mea şi eliberatorul meu. R.

Dumnezeul meu, stânca mea
în care mi-am căutat refugiu,
scutul meu, cornul mântuirii mele şi scăparea mea.
Îl invoc pe Domnul, cel vrednic de laudă,
şi sunt eliberat de duşmanii mei. R.

Viu este Domnul şi binecuvântată este stânca mea
şi preaînălţat este Dumnezeul mântuirii mele!
El dă mari izbânzi regelui său,
arată milostivire faţă de unsul său. R.

LECTURA A II-A

V-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, ca să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,5c-10

Fraţilor, am fost între voi şi pentru binele vostru. Iar voi aţi devenit imitatorii noştri şi ai Domnului, primind cuvântul în multe necazuri cu bucuria Duhului Sfânt, aşa încât voi aţi devenit exemplu pentru toţi cei care cred în Macedonia şi Ahaia. Într-adevăr, cuvântul Domnului a răsunat, pornind de la voi, nu numai în Macedonia şi Ahaia, iar credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit în toate locurile, aşa încât nu mai este nevoie ca noi să spunem ceva. Ei înşişi povestesc ce fel de primire am avut la voi şi cum v-aţi întors la Dumnezeu de la idoli, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu şi adevărat şi să-l aşteptaţi pe Fiul său din ceruri, pe care el l-a înviat din morţi, pe Isus, cel care ne mântuieşte de mânia ce vine.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,23bc
(Aleluia) Dacă cineva mă iubeşte, va păzi cuvântul meu, spune Domnul; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

EVANGHELIA

Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,34-40

În acel timp, auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, iar unul dintre ei, învăţat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: „Învăţătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?” El i-a zis: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău! Aceasta este cea mai mare şi cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Potrivit fragmentului evanghzelic de astăzi, acuzele aduse de Isus Cristos responsabililor politici şi religioşi din Israelul timpului său, care nu îşi împlinesc menirea de a face poporul să aducă roade bune de viaţă, au trezit ecou şi în grupul fariseilor. Iată-i, prin urmare, că, în loc să reflecteze asupra mesajului Mântuitorului, ei se adună laolaltă încercând, odată în plus, să-L compromită.
Strategia la care recurg este relativ simplă. Ei îi pun o întrebare fundamentală: Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege? La o astfel de întrebare ei aşteptau un singur răspuns (pe care îl cunoştea oricine, încă din copilărie), iar Isus dă răspunsul corect: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău… Mântuitorul, însă, nu se opreşte aici, pentru ca nu cumva dialogul lor să rămână o simplă polemică de şcoală. El adaugă răspunsului „de şcoală” un al doilea element prin care „iubirea abstractă” faţă de Dumnezeu se transformă în „iubire concretă” faţă de aproapele: …iar a doua [poruncă] este asemenea acesteia: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. În aceste două porunci, conclude Isus, este cuprinsă întreaga Scriptură: toată Legea şi Profeţii. Or, prima lectură ne oferă câteva exemple de porunci menite să exprime iubirea concretă faţă de aproapele, mai ales faţă de cel neajutorat ori lipsit de apărare: Să nu vă purtaţi nemilos cu străinul care locuieşte între voi şi să nu-l asupriţi, căci şi voi aţi fost străini în Egipt. Să nu nedreptăţiţi pe văduvă şi pe orfan… Dacă împrumuţi bani unuia din poporul meu, unui sărac care locuieşte lângă tine, să nu te porţi cu el ca un cămătar şi să nu-i ceri nicio dobândă. Dacă i-ai luat ca zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci haina cu care îşi acoperă trupul este singura lui învelitoare şi nu are alta în care să doarmă. Dar, mesajul divin continuă atrăgând atenţia asupra atitudinii lui Dumnezeu faţă de cei care le nesocotesc: dacă îi veţi nedreptăţi şi ei vor striga către mine, eu voi asculta strigătul lor, mânia mea se va aprinde şi voi face să pieriţi de sabie, iar femeile voastre vor rămâne văduve şi fiii voştri orfani.
Creştinii din Tesalonic au luat în serios porunca iubirii, mai ales după ce au văzut că cei care le-au predicat-o (Paul şi colaboratorii săi) o puneau, ei mai întâi, în practică. Apostolul îi laudă şi îi încurajează cu aceste cuvinte: Fraţilor, voi ştiţi cum ne-am purtat între voi pentru binele vostru şi voi aţi început să ne imitaţi pe noi şi pe Domnul, primind cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt în mijlocul multor încercări. Astfel voi aţi devenit un exemplu pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din toată Ahaia…
Exemplul lor ne poate inspira şi pe noi în atitudinile noastre faţă de semeni, îndeosebi faţă de cei marginalizaţi, cei lipsiţi de apărare ori nevoiaşi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 29 octombrie – 5 noiembrie 2023

29 D DUMINICA A XXX-A D.P.A.; Ss. Narcis, patriarh al Ierusalimului; Felician, m.
30 L Sf. Gerard de Potenza, ep.
31 M Sf. Alfons Rodriguez, clg.
1 M TOȚI SFINȚII
2 J POMENIREA TUTUROR CREDINCIOȘILOR RĂPOSAȚI
3 V Ss. Martin de Porres, clg. *; Silvia, mamă
4 S Ss Carol Borromeo, ep. **; Felix de Valois, pustnic
5 D DUMINICA A XXXI-A D.P.A.; Sf. Grigore Lakota, ep. m.


Gândul săptămânii

Cea mai potrivită cale de a-i sărbători pe sfinţi este aceea de a le semăna lor. De ce n-am încerca să trăim ca ei, fie şi numai o zi, de ziua lor?”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons