29 iunie 2019 • SS. PETRU ȘI PAUL, AP.; Emma

LECTURA I

Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul m-a scăpat din mâinile lui Irod.
Citire din Faptele Apostolilor 12,1-11

În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din Biserică pentru a le face rău. Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a decis să-l prindă şi pe Petru; erau atunci zilele Azimelor. L-a prins şi l-a aruncat în închisoare, încredinţându-l la patru grupe de câte patru soldaţi ca să-l păzească, voind să-l înfăţişeze poporului după Paşte. Aşadar, Petru era păzit în închisoare; dar se făceau neîncetat rugăciuni de către Biserică, pentru el, la Dumnezeu. Dar în noaptea dinaintea zilei în care Irod avea să-l înfăţişeze, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar în faţa uşii, nişte străjeri păzeau închisoarea. Şi iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a strălucit în încăpere! Îngerul l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: “Scoală-te în grabă!” Iar lanţurile i-au căzut de la mâini. Atunci, îngerul i-a spus: “Încinge-te şi leagă-ţi sandalele!” El a făcut astfel. Apoi i-a zis: “Pune-ţi mantia pe umeri şi urmează-mă!” El a ieşit şi l-a urmat, dar nu ştia că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. Trecând de prima strajă şi de-a doua, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieşind, au mers pe o stradă şi, deodată, îngerul a plecat de la el. Atunci Petru, venindu-şi în fire, a zis: “Acum ştiu, într-adevăr, că Domnul l-a trimis pe îngerul său şi m-a scăpat din mâinile lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 33(34),2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5)

R.: Domnul m-a eliberat de orice teamă.

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.
Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor ruşina!
Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el
şi-i scapă din primejdie.
Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,
fericit omul care îşi caută în el refugiu! R.

LECTURA A II-A

De acum îmi este rezervată coroana dreptăţii.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,6-8.17-18

Preaiubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă şi timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credinţa. De acum îmi este rezervată coroana dreptăţii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept; şi nu numai mie, ci şi tuturor acelora care au iubit arătarea lui. Domnul însă mi-a fost alături şi m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine şi s-o audă toate popoarele. Şi am fost salvat din gura leului. Domnul mă va salva din orice lucrare rea şi mă va mântui pentru împărăţia lui, cea din ceruri. Lui să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 16,18b
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-19

În acel timp, venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii săi, zicând: “Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” Ei i-au spus: “Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»”. El le-a spus: “Dar voi cine spuneţi că sunt?” Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: “Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” Isus, luând cuvântul, a spus: “Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri”.

Cuvântul Domnului


Sâmbătă, 29 iunie 2019 – Obolul Sf. Petru – colectă în toate parohiile Arhidiecezei pentru operele de binefacere ale Sfântului Părinte


Comentariu la textele liturgice

Liturgia acestei zile ne duce ca în fiecare an în regiunea Cezareii lui Filip unde Simon fiul lui Iona primeşte aceste cuvinte de pe buzele lui Isus: “Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ţi-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri”. Petru a ascultat aceste cuvinte de pe buzele lui Isus după ce acesta întrebase: “Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” și după ce el răspunsese: “Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” Acest răspuns se situează în centrul istoriei lui Simon pe care Cristos a început să-l numească Petru. Cristos vede în sufletul lui Simon. S-ar spune că admiră lucrarea pe care Tatăl a împlinit-o în el prin intervenţia Duhului Sfânt: mărturisind adevărul cu privire la originea divină a Învăţătorului său, Simon participă la cunoaşterea divină, la această ştiinţă profundă pe care Tatăl o are de la Fiul, tot aşa cum şi Fiul o are de la Tatăl. Și Cristos care îi spune: “Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona”. Aceste cuvinte
se găsesc în centrul istoriei lui Simon Petru. Această binecuvântare nu a fost niciodată retrasă. Această mărturie pe care a făcut-o atunci în
împrejurimile Cezareii lui Filip nu a slăbit niciodată în sufletul lui Petru.
Întreaga sa viaţă, până în ultima clipă, a petrecut-o cu ea. Cu ea a petrecut acea noapte teribilă a arestării lui Isus în grădina Getsemani: noaptea propriei sale slăbiciuni, a celei mai mari slăbiciuni de care a dat dovadă care l-a făcut să-l renege pe omul… dar care cu toate acestea nu a distrus credinţa sa în Fiul lui Dumnezeu.
Încercarea crucii a fost compensată
de mărturia Învierii. Însufleţit de credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Petru va merge pe calea misiunii pe care i-a încredinţat-o Domnul.
În liturgia acestei zile, care reuneşte
comemorarea morţii şi glorificării sfinţilor apostoli Petru şi Paul, citim
şi pasajul din Scrisoarea către Timotei: (Eu deja sunt oferit… au iubit arătarea lui).
Printre toţi cei care au iubit manifestarea Domnului, Paul din Tars a fost cu siguranţă mai mult decât oricare altul plin de fervoare,
un luptător curajos, un martor statornic.
Într-un rezumat grandios, Paul expune opera întregii sale vieţi. Vorbeşte de la Roma ucenicului favorit, în momentul în care se anunţă sfârşitul vieții sale dedicate
în întregime Evangheliei. Și, la capătul acestei etape, această conştiinţă a păcatului şi a harului îşi păstrează toată luciditatea, conştiinţa harului care depăşeşte păcatul şi deschide calea răsplăţii. Biserica romană evocă astăzi într-un mod deosebit amintirea a două priviri îndreptate în aceeaşi direcţie: înspre Cristos răstignit şi înviat. Privirea lui Petru în agonie pe cruce şi cea a lui Paul murind de sabie. Aceste două priviri pline de credinţă – de această credinţă care a copleşit viaţa lor până în ultima clipă şi a aruncat bazele luminii divine în istoria omului pe pământ – rămân în amintirea noastră.

Din omilia Papei Ioan Paul al II-lea,
în Solemnitatea Sf. Petru şi Paul,
29 iunie 1979


Sfântul săptămânii

Josemaría Escrivá de Balaguer
(1902-1975)

S-a născut în Spania. A primit o educaţie profund creştină din partea părinţilor. Simţind chemarea din partea lui Dumnezeu, se decide să devină preot. Urmează şi studii de drept. Este hirotonit în anul 1925. În 1928, întemeiază Opus Dei, o instituţie care pune accentul pe sfinţirea vieţii prin intermediul lucrurilor obişnuite: muncă, cultură, familie. Când începe războiul civil, părăseşte oraşul Madrid, în care se reîntoarce în 1939. În 1946 se stabileşte la Roma, unde rămâne până la moarte. S-a preocupat ca membrii Operei să aibă o pregătire solidă doctrinară, ascetică şi apostolică.
A fost beatificat în anul 1992 şi canonizat în 2002 de către Papa Ioan Paul al II-lea.


Calendarul săptămânii 23-30 iunie 2019

23 D DUMINICA A 12-A D.P.A.; Ss. Niceta de Remesiana, ep.; Iosif Cafasso, pr.
24 L NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
25 M Sf. Wilhelm, abate
26 M Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escriva de Balaguer, pr.
27 J Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28 V PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS; Sf. Irineu, ep. m.
29 S SS. PETRU ȘI PAUL, AP.; Inima Neprihănită a Mariei; Sf. Emma
30 D DUMINICA A 13-A D.P.A.; Primii sfinți martiri din Roma


Gândul săptămânii

“Admiraţia este un punct în care inima şi spiritul se întâlnesc.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons