29 ianuarie 2023 • DUMINICA A IV-A D.P.A. • Sf. Valeriu, ep.

LECTURA I

Voi lăsa în mijlocul tău un popor umil şi sărac.
Citire din cartea profetului Sofonia 2,3; 3,12-13

Căutaţi-l pe Domnul, voi, toţi cei umili din ţară, care înfăptuiţi judecata lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi umilinţa! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului! Dar voi lăsa în mijlocul tău un popor umil şi sărac, care îşi va căuta refugiul în numele Domnului. Restul lui Israel nu va mai face nedreptate, nu va mai spune minciuni şi nu se va mai găsi în gura lor o limbă înşelătoare. Ei vor paşte şi se vor odihni şi nu va mai fi cine să-i tulbure.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 145(146),7.8-9a.9bc-10 (R.: Mt 5,3)

R.: Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerului!
sau:
Aleluia.
El face judecată pentru cei asupriţi,
el dă pâine celor flămânzi.
Domnul îi eliberează pe cei închişi. R.

Domnul deschide ochii celor orbi,
pe cei împovăraţi Domnul îi ridică,
Domnul îi iubeşte pe cei drepţi
9a şi are grijă de cei străini. R.

Sprijină pe văduvă şi pe orfan,
dar nimiceşte calea celor răi.
Domnul Dumnezeul tău, Sionule,
stăpâneşte în veci, din generaţie în generaţie. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31

Fraţilor, cugetaţi la chemarea voastră: nu mulţi sunt înţelepţi după trup, nu sunt mulţi puternici, nu sunt mulţi de neam ales, însă Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de ruşine pe cei înţelepţi. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca să le facă de ruşine pe cele puternice. Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii şi dispreţuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca să le distrugă pe cele ce sunt, aşa încât nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, datorită lui, sunteţi în Cristos Isus, care pentru noi a fost făcut de Dumnezeu înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia şi mântuirea, pentru ca, după cum este scris: “Cine se laudă, în Domnul să se laude!”

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 5,12a
(Aleluia) “Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, spune Domnul, căci răsplata voastră mare este în ceruri!” (Aleluia)

EVANGHELIA

Fericiţi cei săraci în duh.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, văzând mulţimile, Isus s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Şi, deschizându-şi gura, îi învăţa, zicând: “Fericiţi cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiaţi! Fericiţi cei blânzi, pentru că ei vor moşteni pământul! Fericiţi cei cărora le este foame şi sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura! Fericiţi cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire! Fericiţi cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu! Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! Fericiţi cei persecutaţi din cauza dreptăţii, pentru că a lor este împărăţia cerurilor! Fericiţi sunteţi când vă vor insulta, vă vor persecuta şi, minţind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucuraţi-vă şi tresăltaţi de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Liturgia cuvântului de azi, mai ales prima lectură din cartea profetului Sofonia, precum şi Evanghelia după sfântul Matei, pun în prim plan valoarea sărăciei. Pare un paradox: sărăcie de valoare. Dar aici nu este vorba de o sărăcie oarecare, materială, ci spirituală: „Fericiţi cei săraci cu duhul”.
Valoarea unui lucru poate fi calculată de raţiune şi de inimă, de iubire.
Sărăcia, judecată şi cântărită de raţiune, nu are mare valoare: toţi fug de ea.
Şi totuşi au fost oameni care au apreciat sărăcia cu raţiunea, dar nu pentru că ar fi aflat în ea vreo valoare, ci pentru a obţine o valoare superioară. Astfel: filozofii au apreciat şi au practicat sărăcia ca pe un mijloc de a dobândi înţelepciunea; alţii au apreciat sărăcia ca pe un mijloc politic, de a câştiga încrederea majorităţii populaţiei în alegeri; alţii au ales şi au practicat sărăcia ca un protest faţă de abuzurile celor bogaţi; alţii au apreciat sărăcia ca pe un mijloc de linişte şi de pace. Când ştii că hoţii n-au ce fura, dormi liniştit. Se spune deseori: „Sărac şi curat,” adică n-am nimic de împărţit cu cineva şi pot dormi liniştit; n-are nimeni motiv să mă invidieze, sunt în pace cu toţi. Alţii se complac în sărăcie fiindcă nu le place să muncească şi să agonisească, ci preferă să cerşească; mai este şi sărăcia unui stoicism dispreţuitor faţă de trup.
Nici inima, spiritul nu consideră sărăcia ca pe o valoare în sine, ci ca pe un mijloc suprem prin care se pune în evidenţă valoarea iubirii. Astfel, Isus, bogat fiind, s-a făcut sărac; din fire fiind Dumnezeu, s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, adică a aceluia care nu mai are nici măcar dreptul de a cerşi, dar a făcut-o ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim cu forma dumnezeirii lui, cu iubirea care este prin sine valoarea supremă din Dumnezeu, fiindcă „Dumnezeu este iubire”, iar noi devenim iubire când credem în iubirea lui care s-a făcut asemenea nouă. Iubirea este şi forma libertăţii depline. Cine ştie să iubească dumnezeieşte este liber ca Dumnezeu. Asta înseamnă a cunoaşte adevărul care ne face liberi.
Cei săraci în duh au numai o singură valoare care îi face fericiţi: iubirea. Ei sunt singurii care se bucură şi se veselesc, fiindcă iubirea este nu numai garanţia plăţii mari din ceruri, ci este chiar începutul paradisului ceresc încă de pe pământ.
Priviţi la chemarea voastră de a fi iubire în Cristos Isus, care s-a făcut pentru noi înţelepciunea inimii lui Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cel care se laudă, în Domnul să se laude!”
Nimeni nu se îndoieşte de faptul că sfânta Tereza a Pruncului Isus a fost o fiinţă umană săracă în duh. Nenumărate sunt sufletele care şi-au regăsit pacea şi încrederea în viaţă şi în Dumnezeu, meditând ultimele cuvinte din cartea ei Istoria primăverii unei mici flori albe: „Da, eu simt că atunci când aş avea pe conştiinţă toate păcatele ce se pot săvârşi, aş merge, cu inima zdrobită, să mă arunc în braţele lui Isus, deoarece ştiu cât de drag îi este lui Isus fiul risipitor care se întoarce la el. Eu mă îndrept spre bunul Dumnezeu prin încredere şi iubire, nu pentru că în bunătatea lui plină de grijă mi-a ferit sufletul de păcatul de moarte”.
Prin urmare, cei săraci în duh sunt toţi acei care s-au întors la Isus, ca fiul risipitor la tatăl său, care nu mai au nimic, ci doar încredere în iubirea lui Dumnezeu.

Anton Dancă, VADEMECUM. (Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici). Anul A, Editura „Presa Bună”, Iași, 2005


Calendarul săptămânii 29 ianuarie – 5 februarie 2023

29 D DUMINICA A 4-A D.P.A.; Sf. Valeriu, ep.
30 L Sf. Martina, m.
31 M Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă
1 M Sf. Veridiana, fc.; Fer. Ioana Francisca a Vizitării, clg.
2 J Întâmpinarea Domnului; Sf. IOana
3 V Ss. Blaziu, ep. m. *; Oscar, ep. *; Simeon Bătrânul și Ana, văduvă
4 S Sf. Gilbert, pr.
5 D DUMINICA A 5-A D.P.A.; Sf. Agata, fc. m.


Gândul săptămânii

“Fie ca rugăciunea ta să circule în toate, ascunsă, puternică şi vie, ca sângele.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons