29 iulie 2018 • DUMINICA A 17-A D.P.A. • Ss. Marta, Lazăr și Maria, frați

LECTURA I

Vor mânca şi va mai rămâne!
Citire din cartea a doua a Regilor 4,42-44

În zilele acelea, a venit un om din Baal-Şalişa. A adus pâine la omul lui Dumnezeu, pâine din primele roade ale pământului, douăzeci de pâini de orz şi spice în sacul său. Elizeu a zis: “Dă oamenilor să mănânce!” Slujitorul său a răspuns: “Cum pot să dau aceasta la o sută de oameni?” Dar Elizeu a zis: “Dă oamenilor să mănânce! Căci aşa spune Domnul: «Vor mânca şi va mai rămâne»”. Atunci le-a pus în faţa lor; ei au mâncat şi a mai rămas, după cuvântul Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),10-11.15-16.17-18 (R.: 16)

R.: Tu deschizi, Doamne, mâinile tale şi saturi cu dărnicie orice vietate.

Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale
şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;
să facă cunoscută gloria domniei tale
şi să vorbească despre puterea ta! R.

Ochii tuturor sunt îndreptaţi spre tine în aşteptare,
tu le dai hrană la vreme potrivită.
Tu deschizi mâinile tale
şi saturi cu dărnicie orice vietate. R.

Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

LECTURA A II-A

Este un singur trup, un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-6

Fraţilor, aşadar, vă îndemn, eu, prizonierul în Domnul, să umblaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

EVANGHELIA

Au împărţit celor care şedeau cât a voit fiecare.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,1-15

În acel timp, Isus a trecut pe malul celălalt al Mării Galileii sau a Tiberiadei. Îl urma o mulţime mare pentru că văzuse semnele pe care le făcuse cu bolnavii. Isus s-a urcat pe munte şi s-a aşezat acolo împreună cu discipolii lui. Paştele, sărbătoarea iudeilor, era aproape. Ridicându-şi ochii şi văzând că o mulţime mare venea după el, Isus i-a zis lui Filip: “De unde vom cumpăra pâini ca aceştia să mănânce?” Însă spunea aceasta punându-l la încercare; de fapt, el ştia ce avea de gând să facă. Filip i-a răspuns: “Nu le-ar ajunge pâine de două sute de dinari ca să ia fiecare câte puţin”. Unul dintre discipolii lui, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: “Este aici un copilaş care are cinci pâini de orz şi doi peştişori. Însă ce sunt acestea pentru atâţia?” Isus a zis: “Faceţi-i pe oameni să se aşeze!” În locul acela era multă iarbă. Aşadar, s-au aşezat bărbaţii, în număr cam de cinci mii. Isus a luat pâinile şi, mulţumind, le-a dat celor aşezaţi; la fel şi din peştişori, cât a voit fiecare. Când s-au săturat, le-a spus discipolilor săi: “Adunaţi bucăţile rămase, ca să nu se piardă nimic!” Aşadar, au adunat şi au umplut douăsprezece coşuri cu bucăţi care au rămas de la cei ce mâncaseră din cele cinci pâini de orz. Văzând semnul pe care îl făcuse, oamenii spuneau: “Cu adevărat, acesta este profetul care vine în lume!” Aşadar, cunoscând că au să vină şi să-l ia cu forţa ca să-l facă rege, Isus s-a retras din nou pe munte, el singur.

 Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Criza mare de conducători i-a făcut pe contemporanii lui Isus să „se agaţe” de oricine le-ar fi arătat bunăvoinţă, i-ar fi povăţuit şi i-ar călăuzit. Nu de puţine ori, însă, au fost înşelaţi în aşteptările lor. Dar cu Isus lucrurile stăteau altfel. Potrivit fragmentului evanghelic din această duminică, mulţimea „flămândă de Evanghelie” este tot mai numeroasă. Mai mult, ea îl urmează pe Isus peste tot – chiar şi în ţinuturile pustii de dincolo de Lacul Galileii – întrucât cuvintele lui şi gesturile sale compătimitoare au puterea să îi vindece. În felul acesta sfântul Ioan reuşeşte să schiţeze în ochii noştrii imaginea Poporului ce se reuneşte în jurul Conducătorului care îl călăuzeşte, îl hrăneşte, îl apără. O astfel de imagine o aminteşte pe cea a lui Moise, din cartea Exodului, care călăuzeşte poporul ales şi se îngrijeşte de el în pustiul Sinaiului, în drumul său către Pământul făgăduinţei. În această perspectivă trebuie înţeleasă minunea înmulţirii celor cinci pâini de orz şi a celor doi peşti în folosul acelei mulţimi imense de oameni unde doar bărbaţii erau în jur de cinci mii, afară de femei şi copii.
Dar, menţiunea sărbătorii Paştelui, în ajunul căreia are loc această minune, aşază evenimentele descrise de sfântul Ioan într-o lumină aparte. Pâinea oferită acestei mulţimi e mai mai mult decât simpla mană oferită prin Moise. Ea are deja valenţele euharistiei care poartă în ea toată jertfa de sine a lui Isus Cristos de pe cruce (semnificaţie pe care Mântuitorul o va detalia în duminicile următoare). Cu alte cuvinte, sfântul Ioan ni-l prezintă pe Isus Cristos sub trăsăturile noului Moise care, mai mult decât cel dintâi, avea să adune laolaltă, să se îngrijească şi să conducă noul Popor al lui Dumnezeu. E drept că mulţimea, impresionată şi satisfăcută de minunea săvârşită de Isus, a văzut în El un adevărat profet – asemenea profetului Elizeu, care, potrivit primei lecturi, a săturat cu vreo 20 de pâini de orz peste 100 de oameni – şi a voit să-l ia cu forţa şi să-l facă rege. Mântuitorul însă se voia nu un rege pământesc. După voinţa Tatălui, El trebuia să devină conducătorul Poporului lui Dumnezeu alcătuit din toţi oamenii şi din toate timpurile care îşi pun încrederea într-însul.
Or, cei care îşi pun încrederea în Cristos au, potrivit lecturii a doua, un anumit mod de a se raporta la El şi, implicit, de a trăi. Sfântul Paul explică această viziune în felul următor: Fraţilor, vă îndemn să umblaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă… un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi.
Unui astfel de Popor am dori, cred, să-i aparţinem şi noi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 2 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.


Calendarul săptămânii 29 iulie – 5 august 2018

29 D DUMINICA A 17-A D.P.A.; Ss. Marta, Lazăr și Maria, frați
30 L Sf. Petru Cristologul, ep. înv. *
31 M Sf. Ignațiu de Loyola, pr. **
1 M Sf. Alfons M. de Liguori, ep. înv.**
2 J Ss. Eusebiu de Vercelli, ep. *; Petru Iulian Eymard, pr. *; Portiuncula
3 V Sf. Martin, pustnic
4 S Sf. Ioan Maria Vianney, pr. **
5 D DUMINICA A 18-A D.P.A.; Sfințirea Bazilicii „Sf. Maria cea Mare”


Gândul săptămânii

“Nu există pace adevărată fără răbdare.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons