28 octombrie 2018 • DUMINICA A 30-A D.P.A. • Ss. Simon și Iuda, ap.

LECTURA I

Pe orbi şi pe şchiopi îi aduni din colţurile pământului.
Citire din cartea profetului Ieremia 31,7-9

Aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi de bucurie pentru Iacob, chiuiţi de veselie pentru conducătorul neamurilor! Faceţi să se audă «Aleluia!» şi spuneţi: «Doamne, mântuieşte-l pe poporul tău şi pe restul lui Israel!» Iată, îi aduc înapoi din ţara de nord, îi adun din colţurile pământului; printre ei sunt orbi, şchiopi, femei însărcinate şi care nasc: o mare adunare se întoarce aici. Ei vin plângând şi rugându-se; îi conduc să meargă la torente de apă, pe un drum drept pe care nu se vor poticni, pentru că eu voi fi un tată pentru Israel, iar Efraim va fi întâiul meu născut”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3)

R.: Domnul a făcut pentru noi lucruri minunate.

Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie,
ni se părea că visăm.
Atunci, gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie
şi limba, de cântări de veselie. R.

Atunci se spunea printre neamuri:
„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.
Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi
şi suntem plini de bucurie. R.

Întoarce, Doamne, captivitatea noastră
ca pâraiele în Negheb!
Cei ce seamănă cu lacrimi
vor secera cu bucurie. R.

Plecând, mergeau şi plângeau
aruncând în pământ sămânţa;
venind, se întorceau cu strigăte de veselie,
purtându-şi snopii. R.

LECTURA A II-A

Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec.
Citire din Scrisoarea către Evrei 5,1-6

Fraţilor, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relaţiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri şi jertfe pentru păcate. El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranţă şi în rătăcire, întrucât şi el este cuprins de slăbiciune şi din cauza ei trebuie să ofere jertfe pentru păcate atât pentru popor, cât şi pentru sine. Nimeni nu-şi ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron. Tot la fel şi Cristos: nu şi-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus: „Fiul meu eşti tu; eu astăzi te-am născut”; după cum se mai spune în alt loc: „Tu eşti preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. 2Tim 1,10
(Aleluia) Mântuitorul nostru Isus Cristos a nimicit moartea şi a făcut să strălucească viaţa prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA

Rabbuni, să-mi recapăt vederea!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,46-52

În acel timp, ieşind din Ierihon Isus cu discipolii săi şi cu o mulţime numeroasă, un cerşetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, stătea lângă drum. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige şi să spună: „Fiul lui David, Isuse, îndură-te de mine!” Mulţi îl certau ca să tacă, însă el striga şi mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!” Oprindu-se, Isus a spus: „Chemaţi-l!” Şi l-au chemat pe orb spunându-i: „Curaj, ridică-te, te cheamă!” Iar el, aruncându-şi haina, a sărit în picioare şi a venit la Isus. Isus, întrebându-l, i-a zis: „Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a spus: „Rabbuni, să-mi recapăt vederea”. Atunci Isus i-a zis: „Mergi, credinţa ta te-a mântuit!” Îndată şi-a recăpătat vederea şi îl urma pe cale.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

După ce le-a descoperit apostolilor şi ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim, acolo să fie dat la moarte, iar a treia zi să învie din morţi, Isus Cristos a pornit la drum impunând condiţia ca toţi cei care vor să-l urmeze, să accepte să-şi ia crucea în fiecare zi, mai precis să se alăture programului său de restaurare a fiinţei umane şi a comunităţii fiilor lui Dumnezeu împărtăşind destinul său. Or, pe parcurs Mântuitorul l-a întâlnit pe acel om care încă din tinereţe împlinea cu fidelitate poruncile lui Dumnezeu, dar care, atunci când a fost chemat să vândă tot ce are şi să dea la săraci, iar apoi să-L urmeze (să participe la destinul Său), el s-a dat înapoi. Nu se putea despărţi de bogăţiile pe care le avea. Şi apostolii şi ucenicii, deşi îl urmau, erau preocupaţi de cine ar fi mai mare între toţi şi râvneau la locurile de frunte alături de tronul de slavă al lui Cristos şi nicidecum de ce le cerea Învăţătorul lor.
În această duminică, prima lectură reafirmă preocupare lui Mesia ca într-o zi să strângă laolaltă pe poporul lui Dumnezeu, popor împrăştiat printre neamuri. El se va îngriji până şi de orbi, şchiopi, de femeile însărcinate şi de cele care nasc. În felul acesta, El răspunde, potrivit psalmului responsorial, suspinelor şi rugăminţilor celor care se aflau în părăsire şi în pribegie. Or, lectura a doua ne spune că Isus Cristos era singurul care putea înfăptui această lucrare de vreme ce, în calitate de Mare Preot, el poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranţă şi în rătăcire…
Iată-l, aşadar, pe Isus, în drumul său către Ierusalim, întâmpinat la ieşirea din Ierihon de strigătele unui orb: Fiul lui David, îndură-te de mine! În rugămintea sa orbul nu cere ceva precis (precum fiii lui Zebedeu), ci aşteaptă doar ca privirea Mântuitorului să se oprească asupra lui. Invocându-L drept Fiul lui David, Bartimeu dovedeşte că, deşi orb, a intuit adevărata identitate a lui Isus din Nazaret, nu altul decât Cel care îi adună în Poporul lui Dumnezeu până şi pe orbi, pe șchiopi etc. Şi, de vreme ce mulţi îl certau ca să tacă, orbul striga şi mai tare: Fiul lui David, îndură-te de mine! Perseverenţa lui este răsplătită. Isus îl cheamă, iar orbul, părăsindu-şi haina (simbolul vieţii trecute), se ridică şi vine către Cel ce l-a chemat. Şi, deşi este fiul lui Timeu, el nu se sprijină pe nimeni din familia sa ori pe trecutul său, ci păşeşte hotărât către Cristos. O astfel de atitudine manifestă deja trăsăturile adevăratului ucenic, trăsături pe care a început să şi le însuşească din momentul în care a răspuns la chemarea Mântuitorului, a renunţat la trecutul său şi l-a urmat pe Cel care l-a vindecat.
Ce diferenţă între acest nou ucenic şi ceilalţi! Pe când însoţitorii lui Isus Cristos sunt plini de ambiţii, orbul nu doreşte decât să vadă clar şi să-şi conformeze viaţa celor văzute.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Felix de Valois (1127-1212)

Crește în apropiere de mănăstirea de la Clairvaux și devine călugăr cistercian, luând numele de Felix în locul celui de Hugo pe care îl purta. Devine eremit mai întâi în Alpi, apoi la Cerfroid unde îl primește pe Jean de Matha împreună cu care fondează Ordinul Sfintei Treimi pentru eliberarea sclavilor (trinitarienii). În anul 1198 primește aprobarea Papei Inocențiu al III-lea.
Cultul liturgic al celor doi fondatori este aprobat de Papa Alexandru al VII-lea în anul 1666.


Calendarul săptămânii 28 octombrie – 4 noiembrie 2018

28 D DUMINICA A 30-A D.P.A.; Ss. Simon și Iuda, ap.
29 L Ss. Narcis, patriarh de Ierusalim; Felician, m.
30 M Sf. Gerard de Potenza, ep.
31 M Sf. Alfons Rodriguez, clg.
1 J Toți sfinții
2 V POMENIREA TUTUROR CREDINCIOȘILOR RĂPOSAȚI
3 S Ss. Martin de Porres, clg. *; Silvia, mamă
4 D DUMINICA A 31-A D.P.A.; Ss. Carol Borromeo, ep.; Felix de Valois, pustnic


Gândul săptămânii

“Un singur lucru, unul singur merge în neant, printr-un miracol al bunătăţii divine: păcatul iertat.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons