27 noiembrie 2022 • DUMINICA I DIN ADVENT • Sf. Virgil, ep.

LECTURA I

Domnul cheamă toate popoarele la pacea veşnică a împărăţiei lui Dumnezeu.
Citire din cartea profetului Isaia 2,1-5

Ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim. În zilele de pe urmă, muntele casei Domnului va fi stabilit pe vârful munţilor şi va fi mai înalt decât colinele şi se vor îndrepta spre el toate neamurile. Popoare multe vor veni şi vor zice: “Veniţi, să urcăm la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob! El ne va învăţa căile sale şi noi vom umbla pe cărările lui. Căci din Sion va ieşi legea şi din Ierusalim, cuvântul Domnului. Va judeca între neamuri şi va decide între multe popoare. Vor schimba săbiile lor în fiare de plug şi suliţele lor, în seceri. Niciun neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam şi nu vor mai învăţa războiul. Casă a lui Iacob, veniţi să umblăm în lumina Domnului!”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 121(122),1-2.4-5.6-7.8-9 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.

M-am bucurat când mi s-a spus:
“Să mergem în casa Domnului!”
Iată, picioarele noastre au ajuns
la porţile tale, Ierusalime! R.

Acolo urcă triburile, triburile Domnului,
după mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului.
Căci acolo sunt scaunele de judecată,
tronurile casei lui David. R.

Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului:
“Să aibă linişte cei care te iubesc!
Pacea să locuiască între zidurile tale
şi liniştea, în palatele tale!” R.
De dragul fraţilor şi prietenilor mei,
eu spun: “Pace ţie!”
De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru,
mă rog pentru bunăstarea ta! R.

LECTURA A II-A

Mântuirea noastră este aproape.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 13,11-14a

Fraţilor, faceţi aceasta cunoscând timpul în care trăim: căci este deja ceasul să vă treziţi din somn! Într‑adevăr, acum mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am început să credem. Noaptea este pe sfârşite, ziua este aproape. Aşadar, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului şi să îmbrăcăm armele luminii! Să ne purtăm cuviincios, ca în timpul zilei: nu în chefuri şi beţii, nu în necurăţii şi desfrâuri, nu în certuri şi gelozii, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Ps 84(85),8
(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia)

EVANGHELIA

Vegheaţi! Fiţi şi voi gata!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 24,37-44

În acel timp, Isus le-a răspuns discipolilor săi: “Cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi venirea Fiului Omului: căci, cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă şi nu şi-au dat seama până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă, lăsată. Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi în ce zi vine stăpânul vostru! Dar aceasta s-o ştiţi: dacă ar şti stăpânul casei la care strajă vine hoţul, ar veghea şi nu ar lăsa să i se spargă casa. De aceea, fiţi şi voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiţi!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cu această duminică începe un nou an liturgic, an de-a lungul căruia Sfântul evanghelist Matei ne va fi „călăuză” în misterul Cuvântului lui Dumnezeu.
Acest nou an se deschide cu un anunţ pe cât de serios, pe atât de îmbucurător (fiind cu adevărat o Veste Bună, o Evanghelie). Anunţul spune, în substanţă, că Domnul îşi va împlini făgăduinţa ca, după Înălţarea sa glorioasă la ceruri, să revină în lume plin de slavă: … atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi măreţie (Mt 24,30). Particularitatea acestei veniri constă în faptul că ea va avea loc în mod intempestiv şi va avea drept scop reunirea aleşilor săi din cele patru vânturi, de la un capăt la altul al cerurilor (Mt 24,31). Prin urmare, cei care aşteaptă cu adevărat întâlnirea cu Isus Cristos vor trebui să fie foarte atenţi, să vegheze.
E drept că un astfel de anunţ, presărat de avertismente de genul: precum în zilele de dinaintea potopului oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când Noe a intrat în corabie, şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului sau …atunci, din doi oameni care vor fi pe câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată, poate trezi fiori de teamă unora. Sfinţii Părinţi ai Bisericii ne-au lăsat, însă, o regulă care spune că cine simte teamă sau angoasă atunci când citeşte o pagină din Sfânta Scriptură e semn că încă nu a văzut cu „ochiul bun” ceea ce i se dădea să vadă sau nu a auzit cu „urechea bună” ceea ce i se dădea să audă. Aceasta, pentru că orice pasaj al Scripturii inspirate dă mărturie despre Isus Cristos, Mântuitorul nostru, şi proclamă Vestea cea Bună că Dumnezeu, dintotdeauna şi pentru totdeauna, este Dumnezeu cu noi (Mt 1,23) şi pentru noi (Rm 8,31). Prin urmare, Isus Cristos devine reperul principal al existenţei umane. Într-adevăr, dacă pentru profetul Isaia (v. Lect. I) şi pentru autorul psalmului pe care îl proclamăm astăzi, Templul din Ierusalim şi mai ales Legea care se adăposteşte în el au devenit un reper de înţelepciune şi de viaţă pentru toate popoarele, cu atât mai mult învăţătura evanghelică proclamată de Mântuitorul nostru este o adevărată sursă dă lumină şi de viaţă pentru toţi oamenii. Iată câteva „fascicole de lumină şi de viaţă” ale Învăţăturii evanghelice de astăzi: Vegheaţi căci nu ştiţi în care zi va veni Domnul vostru… dacă ar şti stăpânul casei în care ceas va veni hoţul, ar veghea negreşit şi n-ar lăsa să i se spargă casa… sau Fraţilor, ştiţi în ce timp ne găsim… Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm, aşadar, faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios ca ziua: nu în chefuri şi beţii, nu în desfrânări şi fapte de ruşine, nu în ceartă şi în invidie, ci îmbrăcându-vă în Domnul Isus Cristos, şi nu vă îngrijiţi de trup întru poftele lui.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 27 noiembrie – 4 decembrie 2022

27 D DUMINICA I DIN ADVENT (ANUL A); Sf. Virgil, ep.
28 L Ss. Teodora, clg.; Iacob, pr.
29 M Sf. Saturnin, ep. m.
30 M Sf. Andrei, ap.
1 J Ss. Florența, pustnică; Rudolf, pr. m.; Nahum, profet
2 V Ss. Viviana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet
3 S Ss. Francisc Xaveriu, pr. **; Sofonia, profet
4 D DUMINICA A II-A DIN ADVENT; Ss. Ioan Damaschin, pr. înv.; Varvara, fc. m.


Gândul săptămânii

“Fericiţi cei care au fost dezamăgiţi de lucrurile din această lume, deoarece ei nu vor fi dezamăgiţi nicidecum de cele din cer.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons