27 august 2023 • DUMINICA A XXI-A D.P.A. • Ss. Monica; Cezar de Arles, ep.

LECTURA I

Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David.
Citire din cartea profetului Isaia 22,19-23

Aşa vorbeşte Domnul către Şebna, administratorul palatului: „Te voi îndepărta din funcţia ta şi el te va înlătura de la postul tău. În ziua aceea îl voi chema pe slujitorul meu, Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău şi voi da puterea ta în mâna lui. El va fi ca un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide, nimeni nu va putea să închidă, iar când va închide, nimeni nu va putea să deschidă. Îl voi fixa ca pe un ţăruş în loc sigur şi va fi un tron de glorie pentru casa tatălui său”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 137(138),1-2a.2bc-3.6 şi 8bc (R.: 8bc)

R.: Doamne, bunătatea ta este veşnică. Nu părăsi lucrarea mâinilor tale!

Te laud, Doamne, din toată inima,
pentru că ai ascultat cuvintele gurii mele.
Îţi cânt înaintea îngerilor.
Mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

Laud numele tău pentru îndurarea şi adevărul tău,
căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea cuvintelor tale.
În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat,
m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

Oricât de sus ar fi Domnul, el îl vede pe cel umil
şi îl recunoaşte din depărtare pe cel îngâmfat.
Doamne, bunătatea ta este veşnică.
Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale! R.

LECTURA A II-A

Toate vin de la el, prin el şi pentru el.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,33-36

O, profunzime a bogăţiei, a înţelepciunii şi a ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile lui şi cât de neînţelese sunt căile sale! Într‑adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul lui? Sau cine i-a dat lui mai întâi, ca să i se dea înapoi?” Căci toate vin de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie glorie în veci! Amin.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mt 16,18
(Aleluia) Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Petru; ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-20

În acel timp, venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe discipolii săi, zicând: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” Ei i-au spus: „Unii, «Ioan Botezătorul», alţii, «Ilie», alţii, «Ieremia sau unul dintre profeţi»”. El le-a spus: „Dar voi cine spuneţi că sunt?” Atunci Simon Petru a luat cuvântul şi a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului cel viu!” Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi‑au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Şi eu îţi zic: tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile iadului nu o vor birui. Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri, iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri”. Atunci le-a poruncit discipolilor să nu spună nimănui că el este Cristos.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Pentru toţi cei trei evanghelişti sinoptici (Matei, Marcu şi Luca) episodul evanghelic propus spre meditare în această duminică reprezintă un moment de referinţă. Într-adevăr, până în acest moment, Isus a desfăşurat o activitate misionară în regiunea de nord a Israelului, mai precis în Galileea. Mai înainte, însă, de a-şi începe activitatea în sud, în Iudeea, Mântuitorul face un bilanţ al activităţii desfăşurate până atunci. Acest bilanţ încearcă să stabilească modul în care este perceput de către cei care l-au auzit vorbind sau care au beneficiat de intervenţiile sale salvatoare: vindecări de boli, înviere din morţi, eliberare de duhuri necurate etc. Întrebaţi fiind ucenicii care l-au însoţit în tot acest timp, ei relatează opiniile mulţimii: Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi… O astfel de exprimare indică faptul că Isus ajunge să fie comparat cu personaje de referinţă în istoria şi spiritualitatea poporului ales. Cu alte cuvinte, El ar manifesta puteri asemănătoare celor ale „oamenilor lui Dumnezeu” pomeniţi mai sus.
Într-un al doilea moment al anchetei sale, Isus trece de la o problemă generală la o interpelare personală: Dar voi, cine spuneţi că sunt eu? Formulată astfel, interpelarea făcută ucenicilor devine problema unică şi decisivă pe care se joacă destinul oricărui om. Astăzi, ca şi în timpul lui Isus, nu e suficient să te referi, pentru a spune cine este El, la un personaj din trecut. Răspunsul pe care fiecare ucenic e chemat să-l dea trebuie să reflecte relaţia deja existentă cu Trimisul Tatălui, relaţie cu cel numit de către purtătorul de cuvânt al ucenicilor (Simon-Petru) Cristos. Acest titlu dat lui Isus, după cum bine ştim, îl desemnează pe Regele din dinastia davidică, cea care adună poporul lui Dumnezeu, are grijă şi conduce pe fiecare membru al lui, aidoma Păstorului cel Bun.
Răspunsul lui Simon Petru reflectă această descoperire pe care el şi ceilalţi ucenici o vor face în mod progresiv. E drept că sensul acestui titlu de Cristos avea să asume o dimensiune pe care Apostolul Petru nu o putea, în acel moment, nici întrezări şi nici înţelege prea uşor: aceea a suferinţei mântuitoare, asemenea Servitorului suferind, prezisă de profetul Isaia, dar şi de alţi profeţi. Atât el cât şi ceilalţi ucenici vor trebui să traverseze experienţa pătimirii, morţii şi învierii Mântuitorului pentru a înţelege valoarea jertfei de sine din iubire pentru cei mulţi, să experimenteze în mod personal viaţa cea nouă de înviere pe care Isus Cristos o oferă tuturor celor botezaţi, adică tuturor celor care, prin Botez, au murit şi mai apoi au înviat împreună cu El.
Cert este că mărturia lui e recunoscută de Isus drept fundamentală şi atât pe mărturia cât şi pe persoana lui Simon Petru, El îşi fondează Biserica.
Ucenicul de astăzi are nevoie, mai mult decât oricând, să „rişte” totul pe această relaţie cu Cristos, convins fiind că doar la El se află sursa vieţii şi a împlinirii personale.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 27 august – 3 septembrie 2023

27 D DUMINICA A XXI-A D.P.A.; Ss. Monica; Cezar de Arles, ep.
28 L Ss. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
29 M Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.
30 M Sf. Felix, m.
31 J Ss. Raimund Nonnatus, clg.; Niodim; Iosif din Arimateea
1 V Ss. Egidiu, abate; Iosua
2 S Fer. Ingrid, clg.
3 D DUMINICA A XXII-A D.P.A.; Sf. Grigore cel Mare, pp. înv.


Gândul săptămânii

“Cel care nu-L mai are decât pe Dumnezeu, are totul.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons