26 iunie 2022 • DUMINICA A XIII-A D.P.A. • Sf. Toma, ap.

LECTURA I

Elizeu a mers după Ilie şi a început să-i slujească.
Citire din cartea întâi a Regilor 19,16b.19-21

În zilele acelea, Domnul i-a spus profetului Ilie: pe Elizeu, fiul lui Şafat din Abel-Mehola unge-l profet în locul tău! Ilie a plecat de acolo şi l-a găsit pe Elizeu, fiul lui Şafat. El ara cu douăsprezece perechi de boi înaintea lui, iar el era cu a douăsprezecea pereche. Ilie a trecut pe lângă el şi şi-a aruncat mantaua peste el. Elizeu a părăsit boii, a alergat după Ilie şi i-a zis: “Lasă-mă să-i sărut pe tatăl meu şi pe mama mea şi voi veni după tine!” Ilie i-a răspuns: “Mergi şi întoarce-te, căci ştii ce ţi-am făcut!” S-a întors din urma lui, a luat o pereche de boi, i-a înjunghiat, iar cu plugul de la aceşti boi le-a fiert carnea, a dat-o poporului şi au mâncat. Apoi s-a ridicat, a mers după Ilie şi i-a slujit.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 15(16),1-2a şi 5.7-8.9-10.11 (R.: 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că îmi caut refugiu în tine!
I-am spus Domnului: “Tu eşti Dumnezeul meu!”
Domnul este partea mea de moştenire
şi cupa mea cu sorţi,
tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

Îl binecuvântez pe Domnul, care m-a sfătuit,
la aceasta până şi noaptea mă îndeamnă inima.
Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;
dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

De aceea, inima mea se bucură
şi sufletul meu tresaltă de bucurie;
ba chiar şi trupul meu se va odihni în siguranţă,
deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,
nici nu vei îngădui ca cel credincios al tău să vadă putrezirea. R.

Tu îmi vei face cunoscută cărarea vieţii;
în faţa ta sunt bucurii depline
şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

LECTURA A II-A

Voi aţi fost chemaţi la libertate.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,1.13-18

Fraţilor, pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Aşadar, rămâneţi tari şi nu luaţi din nou jugul sclaviei! Voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai ca această libertate să nu fie ocazie pentru a sluji trupului, ci slujiţi-vă prin iubire, unii pe alţii! Căci toată Legea este împlinită într-o singură poruncă: “Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!” Dar dacă voi vă muşcaţi şi vă mâncaţi între voi, aveţi grijă să nu vă nimiciţi unii pe alţii! Aşadar, vă spun: umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului! Căci trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul, împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi. Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

1Sam 3,9c; In 6,68b
(Aleluia) Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul ascultă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

EVANGHELIA

Isus s-a îndreptat cu hotărâre spre Ierusalim. Te voi urma oriunde te vei duce.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,51-62

În acel timp, când s-au împlinit zilele înălţării sale, Isus s-a îndreptat cu hotărâre spre a merge la Ierusalim şi a trimis soli înaintea sa. Şi, mergând, au intrat într-un sat al samaritenilor ca să pregătească pentru el. Însă nu l-au primit pentru că se îndrepta spre Ierusalim. Văzând aceasta, discipolii Iacob şi Ioan i-au spus: “Doamne, vrei să cerem ca focul să coboare din cer să-i consume?” Dar, întorcându-se, el i-a mustrat. Şi au mers într-un alt sat. În timp ce mergeau pe drum, cineva i-a spus: “Te voi urma oriunde te vei duce”. Dar Isus i-a răspuns: “Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, însă Fiul Omului nu are unde‑şi rezema capul”. Altuia i-a spus: “Urmează-mă!” Acela a răspuns: “Doamne, lasă-mă să merg mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu!” Dar el i-a spus: “Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor, dar tu, mergi şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu!” Un altul i-a zis: “Doamne, te voi urma, însă mai întâi lasă-mă să mă întorc să‑mi iau rămas bun de la cei din casa mea!” Dar Isus i-a spus: “Nimeni care pune mâna pe plug şi priveşte înapoi nu este vrednic de împărăţia lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Profetul Ilie, la porunca Domnului, îl învesteşte pe Elizeu ca profet în locul său. De ce? Şi-a împlinit misiunea în mod conştiincios şi trebuia să iniţieze şi să lase în locul său un urmaş vrednic, apoi să se prezinte în carul de foc în faţa lui Iahve pentru a-şi primi răsplata.
Isus, când a sosit timpul să fie luat din această lume, s-a hotărât să-şi lase urmaşi care să-i continue opera mântuirii, nu numai pe cei doisprezece discipoli, ci mai mulţi. Doi dintre cei doisprezece, Iacob şi Ioan, supranumiţi şi Boanerges, adică Fiii Tunetului, au simţit că poartă în ei carisma profetică a lui Ilie şi i-au cerut permisiunea lui Isus ca să-i ardă cu foc din cer pe samaritenii care n-au voit să-l primească pe Mântuitorul în cetatea lor. Isus le arată că el este mai presus de Ilie şi Elizeu fiindcă el însuşi este focul coborât din cer, dar nu ca să ardă şi să nimicească, ci să convertească pe tot omul. Convertirea este o consecinţă a vestirii împărăţiei lui Dumnezeu şi de aceea este atât de urgentă încât nu permite niciun fel de întârziere. Mai târziu, apostolul Paul, înţelegându-l perfect pe Isus, avea să spună: Dragostea lui Cristos ne sileşte. Isus nu l-a acceptat ca discipol pe acel tânăr care voia să-l urmeze dus de gânduri materiale şi lumeşti; i-a cerut unuia să-şi lase tatăl mort pe seama morţilor şi altuia să nu piardă timpul cu luarea de rămas bun de la familie. De ce? Motivaţia este profundă şi ne-o dezvăluie sfântul Paul: Cristos ne-a eliberat ca să fim cu adevărat liberi: liberi de robia banului, liberi de grija morţilor, liberi de legăturile de rudenie, liberi de pornirile dezordonate ale trupului, liberi de prescrierile Legii, fiindcă numai iubirea ne face liberi, asemenea lui Dumnezeu, care este iubire şi izvorul libertăţii desăvârşite. Numai cel liber poate fi apostol, discipolul lui Isus.
Isus nu numai că se face totul pentru toţi, dar cheamă pe prietenii săi să colaboreze la opera sa. Tocmai faţă de spectacolul oferit de mulţimile lipsite de călăuze şi ajutor, el a spus ucenicilor: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi pe Domnul secerişului ca să trimită lucrători în lanul său. Rugaţi! Aceasta este prima colaborare pe care Isus o cere ucenicilor săi: de a-l ruga pe Tatăl ceresc pentru un număr suficient de lucrători spre a evangheliza întreaga lume. Ba sunt chiar persoane cărora el le încredinţează misiunea rugăciunii permanente; ele, spune Conciliul Vatican II, din cauza necesităţilor urgente de apostolat activ, păstrează mereu un loc deosebit de important în trupul mistic al lui Cristos…, căruia îi facilitează creşterea printr-o misterioasă rodnicie apostolică.
Toţi creştinii, deşi în diferite feluri, sunt chemaţi să colaboreze la opera mântuirii; de fapt chemarea creştină este prin însăşi natura sa o chemare la apostolat. Mântuit de Cristos, credinciosul trebuie, la rândul său, să devină în el şi cu el un vestitor şi purtător de mântuire, de sfinţire a oamenilor.

Anton Dancă, VADEMECUM.
(Consideraţii, pilde şi exemple pentru solemnităţi şi duminici),
Anul C, Editura „Presa Bună”, 2005


Calendarul săptămânii 26 iunie – 3 iulie 2022

26 D DUMINICA A XIII-A D.P.A.; Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escriva de Balaguer, pr.
27 L Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28 M Sf. Irineu, ep. m. **
29 M SS. PETRU ȘI PAUL, AP.; Emma
30 J Primii Sfinți Martiri din Roma *
1 V Sf. Aaron, fratele lui Moise
2 S Sf. Bernardin Realino, pr.
3 D DUMINICA A XIV-A D.P.A.; Sf. Toma, ap.


Gândul săptămânii

“Definiţia fericirii: ceea ce Dumnezeu vrea să împartă cu noi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons