29 decembrie 2019 • SFÂNTA FAMILIE: ISUS, MARIA ȘI IOSIF • Ss. Thomas Bechet, ep. m.; David, rege

LECTURA I

Cel ce se teme de Domnul îi cinsteşte pe părinţii săi.
Citire din cartea lui Ben Sirah 3,3-7.14-17a

Cel care îl cinsteşte pe tatăl ispăşeşte păcate şi le va evita şi rugăciunea lui de fiecare zi va fi ascultată şi ca unul care strânge comori este cel care o onorează pe mama sa. Cel care îl cinsteşte pe tatăl va fi bucurat de către fii şi, în ziua rugăciunii sale, va fi ascultat. Cel care-l onorează pe tatăl îşi va lungi zilele şi cel care-l ascultă pe Domnul o va linişti pe mama sa. Cel care se teme de Domnul îl cinsteşte pe tatăl şi ca pe nişte stăpâni îi slujeşte pe cei care i-au dat naştere. Căci fapta bună faţă de tatăl nu va fi neglijată şi, în schimbul păcatelor, va fi clădită o casă nouă pentru tine. În ziua strâmtorării tale, Domnul îşi va aduce aminte de tine; precum este căldura pentru brumă, tot aşa vor pieri păcate tale. Cel care-l părăseşte pe tatăl este ca unul care spune blasfemie şi cel care o mânie pe mama este blestemat de Domnul. Fiule, împlineşte-ţi cu blândeţe lucrările tale!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: 1)

R.: Fericiţi sunt toţi cei care se tem de Domnul şi umblă pe căile sale.

Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale! R.

LECTURA A II-A

Duceţi viaţa de familie în Domnul!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-21

Fraţilor, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi, îmbrăcaţi-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare! Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertaţi şi voi! Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubire, care este legătura desăvârşirii! Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup, şi fiţi recunoscători! Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale! Cântaţi-i lui Dumnezeu, mulţumindu-i în inimile voastre! Şi tot ceea ce faceţi în cuvânt sau cu fapta, toate să le faceţi în numele Domnului Isus, mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el! Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine în Domnul! Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile şi nu fiţi aspri faţă de ele! Copii, ascultaţi-i pe părinţi în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului! Părinţi, nu-i împingeţi pe copiii voştri la disperare, ca să nu se descurajeze!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Col 3,15a.16a
(Aleluia) Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos! Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! (Aleluia)

EVANGHELIA

Ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 2,13-15.19-23

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

După ce au plecat magii, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif, zicând: “Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă!” Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui, în timpul nopţii, şi a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: “Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a spus: “Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui şi mergi în ţara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viaţa copilului!” Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui şi a intrat în ţara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său, Irod, s-a temut să meargă acolo. Fiindu-i revelat în vis, s-a dus în părţile Galileii şi a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeţi: “Se va chema Nazarinean”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În prima duminică de după sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Isus Cristos, Biserica ne invită să celebrăm o sărbătoare care îi are ca protagonişti pe cei trei membri care alcătuiesc Sfânta Familie de la Nazaret: Isus, Maria şi Iosif.
Textul evanghelic al sărbătorii din acest an – Matei 2,13-15.19-23 – nu ne face o prezentare detaliată a acestei familii sau a statutului familiei, aşa cum ne-am aştepta, ci ne oferă doar o descrierea rezumativă a unei situaţii de viaţă la care iau parte cele trei persoane care o alcătuiesc. Însă această descriere este suficientă pentru a înţelege în ce fel Sfânta Familie de la Nazaret poate fi un model de viaţă pentru orice familie. Într‑adevăr, situaţiile mai deosebite pe care le are de înfruntat scot în evidenţă cel mai bine acele aspecte definitorii ale unei familii. Or, situaţia descrisă este deosebit de gravă. Irod, aflând de la magii veniţi din Orient de naşterea unui nou rege şi văzând în el un rival, se hotărăşte să-l ucidă (Mt 2,2-3.16). Viaţa copilului este aşadar într-un real pericol. Atunci Iosif, înştiinţat de către un înger al Domnului în vis…, a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui şi a plecat în Egipt, unde a rămas până la moartea lui Irod. Mai apoi, înştiinţat tot de înger că au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului…, Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui şi s-a întors în ţara lui Israel. Dintr-o astfel de descriere putem deduce mai multe trăsături care caracterizează o adevărată familie. În primul rând familia va dăinui şi se va salva atâta timp cât se supune voinţei lui Dumnezeu (voinţă exprimată în diferite feluri: prin glasul Evangheliei sau prin glasul învăţăturii Bisericii etc.). E drept că în textul nostru copilul şi mama par să nu joace niciun rol. Cel care acţionează este Sfântul Iosif. Şi totuşi textul nostru ne lasă să înţelegem că voinţa lui Dumnezeu ajunge la ei prin intermediul tatălui purtător de grijă, iar supunerea mamei şi a copilului faţă de voinţa lui devine sinonimă cu supunerea faţă de voinţa lui Dumnezeu. Lărgind puţin această reflecţie am putea spune – şi aceasta ar fi o a doua trăsătură – că Sfântului Iosif îi este recunoscut statutul de responsabil al familiei pe care el înţelege să şi-l asume pe deplin. Acest lucru ne-ar putea permite să spunem ceva despre responsabilităţile ce revin şi celorlalţi membri ai familiei: îndeplinindu-le cu tot devotamentul, fiecare membru face de fapt voinţa lui Dumnezeu. În sfârşit, în al treilea rând, incidentul relatat pare un fapt întâlnit nu rareori. Mulţi bărbaţi sau multe femei de-a lungul istoriei au fost nevoiţi, pentru a-şi salva familiile, să facă gesturi curajoase. Sfântul Matei ne ajută să întrezărim o altă perspectivă a vieţii de familie: ea se înscrie într-o istorie mai largă, cea a mântuirii şi a împlinirii fiecăruia dintre noi conform planului lui Dumnezeu. Astfel s-au împlinit cele spuse prin profeţi… Cu alte cuvinte, nu putem afla un paradox mai surprinzător: fiecare dintre noi, fiecare dintre familiile noastre trăieşte o adevărată istorie divină în realitatea cea mai banală a istoriei sale umane.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 29 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020

29 D SFÂNTA FAMILIE: ISUS, MARIA ȘI IOSIF; Ss. Thomas Bechet, ep. m.; David, rege
30 L Sf. Felix I, pp.
31 M Ss. Silvestru I, pp.; Melania; Ecaterina Labouré
1 M SF. FC. MARIA, NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU (ANUL NOU); Fer. Marian, pr. m.
2 J Ss. Vasile cel Mare și Grigore din Nazianz, ep. înv. **
3 V Psf. Nume al lui Isus *
4 S Sf. Angela din Foligno, văduvă
5 D DUMINICA A 2-A DUPĂ CRĂCIUN; Ss. Emiliana, fc.; Eduard Mărturisitorul, rege


Gândul săptămânii

“Să nu uiţi niciodată că cele mai frumoase zile nu sunt niciodată frumoase pentru toţi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2019 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons