25 august 2019 • DUMINICA A XXI-A D.P.A. • Ss. Ludovic, rege; Iosif de Calasanz, pr.

LECTURA I

Îi vor aduna pe toţi fraţii voştri dintre toate neamurile.
Citire din cartea profetului Isaia 66,18-21

Aşa vorbeşte Domnul: “Eu cunosc faptele lor şi gândurile lor. Dar vine timpul să adun toate neamurile şi limbile: ele vor veni şi vor vedea gloria mea. Voi pune între ei un semn şi pe cei eliberaţi dintre ei îi voi trimite la neamuri: la Tarşiş, la Pul, la cei din Lud care întind arcul, la Tubal şi la Iavan, la insulele îndepărtate care nu au auzit de faima mea, nici nu au văzut gloria mea. Vor face cunoscută gloria mea printre neamuri. Îi vor face pe fraţii lor dintre neamuri să aducă ofrandă Domnului – pe cai, în care şi în trăsuri, pe măgar şi pe dromaderi – la muntele meu cel sfânt din Ierusalim – oracolul Domnului – aşa cum aduc fiii lui Israel ofrandă în vase curate în casa Domnului. Voi lua şi dintre ei preoţi şi leviţi, spune Domnul”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 116(117),1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia la toată făptura!
sau:
Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,
preamăriţi-l, toate popoarele! R.

Căci mare este îndurarea lui asupra noastră
şi adevărul Domnului rămâne în veci. R.

LECTURA A II-A

Pe cel pe care îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte!
Citire din Scrisoarea către Evrei 12,5-7.11-13

Fraţilor, aţi uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii: “Fiul meu, nu dispreţui disciplina Domnului şi nu te descuraja când eşti mustrat de el! Căci pe cel pe care îl iubeşte, Domnul îl pedepseşte şi îl bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primeşte!” Ceea ce înduraţi este spre învăţătura voastră. Dumnezeu vă tratează ca pe nişte fii; căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepseşte? Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare; dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercaţi de ea, rodul dătător de pace al dreptăţii. De aceea, îndreptaţi mâinile moleşite şi genunchii fără vlagă şi faceţi drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel şchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 14,6
(Aleluia) Eu sunt calea, adevărul şi viaţa, spune Domnul. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. (Aleluia)

EVANGHELIA

Şi vor veni de la răsărit şi de la apus şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 13,22-30

În acel timp, călătorind către Ierusalim, Isus trecea prin cetăţi şi sate învăţând. Dar cineva i-a spus: “Doamne, sunt puţini cei mântuiţi?” El le-a spus: “Străduiţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă, căci vă spun, mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea! După ce stăpânul casei se va scula şi va închide poarta, stând afară, veţi începe să bateţi la poartă, spunând: «Stăpâne, deschide-ne!», dar el, răspunzând, vă va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi». Atunci veţi începe să spuneţi: «Noi am mâncat şi am băut împreună cu tine, iar tu ai învăţat prin pieţele noastre». Însă el va spune: «Nu ştiu de unde sunteţi; plecaţi de la mine voi toţi care săvârşiţi fărădelegea!» Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor când îi veţi vedea pe Abraham, pe Isaac, pe Iacob şi pe toţi profeţii în împărăţia lui Dumnezeu; voi însă veţi fi alungaţi afară. Şi vor veni de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor fi aşezaţi la masă în împărăţia lui Dumnezeu. Şi, iată, unii dintre cei din urmă vor fi primii, iar unii dintre primii vor fi ultimii!”

 Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Discursul lui Isus din această duminică se vrea a fi răspunsul la o curiozitate care, în fond, este a omului din toate timpurile, curiozitate exprimată, în textul nostru, sub forma unei întrebări: Doamne, sunt puţini cei care se mântuiesc? Mântuitorul răspunde adresându-se în egală măsură persoanei care i-a pus întrebarea şi iudeilor care îl înconjoară oferind nu atât statistici cât mai ales un îndemn ilustrat printr-o parabolă. Îndemnul lui Isus le cere ascultătorilor săi să se străduiască să intre pe poarta cea îngustă câtă vreme o mai pot face căci stăpânul casei o va închide în curând, iar cei care au rămas pe dinafară vor asista, scrâşnind din dinţi, la ospăţul mesianic la care vor participa mulţi păgâni alături de patriarhi, ospăţ la care ei nu vor avea acces deoarece au comis răul. Cu alte cuvinte, a discuta despre numărul celor aleşi i se pare lui Isus a fi fără sens. Adevărata problemă este aceea de a face tot posibilul pentru a te număra printre ei. Într-adevăr, uşa sălii în care are loc sărbătoarea este strâmtă, iar anticamera, arhiplină. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se cucereşte prin luptă şi cei care luptă o dobândesc (Mt 11,12). Ora oferită oamenilor este cea din urmă; deja securea se află la rădăcina copacului, iar cărţile judecăţii sunt aduse. Important este ca fiecare să opteze pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi să-şi facă loc în sala în care are loc sărbătoarea întrucât curând stăpânul casei se va ridica şi va închide uşa. Atunci va fi prea târziu.
Prin urmare, nu va fi suficient să-l fi întâlnit pe Isus sau să-l fi auzit predicând pentru a fi primit la ospăţul mesianic; va trebui să-L fi primit. Vai de cei care au cunoscut Legea şi Profeţii, dar nu l-au recunoscut pe Cristos. Mânia şi scrâşnirea din dinţi îi va cuprinde atunci când se vor trezi îndepărtaţi. Mulţi dintre cei din urmă vor fi cei dintâi şi dintre cei dintâi mulţi vor fi cei din urmă. Cu toate acestea, în mijlocul judecăţii, persistă o lumină de speranţă. Va veni un timp în care oamenii vor striga: Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului! În ziua aceea reconstrucţia Ierusalimului va intra într-o fază definitivă.
Chiar atunci când Isus adoptă un ton sever, el nu uită că a venit ca să anunţe un an de milostivire a Domnului.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Raimund Nonnatus (1204-1240)

A făcut parte dintr-o familie nobilă și bogată. Supranumele „Nonnatus” (nenăscut) îi provine din faptul că a venit pe lume după moartea mamei sale. De aceea este protectorul femeilor care trebuie să nască și al moașelor. În 1224 a intrat în Ordinul Mercedarilor, întemeiat cu câțiva ani mai înainte cu scopul de a-i răscumpăra și de a se îngriji de formarea religioasă și morală a sclavilor din regiunile ocupate de musulmani. Cu o astfel de misiune pleacă în Algeria, unde este luat prizonier. După ce este răscumpărat de confrații săi, Papa Grigore al IX-lea îl numește cardinal, dar moare înainte de a ajunge la Roma.
Este canonizat în anul 1657 de Papa Alexandru al VII-lea.


Calendarul săptămânii 25 august – 1 septembrie 2019

25 D DUMINICA A 21-A D.P.A.; Ss. Ludovic, rege; Iosif de Calasanz, pr.
26 L Fer. Veronica Antal, fc. m. **; Ss. Marcelin Tribunul, soția sa, Mameea și fiii lor Ioan, Serapion și Petru, m. la Tomis; Ioana, fc.; Melchisedec, rege
27 M Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.
28 M Sf. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
29 J Sf. Martiriul Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m.
30 V Sf. Felix, m.
31 S Ss. Raimund Nonnatus, clg.; Nicodim; Iosif din Arimateea
1 D DUMINICA A 22-A D.P.A.; Ss. Egidiu, abate; Iosua


Gândul săptămânii

“Nu trebuie să ne privim decât în faţa lui Dumnezeu..”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons