25 aprilie 2021 • DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI • Sf. Marcu, ev.

LECTURA I

Nu este în nimeni altul mântuirea.
Citire din Faptele Apostolilor 4,8-12

În zilele acelea, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus: “Conducători ai poporului şi bătrâni, noi suntem cercetaţi pentru binele făcut unui om bolnav şi cum a fost acesta salvat. Să vă fie cunoscut tuturor şi întregului popor al lui Israel: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, pe care voi l-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi, în el stă acesta înaintea voastră vindecat! Isus este «piatra dispreţuită de voi, constructorii, care a ajuns piatra unghiulară». Şi nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 117(118),1 şi 8-9.21-23.26 şi 28cd şi 29 (R.: 22)

R.: Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului.
sau:
Aleluia.

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui!
Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în oameni.
Mai bine este să-ţi cauţi refugiu la Domnul
decât să te încrezi în cei puternici. R.

Te laud pentru că mi-ai răspuns şi ai fost mântuirea mea.
Piatra pe care au dispreţuit-o zidarii
a ajuns în capul unghiului.
Domnul a făcut acest lucru
şi este minunat în ochii noştri. R.

Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului!
Vă binecuvântăm din casa Domnului.
Dumnezeul meu, pe tine te preamăresc!
Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun:
veşnică este îndurarea lui! R.

LECTURA A II-A

Îl vom vedea aşa cum este.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-2

Iubiţilor, vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Ştim că atunci când se va arăta, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea aşa cum este.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,14
(Aleluia) “Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul. Eu cunosc oile mele şi ele mă cunosc pe mine”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-18

În acel timp, Isus a zis: “Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi. Cel plătit şi care nu este păstor, căruia nu-i aparţin oile, vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le împrăştie; pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele şi ale mele mă cunosc pe mine aşa cum mă cunoaşte Tatăl şi eu îl cunosc pe Tatăl; iar eu însumi îmi pun viaţa pentru oi. Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc; iar ele vor asculta glasul meu şi va fi o singură turmă şi un singur păstor. De aceea mă iubeşte Tatăl, pentru că îmi dau viaţa pentru ca s-o iau din nou. Nimeni n-o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau şi am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În vremea aceea, Isus a zis: „Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale. Dar năimitul, şi care nu este păstor şi oile nu sunt ale lui, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Aceasta pentru că este năimit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi le cunosc pe ale mele şi ale mele mă cunosc pe mine
(…)” (In 10,11-18)
Evanghelia celei de-a patra duminici a Paştelui se prezintă sub forma unei alegorii care, prin intermediul imaginii păstorului iubitor şi atent faţă de oile sale, ne ilustrează o ipostază inedită a iubirii şi a grijii pe care Isus Cristos Înviat (şi glorificat la dreapta lui Dumnezeu) continuă să o
manifeste faţă de cei încredinţaţi Lui de către Tatăl. Astfel, definindu-se ca Păstorul cel bun, Isus Cristos îi asigură pe ucenicii din toate timpurile şi din toate locurile, că îi cunoaşte pe fiecare (cu problemele, grijile, dar şi cu bucuriile sale) şi că fiecare ajunge într-o zi să-L cunoască (să-i cunoască prezenţa şi lucrarea mântuitoare) cu o cunoaştere la fel de profundă, cum este aceea dintre El şi Tatăl; că, pentru a-i salva pe cei ameninţaţi, Isus Cristos îşi continuă dăruirea jertfelnică, care merge până la a-şi pune viaţa; că dăruirea jertfelnică de sine şi Învierea Sa glorioasă au menirea, conform poruncii primite de la Tatăl, să îi adune pe ucenicii săi, de oriunde s-ar afla, pentru a alcătui o singură turmă, condusă de un singur păstor. Prin urmare, în spatele acestei alegorii, suntem invitaţi să recitim nu doar o istorie a lucrării de mântuire pe care Isus Cristos a săvârşit-o într‑un anumit moment al istoriei în favoarea locuitorilor unei ţări, ci să înţelegem mai bine ce este Biserica şi, mai ales, în ce fel Cel Înviat continuă să alcătuiască poporul pe care să-l prezinte glorificat Tatălui care L-a trimis. O astfel de definire a Bisericii din care noi cei înviaţi şi glorificaţi împreună cu Cristos (Ef 2,6) facem parte, este dătătoare de mângâiere şi de speranţă, mai ales atunci când avem de traversat experienţe cumplite ale vieţii. El ne asigură de iubirea, de grija şi, mai ales, de prezenţa lui salvatoare.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 25 aprilie – 2 mai 2021

25 D DUMINICA A IV-A A PAȘTELUI; Sf. Marcu, ev.
26 L Sf. Anaclet, pp.
27 M Sf. Zita, fc.
28 M Ss. Petru Chanel, pr. m. *; Ludovic Maria Grignion de Montfort, pr. *; Valeria, m.
29 J Sf. Ecaterina din Siena, Fc. Înv. Patr. a Europei
30 V Ss. Pius al V-lea, pp. *; Iosif Cotolengo, pr.; Sofia, fc. m.
1 S Ss. Iosif Muncitorul *; Ieremia, profet
2 D DUMINICA A V-A A PAȘTELUI; Ss. Atanasiu, ep. înv.; Antonin din Florența, ep.


Gândul săptămânii

“Tăcerea lui Dumnezeu e, înainte de toate, o tăcere a iubirii…”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 

 

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons