25 noiembrie 2018 • DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI • Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.

LECTURA I

Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică.
Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14

Priveam în timpul viziunilor mele de noapte şi, iată, cineva ca un Fiu al Omului venea pe norii cerului! S-a apropiat de Bătrân şi a fost adus înaintea lui. Lui i s-au dat stăpânirea, gloria şi domnia şi toate popoarele, neamurile şi limbile îl slujesc. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, ce nu va trece, şi domnia lui nu va fi distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 92(93),1ab.1c-2.5 (R.: 1a)

R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate.

Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate,
Domnul s-a îmbrăcat,
s-a încins cu putere. R.

A pus pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine.
Din vremuri străvechi este aşezat tronul tău de domnie:
tu eşti din veşnicie! R.

Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,
sfinţenia împodobeşte casa ta, Doamne,
în vecii vecilor. R.

LECTURA A II-A

Domnul regilor pământului ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu.
Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8

Isus Cristos este martorul cel credincios, primul născut dintre cei morţi şi Principele regilor pământului! Celui care ne iubeşte şi ne-a eliberat de păcatele noastre în sângele său şi ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său, lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin! Iată că vine cu norii şi orice ochi îl va vedea, chiar şi cei care l-au străpuns! Îşi vor bate pieptul din cauza lui toate triburile pământului. Da. Amin! „Eu sunt alfa şi omega – spune Domnul Dumnezeu – cel care este, care era şi care vine, Atotputernicul”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu spui că eu sunt rege.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37

În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus: „Tu eşti regele iudeilor?” Isus a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?” Pilat a răspuns: „Oare sunt eu iudeu? Neamul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?” Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici”. Atunci Pilat i-a zis: „Aşadar, eşti rege?” Isus i-a răspuns: „Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu”.

Cuvântul Domnului


Duminică, 25 noiembrie 2018 – Colectă în toate parohiile Arhidiecezei pentru Seminar


Comentariu la textele liturgice

Sărbătoarea lui Isus Cristos, Regele Universului încheie şi încununează anul liturgic, an care ne-a revelat în mod progresiv – în ritmul sărbătorilor şi al duminicilor de peste an – chipul şi lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu în folosul nostru. Finalul anului liturgic ne-am aştepta să fie apoteotic, prezentându-ni-l pe Cristos tronând deasupra întregii creaţii având chipul plin de slavă şi de măreţie (aşa cum ne-ar lăsa să bănuim lectura întâi – Daniel 7,13-14). În realitate fragmentul evanghelic ni-l prezintă pe Isus stând în faţa lui Pilat şi atestând că este rege, dar că împărăţia lui nu este din lumea aceasta. Într-adevăr, Isus este rege. Atitudinea şi cuvintele sale tind să reveleze că este descendentul din familia lui David în care se împlinesc profeţiile „Servitorului suferind” (Is 53). Dar El este rege nu după aşteptările interesate ale mulţimii, ci în conformitate cu planul lui Dumnezeu, iar venirea sa în lume nu are alt scop decât acela de a da mărturie despre adevăr (v. 37). De aceea Cristos intră în posesia „prerogativelor” sale regale în momentul în care este ridicat de pe pământ (prin răstignire) (In 12,31); El îşi ia în stăpânire Împărăţia în momentul în care trece din această lume la Tatăl său (In 13,1). Este, aşadar, clar că Împărăţia sa nu este instaurată cu ajutorul armelor şi că nu are nevoie să fie apărată prin lupta oamenilor (v. 36). Şi, pentru că Împărăţia nu se fondează nici pe forţă şi nici pe violenţă, ea nu aparţine acestei lumi şi nu este destinată să dăinuie în această lume care trebuie să dispară într-o zi sau alta (1In 2,17), ci acelei lumi care va dăinui de-a pururi alături de Dumnezeu.
Cât despre adevărul pe care Isus Cristos vrea să-l reveleze, el nu trebuie perceput în sens filosofic aşa cum se aşteaptă Pilat, ci în sens biblic. Or, sensul biblic al termenului de adevăr este sinonim cu cel de fidelitate, mai ales fidelitatea lui Dumnezeu faţă de Legământul încheiat cu poporul ales şi faţă de cei care cred în El (Ps 89,2-4.25-27). Astfel, în chiar momentul morţii sale, Isus revelează că adevărul lui Dumnezeu şi fidelitatea lui nu au cunoscut nicio sincopă vizavi de om. În acelaşi timp, orice om care aparţine adevărului îi ascultă glasul (v. 37) şi devine un membru al Împărăţiei sale. El este din adevăr şi dă mărturie despre modul în care Isus, de-a lungul întregii sale vieţi, l-a revelat (In 8,45; 14,17; 17,8.14.17) aşa cum o face şi acum, cu tărie, în faţa lui Pilat (1Tim 6,13). De asemenea, în orice moment al existenţei sale, martorul adevărului aparţine Împărăţiei vieţii pentru că a auzit cuvintele: Bine, servitor bun şi credincios… intră în bucuria Stăpânului tău (Mt 25,21.23; Lc 19,17).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Florența (+367)

S-a născut în Frigia din părinți păgâni. A fost fiica spirituală a Sfântului Ilarie de Poitiers. Împreună cu ea s-au convertit la religia creștină tatăl, mama și întreaga familie. Florența l-a urmat pe episcopul Ilarie din Frigia (Turcia actuală), unde fusese deportat de către împărat. Ea s-a stabilit ca pustnică într-o mică chilie la Comblé, unde a dus o viață de sfințenie, în rugăciune și mortificație. Comblé a devenit loc de pelerinaj de-a lungul secolelor.


Calendarul săptămânii 25 noiembrie – 2 decembrie 2018

25 D DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI; Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.
26 L Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.
27 M Sf. Virgil, ep.
28 M Ss. Teodora, clg.; Iacob, pr.
29 J Sf. Saturnin, ep. m.
30 V Sf. Andrei, ap.
1 S Ss. Florența, pustnică; Rudolf, pr. m.
2 D DUMINICA I DIN ADVENT; Ss. Viviana, m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet


Gândul săptămânii

“Dacă Dumnezeu este Cel care este, noi suntem cei care vom fi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons