24 septembrie 2023 • DUMINICA A XXV-A D.P.A. • Sf. Gerard, ep. m.

LECTURA I

Gândurile mele nu sunt gândurile voastre.
Citire din cartea profetului Isaia 55,6-9

Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit, chemaţi-l cât timp este aproape! Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa şi păcătosul, gândurile sale! Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei, la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele – oracolul Domnului. Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ, la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre şi gândurile mele faţă de gândurile voastre.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 144(145),2-3.8-9.17-18 (R.: 18a)

R.: Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă.

Te voi binecuvânta în toate zilele
şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna.
Domnul este mare şi preaînălţat,
măreţia lui este fără margini. R.

Domnul este îndurător şi plin de dragoste,
el este îndelung răbdător şi plin de îndurare;
Domnul este bun faţă de toţi,
el îşi arată dragostea faţă de orice făptură. R.

Drept este Domnul pe toate căile sale
şi credincios în toate lucrările sale.
Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,
de toţi cei care-l cheamă în adevăr. R.

LECTURA A II-A

Pentru mine, a trăi este Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 1,20c-24.27a

Fraţilor, să fie preamărit Cristos în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte, căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este un câştig. Dar dacă a trăi în trup îmi este de folos pentru lucrare, nu ştiu ce să aleg. Sunt constrâns de acestea două: am dorinţa să mă despart de viaţa aceasta şi să fiu cu Cristos, şi aceasta ar fi cu mult mai bine. Însă este mai necesar pentru voi să rămân în trup. Numai să vă purtaţi în chip vrednic de evanghelia lui Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre, ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA

Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 20,1-16a

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: „Împărăţia cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineaţă ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înţeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Ieşind la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă şi le-a spus: «Mergeţi şi voi în vie şi ceea ce este drept vă voi da!» Iar ei au plecat. Din nou a ieşit pe la ceasul al şaselea şi la al nouălea şi a făcut la fel. Apoi a ieşit pe la ceasul al unsprezecelea şi a găsit pe alţii stând şi le-a spus: «De ce staţi aici toată ziua degeaba?» I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a tocmit». El le-a zis: «Mergeţi şi voi în vie!» Când s-a lăsat seara stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii şi dă-le plata, începând de la cei din urmă şi până la cei dintâi». Venind cei de la ceasul al unsprezecelea, au primit câte un dinar. Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit şi ei câte un dinar. Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului casei, zicând: «Aceştia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi, care am suportat greutatea zilei şi arşiţa». Dar el, răspunzând unuia dintre ei, a zis: «Prietene, nu te nedreptăţesc. Oare nu ne-am înţeles cu un dinar? Ia ceea ce este al tău şi du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca şi ţie. Nu-mi este permis oare să fac ceea ce vreau cu ceea ce este al meu? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» Astfel, ultimii vor fi primii”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

După ce în ultimile două duminici textele biblice ale Sfintei Liturghii s-au preocupat de organizarea şi consolidarea comunităţii ecleziale prin propunerea de reguli fundamentale de comportament, cum ar fi atenţionarea celor care încalcă normele de conduită ori acordarea iertării celui care a greşit chiar de 70 de ori câte şapte când îşi cere scuze, în următoarele trei duminici această învăţătură este completată prin intermediul unor parabole. Ele pun în scenă atitudini surprinzătoare (chiar paradoxale) ale personajelor principale prin care ni se revelează, mai întâi, ce simte şi ce face Dumnezeu în favoarea oamenilor şi, mai apoi, ne invită să ne însuşim această viziune şi această atitudine în relaţiile noastre cu semenii noştri.
În parabola evanghelică a acestei duminici comportamentul paradoxal al Stăpânului viei constă în faptul că El cere administratorului ca toţi lucrătorii tocmiţi să muncească în via Sa să fie plătiţi cu un dinar (plata obişnuită pentru o zi de muncă), indiferent de ora la care şi-au început munca (ora întâi, a treia, a şasea, a noua şi chiar a unsprezecea, echivalentul a orei 5 după amiază). Această atitudine, împotriva căreia murmură cei angajaţi în primele ore ale zilei de muncă, cei care au dus greul zilei şi arşiţa, revelează că Stăpânul este drept faţă de aceştia întrucât i-a plătit cu cât s-au tocmit şi totodată este bun întrucât El vrea să le ofere şi ultimilor tocmiţi slariul unei zile de muncă. Dacă în parabola noastră apare un element de tensiune, el provine din modul în care ochiul rău al celor ce se consideră nedreptăţiţi citeşte atitudinea bună a Stăpânului. Cu alte cuvinte, Stăpânul (Dumnezeu) rămânând mereu drept, ştie să înţeleagă situaţia prin care trece fiecare dintre noi şi să-şi arate bunătatea şi milostivirea care să ne încurajeze şi să ne susţină în momentele grele.
Un astfel de mod de a fi al lui Dumnezeu îl determină pe profetul Isaia, potrivit primei lecturi, să îi îndemne pe contemporanii săi abătuţi de necazuri: Căutaţi-l pe Domnul cât timp îl mai puteţi găsi… Cel rău să-şi părăsească drumul lui… să se întoarcă la Domnul nostru cel mult iertător. Căci „gândurile mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile mele”, spune Domnul.
Lectura a doua ne oferă, în persoana sfântului Paul, un exemplu de ataşament faţă de Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos din momentul în care a cunoscut bunătatea şi milostivirea sa. El îşi vrea experienţa sa exemplară pentru creştinii din Filipi, pentru ca şi ei să ducă o viaţă vrednică de Cristos, Cel care şi-a arătat măreţia în trupul său. Într‑adevăr, după ce L-a cunoscut pe Fiul său pe drumul Damascului, pentru Paul a trăi înseamnă Cristos, iar a muri este un câştig. Prin urmare, viaţa lui pe pământ nu mai are alt rost decât să îi ajute pe oameni să descopere aceeaşi bogăţie de iubire şi de milostivire a lui Dumnezeu revelată în mod desăvârşit prin Fiul său Isus Cristos.
Domnul să ne ajute şi pe noi să descoperim această bogăţie!

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 24 septembrie – 1 octombrie 2023

24 D DUMINICA A XXV-A D.P.A.; Sf. Gerard, ep. m.
25 L Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg.
26 M Ss. Cosma și Damian, m. *; Ghedeon
27 M Sf. Vincențiu de Paul, pr. **
28 J Ss. Venceslau, m. *; Laurențiu Ruiz și îns., m. *; Fer. Amalia, m.
29 V Ss. Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli
30 S Ss. Ieronim, pr. înv. **; Grigore Luminătorul, ep.
1 D DUMINICA A XXVI-A D.P.A.; Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv.; Roman Melodul, diacon


Gândul săptămânii

“Cel mai adânc dintre abisuri e poate abisul iertării.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons