24 mai 2020 • DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI • Sf. Fc. Maria, Ajutorul creștinilor; Ss. Donațian și Rogațian, m.

LECTURA I

Într-un cuget, stăruiau în rugăciune.
Citire din Faptele Apostolilor 1,12-14

După ce Isus s-a înălţat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care se află aproape de Ierusalim, cât un drum în zi de sâmbătă. Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde obişnuiau să se adune. Erau: Petru şi Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. Toţi aceştia, într‑un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 26(27),1.4.7-8a (R.: 13)

R.: Cred că voi vedea bunătăţile Domnului pe pământul celor vii.
sau:
Aleluia.

Domnul este lumina şi mântuirea mea,
de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieţii mele,
de cine mă voi înfricoşa? R.

Un lucru cer de la Domnul şi pe acesta îl caut:
să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,
ca să privesc frumuseţea Domnului
şi să vizitez sanctuarul său. R.

Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem:
îndură-te de mine şi răspunde‑mi!
Din partea ta îmi spune inima:
“Faţa mea căutaţi-o!” R.

LECTURA A II-A

Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,13-16

Preaiubiţilor, întrucât participaţi la suferinţele lui Cristos, bucuraţi-vă, ca să puteţi tresălta de bucurie şi la revelarea gloriei lui! Dacă sunteţi batjocoriţi în numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, pentru că Duhul gloriei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi! Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaş sau hoţ sau răufăcător sau ca intrigant; în schimb, dacă suferă ca un creştin, să nu se ruşineze, ci să-l glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Cf. In 14,18
(Aleluia) “Nu vă voi lăsa orfani, spune Domnul. Mă duc şi voi veni la voi şi se va bucura inima voastră”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tată, glorifică-l pe Fiul tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,1-11a

În acel timp, Isus, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: “Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui! Iar viaţa veşnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos. Eu te-am glorificat pe pământ împlinind lucrarea pe care mi‑ai dat-o să o fac. Şi acum, Tată, glorifică-mă la tine însuţi cu gloria pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi fost lumea! Am revelat numele tău oamenilor pe care tu mi i-ai dat din lume. Ai tăi erau şi mi i-ai dat, iar ei au ţinut cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit de la tine şi au crezut că tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi i-ai dat, pentru că sunt ai tăi. Şi toate ale mele sunt ale tale şi ale tale sunt ale mele şi sunt glorificat în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la tine”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În această duminică, situată între sărbătoarea Înălţării şi cea a Rusaliilor, Isus Cristos, aşezat pe tron la dreapta Tatălui, este prezentat în atitudine de mijlocire în favoarea ucenicilor pe care i-a lăsat pe pământ. Această atitudine a lui Isus Cristos apare ca o împlinire a promisiunii făcute înainte de a se înălţa la cer: iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor (Mt 28,19.20).
În rugăciunea sa din textul evanghelic de astăzi, Isus Cristos îi cere Tatălui: Părinte, a venit ceasul, preamăreşte-l pe Fiul tău, subliniind faptul că Eu te-am preamărit pe pământ, îndeplinind misiunea pe care tu mi-ai încredinţat-o, misiune ce consta în a face cunoscut oamenilor numele Tatălui şi în a le da cuvintele pe care El i le-a încredinţat Fiului… Or, această cunoaştere a Tatălui, înlesnită de către Fiul, este fundamentală. Ea le deschide oamenilor accesul la Viaţă veşnică: Aceasta este viaţa veşnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos pe care l-ai trimis… În continuare, Isus Cristos evidenţiază faptul că oamenii încredinţaţi Lui de către Tatăl, au primit şi au păzit Cuvântul divin. O astfel de atitudine le-a permis să cunoască şi să creadă că El a fost trimis în lume de către Tatăl şi, în acelaşi timp, să-L preamărească pe Fiul prin viaţa lor.
Celelalte două lecturi ale acestei duminici ne prezintă oarecum roadele rugăciunii de mijlocire, rostite de Isus Cristos. Astfel, prima lectură ne prezintă un frumos tablou al comunităţii de ucenici, reunite în încăperea de sus. Să nu uităm că cei mai mulţi dintre ei au fugit şi s-au ascuns de frica iudeilor în momentul arestării lui Isus. Iată-i, însă, acum pe cei 11 apostoli stăruind în rugăciune, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui şi pregătindu-se să-L primească pe Duhul Sfânt care să-i ajute să-şi împlinească misiunea de a merge şi de a converti popoarele… La rândul ei, lectura a doua ne oferă o serie de îndemnuri pe care sfântul Petru le adresează comunităţilor sale creştine ce trăiesc experienţa persecuţiei. Să notăm, mai întâi, faptul că sfântul Petru manifestă, în aceste îndemnuri o claritate şi determinare a convingerilor care, potrivit descrierilor din Evanghelii, nu îi sunt proprii. Acest om ezitant şi adesea imprudent s-a lăsat, în cele din urmă, luminat şi călăuzit de către Duhul Sfânt, coborât asupra lui în ziua de Rusalii. În virtutea acestui Duh el ajunge să înţeleagă şi, mai apoi, să-i facă şi pe alţii să-şi însuşească convingerea că nimeni dintre voi să nu aibă de suferit ca ucigaş, ca hoţ sau răufăcător, sau ca râvnitor la bunul altuia… dacă are de suferit pentru că e creştin, să nu se ruşineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta.
Pregătindu-ne pentru sărbătoarea Rusaliilor, îi cerem Mijlocitorului nostru care stă la dreapta Tatălui să ne dea şi nouă lumina şi tăria de a ne însuşi şi de a trăi cu fidelitate într-o astfel de convingere.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 24-31 mai 2020

24 D DUMINICA A VII-A A PAȘTELUI; Sf. Fc. Maria, Ajutorul creștinilor; Ss. Donațian și Rogațian, m.
25 L Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp. *; Maria Magdalena de’Pazzi, fc. *
26 M Sf. Filip Neri, pr. **
27 M Sf. Augustin din Canterbury, ep. *
28 J Sf. Gherman, ep.
29 V Sf. Maxim, ep.
30 S Ss. Ferdinand, rege; Ioana d’Arc, fc.
31 D DUMINICA RUSALIILOR; Vizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. m.


Gândul săptămânii

“Dacă exist înseamnă că Dumnezeu mă iubeşte..”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons