24 iunie 2018 • NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL

LECTURA I

Voi face din tine lumina popoarelor.
Citire din cartea profetului Isaia 49,1-6

Ascultaţi-mă, insulelor! Daţi atenţie, popoare îndepărtate! Domnul m-a chemat din sânul matern, din pântecele mamei mele şi-a adus aminte de numele meu. A făcut gura mea ca o sabie tăioasă, la umbra mâinii sale m-a adăpostit; m-a făcut ca o săgeată ascuţită şi m-a pus în tolba sa. El mi-a zis: “Tu eşti slujitorul meu, Israel; în tine mă voi glorifica”. Dar eu spuneam: “Degeaba m-am trudit, în zadar şi fără folos mi-am consumat puterea. Şi totuşi, judecata mea este la Domnul şi răsplata mea, la Dumnezeul meu”. Acum, aşa vorbeşte Domnul, cel care m-a plăsmuit în sânul mamei ca să fiu slujitorul lui, ca să-l întorc pe Iacob şi să-l adun pe Israel. De aceea am fost preţuit în ochii Domnului şi Dumnezeul meu este puterea mea. El zice: “Este puţin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob şi să-i aduci înapoi pe cei rămaşi ai lui Israel. Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 138(139),1-3.13-14ab.14c-15ab (R.: 14a)

R.: Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată.

Doamne, tu mă cercetezi şi mă cunoşti;
ştii când mă aşez şi când mă scol;
pătrunzi de departe intenţiile mele;
fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;
toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

Pentru că tu ai format rărunchii mei,
m-ai ţesut în sânul mamei mele.
Te laud pentru că m-ai făcut o făptură atât de minunată.
Lucrările tale sunt admirabile! R.

Şi sufletul meu cunoaşte bine aceasta.
Oasele mele nu erau ascunse pentru tine
când am fost plămădit în taină. R.

LECTURA A II-A

Ioan a predicat un botez al pocăinţei întregului popor al lui Israel.
Citire din Faptele Apostolilor 13,22b-26

În zilele acelea, în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul le spunea: “Dumnezeu l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie spunând: «L-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea», care va împlini toată voinţa mea. Din descendenţa acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor: pe Isus. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al convertirii pentru tot poporul lui Israel. Dar când Ioan era spre sfârşitul călătoriei sale, spunea: «Eu nu sunt ceea ce credeţi voi că sunt. Dar iată că vine după mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor». Fraţilor, fii din neamul lui Abraham şi aceia dintre voi care sunt temători de Dumnezeu, nouă ne-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri”.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 1,76
(Aleluia) Tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: căci vei merge înaintea Domnului să pregăteşti căile sale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Se va numi Ioan.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,57-66.80

Când s-a împlinit timpul pentru Elisabeta ca să nască, a născut un fiu. Când vecinii şi rudele ei au auzit că Domnul şi-a arătat marea îndurare faţă de ea, se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta au venit pentru circumcizia copilului şi voiau să-i pună numele Zaharia, ca al tatălui său. Însă, luând cuvântul, mama lui a spus: “Nu, ci se va numi Ioan”. Dar ei i-au zis: “Nu este nimeni dintre rudele tale care să poarte numele acesta”. I-au făcut semne tatălui său cum ar vrea să fie numit. Cerând o tăbliţă, a scris: “Ioan este numele lui”. Şi toţi s-au mirat. Îndată i s-a deschis gura şi i s-a dezlegat limba, iar el vorbea binecuvântându-l pe Dumnezeu. I-a cuprins frica pe toţi vecinii şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se povesteau toate aceste lucruri. Toţi cei care le auzeau le păstrau în inima lor, spunând: “Ce va fi oare acest copil?”, pentru că mâna Domnului era cu el. Copilul creştea şi se întărea în duh; el a rămas în pustiu până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.

 Cuvântul Domnului


Vineri, 29 iunie 2018 – Obolul Sf. Petru – colectă în toate parohiile Arhidiecezei pentru operele de binefacere ale Sfântului Părinte


Comentariu la textele liturgice

Ioan Botezătorul este unul din puţinii sfinţi căreia Biserica îi acordă în calendarul ei mai mult de o sărbătoare. Procedând astfel ea evidenţiază importanţa rolului pe care Ioan l-a jucat în istoria mântuirii, mai precis acela de a fi pregătit poporul în vederea întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu.
În ziua de 24 iunie Biserica celebrează naşterea acestui Înaintemergător. Cel care ne relatează evenimentele naşterii acestui ultim profet al Vechiului Testament este sfântul Luca în cadrul primelor două capitole ale evangheliei sale. Aceste două capitole sunt astfel construite încât să marcheze strânsa legătură între cei doi mari protagonişti ai reformei religioase de la începutul secolului întâi: Isus şi Ioan. Sfântul Luca se preocupă, în diferitele episoade ale acestor capitole, să stabilească, pe de o parte, profilul fiecăruia dintre aceşti doi protagonişti, iar, pe de altă parte, rolul pe care îl are de împlinit (vezi, în acest sens, anunţurile făcute de îngerul Gabriel lui Zaharia, tatăl lui Ioan, şi Mariei, mama lui Isus, precum şi imnurile rostite de Zaharia, de Maria şi de bătrânul Simeon – Lc 1,4-24; 1,26-38 şi 1,46-55; 1,68-79; 2,29-33).
Fragmentul evanghelic propus spre meditare în această sărbătoare relatează în doar câteva cuvinte naşterea copilului anunţat de către înger lui Zaharia. Particularitatea acestei naşteri stă în faptul că Elisabeta, din cauza vârstei foarte înaintate şi a sterilităţii, era incapabilă de a mai deveni mamă. Sfântul Luca sublinează, însă, că Elisabeta a fost binecuvântată cu un copil în urma îndelungatelor rugăciuni pe care ea, împreună cu soţul ei, le-a ridicat către Dumnezeu. Şi mai important, pentru sfântul Luca, e faptul că acestui copil, încă de la naştere, îi este rezervat un destin deosebit. Acest destin este bine scos în evidenţă în contextul alegerii numelui pe care nou-născutul urma să îl poarte. Conform tradiţiei, copilul trebuia să poarte numele tatălui, dar atât mama cât şi tatăl vor insista ca cei care îi vor acorda circumcizia să îi pună numele indicat de înger întrucât exprimă bine rolul pe care îl va avea de jucat. Într-adevăr, numele de Ioan înseamnă Dumnezeu se milostiveşte, indicând astfel timpul milostivirii pe care, puţin mai târziu, avea să-l vestească şi să-l arate împlinit în persoana şi activitatea lui Isus Cristos.
Sărbătoarea naşterii sfântului Ioan Botezătorul nu doar comemorează un eveniment din trecut. Ea celebrează – mai precis actualizează – evenimentul milostivirii lui Dumnezeu pentru toţi cei care se deschid lucrării mântuitoare a lui Isus Cristos. În acest scop sfântul Ioan a desfăşurat o amplă muncă de predicare a unui botez al pocăinţei spre iertarea păcatelor. Aceasta era condiţia recerută pentru a primi prezenţa lucrării mântuitoare. Această condiţie a rămas valabilă şi în zilele noastre.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 2 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.


Calendarul săptămânii 24 iunie – 1 iulie 2018

24 D NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
25 L Sf. Wilhelm, abate
26 M Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escrivá de Balaguer, pr.
27 M Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28 J Sf. Irineu, ep. m. **
29 V SS. PETRU ȘI PAUL, AP.; Emma
30 S Primii Sfinți Martiri din Roma *
1 D DUMINICA A 13-A D.P.A.; Sf. Aaron, fratele lui Moise


Gândul săptămânii

“Definiţia fericirii: ceea ce Dumnezeu vrea să împartă cu noi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons