23 iunie 2019 • DUMINICA A XII-A D.P.A. • Ss. Niceta de Remesiana, ep.; Iosif Cafasso, pr.

LECTURA I

Ei vor privi spre cel pe care l-au străpuns.
Citire din cartea profetului Zaharia 12,10-11; 13,1

Aşa spune Domnul: “Voi revărsa asupra casei lui David şi asupra locuitorilor Ierusalimului un duh de îndurare şi de implorare şi vor privi la mine, pe care l-au străpuns îl vor jeli cum se jeleşte singurul fiu şi-l vor plânge amar cum se plânge amar întâiul născut. În ziua aceea, se va mări jalea în Ierusalim, ca jalea lui Hadad-Rimon în câmpia Meghido. În ziua aceea, va fi un izvor deschis pentru casa lui David şi pentru locuitorii Ierusalimului, pentru păcat şi pentru întinare”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 62(63),2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)

R.: Sufletul meu e însetat de tine, Doamne, Dumnezeul meu!

Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu,
pe tine te caut dis-de-dimineaţă.
Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,
ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă. R.

Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,
ca să contemplu puterea şi mărirea ta.
Îndurarea este mai bună decât viaţa,
de aceea, buzele mele te laudă. R.

Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea
şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.
Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,
aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă. R.

Pentru că ai fost ajutorul meu,
la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.
Sufletul meu se alipeşte de tine
şi dreapta ta mă susţine. R.

LECTURA A II-A

Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos, v-aţi îmbrăcat în Cristos.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 3,26-29

Fraţilor, toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus. Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Aşadar, nu mai este nici iudeu, nici grec, nici sclav, nici om liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus. Iar dacă voi sunteţi ai lui Cristos, atunci sunteţi descendenţa lui Abraham, moştenitori după promisiune.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,27
(Aleluia) “Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti Cristosul lui Dumnezeu! Fiul Omului trebuie să sufere multe.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,18-24

În acel timp, pe când era singur în rugăciune, iar discipolii erau cu el, Isus i-a întrebat, zicând: “Cine spun mulţimile că sunt eu?” Ei i-au răspuns: “«Ioan Botezătorul», alţii «Ilie», iar alţii că «a înviat unul dintre profeţii cei vechi»”. El le-a spus: “Dar voi cine spuneţi că sunt?” Atunci, răspunzând, Petru a zis: “Cristosul lui Dumnezeu!” Dar el le-a interzis cu stricteţe să spună aceasta cuiva, zicând: “Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei şi de cărturari, să fie ucis şi a treia zi să învie”. Apoi le spunea tuturor: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze! Căci cine vrea să-şi salveze viaţa o va pierde, cine însă îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va salva”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Între evenimentul Botezului la râul Iordan, când Duhul Sfânt a coborât asupra lui Isus pentru a-l învesti în misiunea mesianică de a vesti… a vindeca… a elibera… a izbăvi, şi evenimentul relatat de fragmentul evanghelic al acestei duminici, s-au scurs mai multe luni, poate chiar un an. În tot acest timp Mântuitorul a străbătut întreg ţinutul de nord al Israelului, Galileea, pentru a pune în aplicare proiectul său mesianic, iar acum, la sfârşit, încearcă să facă un bilanţ al activităţii desfăşurate. Momentul este grav şi de aceea Isus îl precede cu o rugăciune profundă, aşa cum făcea de obicei înaintea oricărui moment important al vieţii sale. Imediat, apoi, adresează ucenicilor săi o întrebare: Cine spune lumea că sunt eu? (v.18). Prin această întrebare Isus a voit să constate care a fost rezultatul activităţii sale în Galilea şi să pună bazele activităţii sale viitoare. Părerile lumii cu privire la el, păreri cunoscute şi de Irod (Lc 9,7-8), sunt bine cunoscute de cei doisprezece apostoli. Lumea crede despre Isus că este, pentru unii Ioan Botezătorul, pentru alţii Ilie sau chiar un profet de altădată care ar fi înviat (v.19). Altfel spus Isus este profetul sfârşitului timpurilor, unul dintre aceia care a revenit să pregătească Ziua Domnului. Pe Isus, însă, îl interesează şi părerile celor cărora El le-a dezvăluit secretele Împărăţiei cerurilor (Lc 8,9), ale celor care au trăit alături de El marile momente în care şi-a revelat puterea înfruntând natura dezlănţuită (Lc 8,22-25), pe diavoli (Lc 8,26-39), moartea (Lc 8,40-56) şi care l-au văzut înmulţind pâinile (Lc 9,10-17): Dar voi cine ziceţi că sunt eu?
Cel care va da răspunsul acestei întrebări este nimeni altul decât acela a cărui chemare se situează la începutul chemărilor apostolice (Lc 5,1-11), care ocupă primul loc în lista apostolilor (Lc 6,14-16) şi care este martor al învierii fiicei lui Iair (Lc 8,40-56), împreună cu Ioan şi cu Iacob, adică Petru. El va răspunde în numele tuturor: …eşti Mesia lui Dumnezeu! (Această declaraţie solemnă va fi urmată de o primă anunţare a pătimirii, morţii şi învierii lui Isus de la Ierusalim şi de o precizare a condiţiilor în care ucenicii vor trebui să-l urmeze.)
Să remarcăm faptul că atâta timp cât răspunsul la întrebarea pusă de Isus se limitează doar la raportarea celor auzite, el exclude orice angajament personal. Întrebarea, însă, devine provocatoare în momentul în care, în calitate de ucenici, va trebui să răspundem Celui care simţim că ni se adresează în mod personal: Dar voi cine ziceţi că sunt eu? Prin această întrebare incisivă, Isus ne cheamă să ne situăm vizavi de El prin credinţă, să refuzăm orice compromis cu „lumea” în ceea ce priveşte raportarea noastră la El. Sintagma „Dar voi…” ne provoacă la o decizie clară. Or, imediat ce am făcut opţiunea pentru Isus, auzim de pe buzele lui chemarea de a-l urma, conform voinţei Tatălui, pe Calea Crucii, şi de a-l urma astfel până la ultima noastră suflare de viaţă.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975)

S-a născut în Spania. A primit o educaţie profund creştină din partea părinţilor. Simţind chemarea din partea lui Dumnezeu, se decide să devină preot. Urmează şi studii de drept. Este hirotonit în anul 1925. În 1928, întemeiază Opus Dei, o instituţie care pune accentul pe sfinţirea vieţii prin intermediul lucrurilor obişnuite: muncă, cultură, familie. Când începe războiul civil, părăseşte oraşul Madrid, în care se reîntoarce în 1939. În 1946 se stabileşte la Roma, unde rămâne până la moarte. S-a preocupat ca membrii Operei să aibă o pregătire solidă doctrinară, ascetică şi apostolică.
A fost beatificat în anul 1992 şi canonizat în 2002 de către Papa Ioan Paul al II-lea.


Calendarul săptămânii 23-30 iunie 2019

23 D DUMINICA A 12-A D.P.A.; Ss. Niceta de Remesiana, ep.; Iosif Cafasso, pr.
24 L NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
25 M Sf. Wilhelm, abate
26 M Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escriva de Balaguer, pr.
27 J Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28 V PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS; Sf. Irineu, ep. m.
29 S SS. PETRU ȘI PAUL, AP.; Inima Neprihănită a Mariei; Sf. Emma
30 D DUMINICA A 13-A D.P.A.; Primii sfinți martiri din Roma


Gândul săptămânii

“Admiraţia este un punct în care inima şi spiritul se întâlnesc.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons