23 iulie 2023 • DUMINICA A XVI-A D.P.A. • Ss. Brigita, clg., patr. Europei; Ezechiel

LECTURA I

Celor păcătoşi le dai posibilitatea să se întoarcă la tine.
Citire din cartea Înţelepciunii 12,13.16-19

Nu este alt Dumnezeu în afară de tine, care te îngrijeşti de toţi ca să arăţi că nu ai judecat în mod nedrept. Puterea ta este începutul dreptăţii şi, fiind stăpânitor peste toate, te face să fii indulgent cu toţi. Îţi arăţi puterea faţă de cel care nu crede în desăvârşirea puterii şi-i dojeneşti pe cei care cunosc cutezanţa. Tu eşti stăpânitorul puterii, ne judeci cu blândeţe şi ne guvernezi cu multă îngăduinţă, căci puterea este aproape de tine oricând ai vrea. L-ai învăţat pe poporul tău, prin astfel de lucrări, că cel drept trebuie să fie iubitor de oameni şi-i faci pe fiii tăi să spere că le dai convertire de păcate.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 85(86),5-6.9-10.15-16a (R.: 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti bun şi iertător.

Tu, Doamne, eşti bun şi iertător,
plin de îndurare faţă de cei care te cheamă.
Pleacă-ţi urechea, Doamne, la rugăciunea mea;
ia aminte la glasul cererii mele! R.

Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni,
se vor prosterna în faţa ta, Doamne,
şi vor cinsti al tău nume,
pentru că eşti mare şi săvârşeşti lucruri minunate,
tu singur eşti Dumnezeu! R.

Tu, Doamne, eşti Dumnezeu îndurător şi îngăduitor,
încet la mânie şi plin de milostivire şi adevăr.
Priveşte-mă şi fie-ţi milă de mine;
dă slujitorului tău puterea ta
şi mântuieşte-l pe fiul slujitoarei tale! R.

LECTURA A II-A

Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-27

Fraţilor, de asemenea, şi Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că nu ştim ce să cerem în rugăciune aşa cum se cuvine, dar Duhul însuşi intervine pentru noi cu suspine negrăite. Însă cel care cercetează inimile ştie care este dorinţa Duhului; adică intervine în favoarea sfinţilor după voinţa lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. Mt 11,25
(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai descoperit celor mici, misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

EVANGHELIA

Lăsaţi să crească împreună până la seceriş.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,24-43

În acel timp, Isus le-a prezentat mulţimilor o altă parabolă: “Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânţă bună în ogorul său. Dar pe când oamenii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat neghină prin grâu şi a plecat. Când a răsărit grâul şi a dat rod, atunci s-a văzut şi neghina. Venind servitorii stăpânului casei, i-au spus: «Stăpâne, oare n-ai semănat sămânţă bună în ogorul tău? De ce are deci neghină?» El le-a spus: «Un om duşmănos a făcut aceasta». Servitorii i-au spus: «Vrei să mergem ca să o smulgem?» Dar el le-a zis: «Nu, ca nu cumva, smulgând neghina să scoateţi din rădăcină şi grâul. Lăsaţi să crească împreună până la seceriş! În timpul secerişului voi spune secerătorilor: smulgeţi mai întâi neghina, legaţi-o în snopi ca să fie arsă, iar grâul adunaţi-l în grânarul meu!»” Le-a mai prezentat o parabolă: “Împărăţia cerurilor este asemenea cu un grăunte de muştar pe care un om îl ia şi îl seamănă în ogorul său. Acesta este mai mic decât toate seminţele, însă crescând, este mai mare decât toate legumele şi devine copac, aşa încât vin păsările cerului şi locuiesc între ramurile lui”. Le-a spus o altă parabolă: “Împărăţia cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia şi o ascunde în trei măsuri de făină până când dospeşte totul”. Isus spunea mulţimilor toate acestea în parabole şi nu le spunea nimic fără parabole, ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice: “Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la întemeierea lumii”. Atunci, lăsând mulţimile, a venit în casă, iar discipolii s-au apropiat de el şi i-au spus: “Explică-ne parabola neghinei din ogor!” El, răspunzând, le-a zis: “Cel care seamănă sămânţa bună este Fiul Omului. Ogorul este lumea, sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei. Neghina sunt fiii Celui Rău. Duşmanul care a semănat-o este diavolul. Secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Deci, aşa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot aşa va fi la sfârşitul lumii. Fiul Omului îi va trimite pe îngerii săi, iar ei vor aduna din împărăţia lui toate scandalurile şi pe cei care săvârşesc nelegiuirea şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi, să asculte!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici… auzeam în Duminica a XIV-a.
Şi în această duminică Liturgia Cuvântului continuă să ne descopere acele lucruri referitoare la Dumnezeu care, cunoscute şi asumate, oferă odihnă sufletului.
Autorul primei lecturi ne oferă o pagină admirabilă în care, descriind experienţa pe care a avut-o atât cu omul, cât şi cu Dumnezeu, ne invită la o reconsiderare a modului în care ne percepem pe noi înşine şi, în funcţie de această percepţie, ne comportăm. Într-adevăr, de-a lungul vieţii sale autorul cărţii Înţelepciunii a descoperit că omul, fiinţă plăpândă, ţine adesea să-şi arate „puterea” strivindu-i fără milă pe cei care i se împotrivesc. Cât despre Dumnezeu, acelaşi autor a descoperit că El are grijă de toate, iar grija Lui este nu numai dreaptă şi nepărtinitoare, ci şi îngăduitoare. În plus, El judecă cu blândeţe şi conduce cu multă îngăduinţă, arătând astfel cum trebuie să fie un adevărat stăpân. Or, un astfel de exemplu îl obligă pe cel drept să se poarte cu omenie şi totodată, să se întoarcă la Dumnezeu.
Şi autorul psalmului responsorial a descoperit într-o zi că Dumnezeu este bunătate şi îndurare pentru toţi cei care îl cheamă; că este plin de dragoste şi îşi ţine întotdeauna cuvântul. De aceea el îndrăzneşte să-i ceară Domnului putere şi ajutor în încercările grele prin care trece.
Unei astfel de cereri pe care şi noi i-o adresăm adesea (dacă nu chiar zilnic) lui Dumnezeu, celelalte două lecturi ne oferă câteva elemente fundamentale de răspuns. În lectura a doua, Sfântul Paul ne asigură că Duhul Sfânt nu numai că ne susţine rugăciunea, ci chiar o completează: Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite… iar Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu. Dar, pe lângă prezenţa şi lucrarea vitală a Duhului Sfânt, fragmentul evanghelic readuce în prim-plan, prin intermediul a trei parabole, puterea transformatoare a Cuvântului predicat de Isus Cristos. Astfel, potrivit primei parabole, Cuvântul-sămânţă semănat de către semănător îşi aduce rodul său, dar, din păcate, paiul ce poartă un spic bogat se vede nevoit să locuiască alături de neghina pe care Cel rău a semănat-o în acelaşi ogor. Secerişul va face totuşi ca grâul bun să ajungă în hambar. Aceasta este în fond drama tuturor timpurilor, şi anume ca Mesajul evanghelic să fie nevoit să coabiteze cu alte mesaje otrăvitoare. Cea de-a doua parabolă ne asigură totuşi că acest Cuvânt-sămânţă, deşi are aparenţele modeste ale unui grăunte de muştar, El poate produce un copac în care să se poată adăposti păsările cerului. În sfârşit, ultima parabolă compară Cuvântul evanghelic cu plămada (drojdia) ce poate să facă să crească întreg aluatul.
Aşadar, întrucât astfel stau lucrurile, important pentru noi este să avem încredere în aceste mijloace puse nouă la dispoziţie pentru dobândirea odihnei sufletului.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 23-30 iulie 2023

23 D DUMINICA A XVI-A DE PESTE AN; Ss. Brigita, clg., patr. Europei; Ezechiel
24 L Ss. Șarbel Makhluf, pr.; Cristina, fc. m.
25 M Ss. Iacob, ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.
26 M Ss. Ioachim și Ana, părinții Sf. Fc. Maria **; Bartolomea Capitanio, clg.
27 J Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia și îns., m.
28 V Sf. Victor I, pp. m.
29 S Ss. Marta, Maria și Lazăr, frați
30 D DUMINICA A XVII-A DE PESTE AN; Sf. Petru Crisologul, ep. înv.


Gândul săptămânii

“Poate fi ceva mai groaznic decât să nu vrei ce vrea Dumnezeu?”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2023 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons