23 decembrie 2018 • DUMINICA IV DIN ADVENT • Sf. Ioan de Kety, pr.

LECTURA I

Din tine va ieşi, cel care va fi stăpânitor în Israel.
Citire din cartea profetului Miheia 5,1-4a

Aşa vorbeşte Domnul: „Tu, Betleem Efrata, eşti mic ca să fii printre locurile de seamă ale lui Iuda; din tine va ieşi, pentru mine, cel care va fi stăpânitor în Israel: originile lui sunt de demult, din zilele veşniciei. De aceea, îi va lăsa până la timpul când cea care trebuie să nască va naşte, şi restul fraţilor săi se va întoarce la fiii lui Israel. Va sta şi va paşte cu puterea Domnului şi cu mărirea numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui, căci el îi va face să se mărească, până la marginile pământului”. El va fi pacea.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 79(80),2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4ac)

R.: Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, arată-ne faţa ta şi vom fi mântuiţi!

Păstor al lui Israel, ascultă,
tu, care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta!
Fă să se ridice puterea ta şi vino să ne mântuieşti! R.

Dumnezeule Sabaot, întoarce-te!
Priveşte din cer şi vezi, vizitează via aceasta!
Ocroteşte ceea ce a plantat dreapta ta
şi pe fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine! R.

Mâna ta să fie peste omul dreptei tale,
peste fiul omului, pe care l-ai întărit pentru tine!
Atunci nu ne vom mai abate de la tine,
tu ne vei da viaţă şi vom invoca numele tău. R.

LECTURA A II-A

Iată, vin ca să fac voinţa ta!
Citire din Scrisoarea către Evrei 10,5-10

Fraţilor, pentru aceasta, intrând în lume, Cristos spune: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici ofrandă, ci mi‑ai alcătuit un trup. Nu ţi-au plăcut nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat. Atunci am zis: «Iată, vin – în sulul cărţii este scris despre mine – ca să fac voinţa ta, Dumnezeule!»” După ce a spus mai întâi: „Tu n-ai voit şi nici nu ţi-au plăcut jertfele şi ofrandele, arderile de tot şi jertfele pentru păcat – acestea sunt totuşi oferite conform Legii – acum, zice, iată, vin ca să fac voinţa ta!” Astfel, desfiinţează jertfa dintâi, ca s-o întemeieze pe a doua. Datorită acestei voinţe, suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos o dată pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 1,38b
(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău! (Aleluia)

EVANGHELIA

De unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-45

În zilele acelea, ridicându-se, Maria s-a dus în grabă către ţinutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresăltat copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt şi a exclamat cu glas puternic: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul sânului tău! Şi de unde îmi este dată mie aceasta, ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu! Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

(…) Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. (Lc 1,39-45)
În ultima duminica de dinaintea Crăciunului, Sfânta Biserică ne invită să contemplăm un admirabil tablou pictat de către Sfântul Luca în Evanghelia sa: vizita Sfintei Fecioare făcută verişoarei sale mai vârstnice, Elisabeta.
Plecată de la Nazaret imediat după buna vestire a îngerului Gabriel, Maria este plină de misterul Aceluia care locuieşte în sânul ei. Cea binecuvântată între femei se ştie a fi Arca noului Legământ. Într-adevăr, întâlnirea dintre Maria şi Elisabeta simbolizează întâlnirea dintre Isus şi Ioan Botezătorul, dintre Vechiul şi Noul Testament. Ioan Botezătorul, încă din sânul mamei sale, recunoaşte cu bucurie (prin tresăltarea sa) prezenţa Mântuitorului. Elisabeta îi împrumută fiului ei glasul pentru ca acesta să-şi exprime recunoştinţa printr-o declaraţie profetică. Binecuvântarea sa este nu doar o urare, ci mai ales o afirmaţie. O astfel de atitudine este cea a unei prorociţe care prevesteşte misiunea de mai târziu a fiului ei, aceea de ultim profet (Lc 7,28 şi 16,16). Maria este întâmpinată astfel de către Elisabeta întrucât rodul trupului ei este binecuvântat şi întrucât ea este Maica Domnului.
Vizita este, prin urmare, mai mult decât o simplă vizită de curtoazie a Sfintei Fecioare făcută verişoarei sale. Ea simbolizează vizita pe care Domnul o face poporului său. Tocmai de aceea uimirea Elisabetei poate fi înţeleasă ca fiind generată de condescendenţa lui Dumnezeu; cel mai de seamă vine către cel mai neînsemnat.
Aşa cum Dumnezeu a vizitat poporul său prin Maria, ne vizitează şi pe noi, astăzi, prin acest Cuvânt proclamat şi prin sfintele Taine, iar în curând prin celebrarea Crăciunului, când El soseşte la noi şi ne umple de uimire şi de bucurie. În plus, aşa cum Maria a devenit prin credinţa sa Maica Domnului, tot astfel Dumnezeu nu va veni la noi – şi prin noi nu va ajunge la alţii – decât prin credinţă. Mântuirea nu îi atinge decât pe cei care cred în El.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Thomas Becket (c. 1118-1170)

A fost colaborator al arhiepiscopului de Canterbury, Theobald. A fost numit cancelar de Henric al II-lea. După moartea lui Theobald este numit succesor al acestuia. În 1162 este hirotonit preot şi consacrat episcop. Devenit arhiepiscop de Canterbury, renunţă la postul de cancelar, dorind să fie numai episcop, păstor de suflete şi teolog. A fost un susţinător al drepturilor şi al libertăţii Bisericii. A fost constrâns să fugă în Franţa în 1164, unde a rămas 6 ani în exil. A fost asasinat de partizani ai regelui în catedrala din Canterbury. A fost socotit un martir pentru libertatea Bisericii. A fost canonizat în 1173 de Papa Alexandru al III-lea.


Calendarul săptămânii 23-30 decembrie 2018

23 D DUMINICA IV DIN ADVENT; Sf. Ioan de Kety, pr.
24 L Ss. Strămoși ai lui Isus; Tarsila, fc.
25 M NAȘTEREA DOMNULUI (CRĂCIUNUL); Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m.
26 M Sf. Ștefan, Primul Martir
27 J Sf. Ioan, Ap. și Ev.
28 V Ss. Prunci Nevinovați, M.
29 S Ss. Thomas Becket, ep. m. (*); David, rege
30 D SF. FAMILIE: ISUS, MARIA ȘI IOSIF; Sf. Felix I, pp.


Gândul săptămânii

“Pe cei pe care nu-i poţi face să cunoască adevărul, învaţă-i cel puţin să nu-l dispreţuiască.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons