22 septembrie 2019 • DUMINICA A XXV-A D.P.A. • Ss. Mauritius, ofițer, și îns. m.; Silvan, pustnic

LECTURA I

Contra acelora care îi cumpără cu bani puţini pe cei nevoiaşi.
Citire din cartea profetului Amos 8,4-7

Ascultaţi lucrul acesta: voi îl călcaţi în picioare pe cel nevoiaş şi-i nimiciţi pe cei umili ai ţării, spunând: “Când vor trece luna nouă ca să vindem grâul şi sabatul ca să deschidem grânarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, să falsificăm balanţele spre înşelătorie? Să-i cumpărăm cu argint pe cei săraci, iar pe nevoiaş, cu o pereche de sandale, şi să vindem şi pleava grâului”. Domnul s-a jurat pe gloria lui Iacob: “Nu voi uita niciodată toate lucrările voastre”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 112(113),1-2.4-6.7-8 (R.: cf. 1a şi 7b)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul care îl înalţă pe cel sărman!
sau:
Aleluia.

Lăudaţi, slujitori ai Domnului,
lăudaţi numele Domnului!
Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac! R.

Domnul este preaînalt, mai presus de toate neamurile,
gloria lui este mai presus de ceruri.
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
care locuieşte atât de sus,
care îşi pleacă privirea să vadă
ce se petrece în cer şi pe pământ? R.

El ridică pe cel sărac din ţărână,
înalţă din mizerie pe cel sărman,
pentru ca să-l aşeze alături de nobili,
de nobilii poporului său. R.

LECTURA A II-A

Să se facă rugăciuni pentru toţi oamenii, căci el vrea ca toţi oamenii să se mântuiască!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 2,1-8

Preaiubitule, îndemn, înainte de toate, să se facă cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru regi şi pentru toţi cei care sunt în conducere, ca să ducem o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest lucru este bun şi plăcut înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului. Căci unul este Dumnezeu şi unul singur este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: omul Cristos Isus care s-a dat pe sine însuşi ca răscumpărare pentru toţi. Aceasta este mărturia adusă la timpul stabilit, pentru care am fost pus eu ca predicator şi apostol – spun adevărul, şi nu mint -, învăţător al păgânilor în credinţă şi adevăr. Aşadar, vreau ca bărbaţii să se roage în orice loc ridicându-şi mâinile sfinte, fără mânie şi ceartă.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

2Cor 8,9
(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,1-13

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Era un om bogat care avea un administrator. Acesta a fost denunţat că i-ar risipi averea. El l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud despre tine? Dă cont de administraţia ta, căci de acum nu mai poţi fi administrator!» Atunci administratorul şi-a spus în sine: «Ce voi face, pentru că stăpânul îmi ia administraţia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. Ştiu ce voi face pentru ca oamenii să mă primească în casele lor atunci când voi fi dat afară din administraţie». Şi, chemându-i pe debitorii stăpânului său, unul câte unul, i-a spus primului: «Cu ce eşti dator stăpânului meu?» Acesta i-a spus: «Cu o sută de baţi de untdelemn». El i-a răspuns: «Ia-ţi chitanţa, aşază-te repede şi scrie cincizeci!» După aceea i-a spus altuia: «Tu cât datorezi?» Acesta a răspuns: «O sută de kor de grâu». El i-a spus: «Ia-ţi chitanţa şi scrie optzeci!» Stăpânul l-a lăudat pe administratorul nedrept, pentru că a lucrat cu înţelepciune; pentru că fiii veacului acestuia, în generaţia din care fac parte, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. Iar eu vă spun: Faceţi-vă prieteni din mamona nedreaptă, pentru ca ei să vă primească în corturile veşnice atunci când veţi duce lipsă. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mai mari. Şi cine este necinstit în cele mai mici lucruri este necinstit şi în cele mai mari. Deci, dacă voi nu aţi fost credincioşi cu mamona nedreaptă, cine vă va încredinţa adevărata bogăţie? Şi dacă nu aţi fost credincioşi cu avuţia străină, cine v-o va da pe a voastră? Niciun servitor nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau îl va urî pe unul şi-l va iubi pe celălalt, sau va ţine la unul, iar pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi mamonei”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Ca şi în alte câteva duminici precedente, pericopa evanghelică din această duminică ne propune o serie de învăţături ale lui Isus, învăţături ce au ca punct de pornire fie o situaţie de viaţă reală (v. pericopa din Duminica a XVIII-a C), fie una fictivă relatată sub forma unor povestioare/parabole (cum este cazul acestei duminici etc.). Parabola acestei duminici pune în scenă o situaţie posibilă de viaţă în centrul căreia apare şi o problemă foarte asemănătoare cu ale noastre ale tuturor. Or, Isus, prin învăţăturile propuse în partea a doua a pericopei de astăzi, încercă să rezolve această problemă.
Parabola-cadru a acestei duminici îl are ca protagonist pe un administrator care, abuzând de încrederea stăpânului său, se vede în situaţia de a trebui să dea cont de gestiunea încredinţată şi chiar de a o pierde în scurt timp. În acest caz, preocuparea administratorului este aceea de a se salva în condiţiile în care, rămas fără sursă de profit şi incapabil de „reconversie profesională”, va voi să supravieţuiască, şi nu oricum. Drept pentru care, cu multă luciditate (fără să intre în panică) el analizează cu minuţiozitate, cu inteligenţă şi cu curaj situaţia în care se află şi, mai ales, în ce fel va putea să se salveze. Mai precis, profitând de funcţia de administrator şi de timpul rămas, el elaborează o strategie pentru a-şi face prieteni care să-l primească în casele lor. Văzând perspicacitatea administratorului, Stăpânul (care nu mai este acum cel al administratorului, ci Isus) îl laudă şi îl dă de exemplu pentru inteligenţa cu care a folosit timpul şi mijloacele pe care le avea la îndemână pentru a scăpa din situaţia dificilă pe care i-ar fi rezervat-o destituirea din funcţie. Formulată în acest fel, parabola conţine şi un reproş la adresa ucenicilor care, în calitate de fii ai luminii, dau dovadă de mult mai puţină perspicacitate în afirmarea prezenţei şi lucrării Împărăţiei lui Dumnezeu în lume decât escrocii (în text fiii întunericului) în „afacerile” murdare ale acestei lumi.
Învăţătura care decurge din această situaţie şi pe care Isus ne-o propune se referă la modul în care ucenicii trebuie să se folosească de timpul prezent şi de mijloacele care le stau la dispoziţie pentru a se pune în slujba Împărăţiei lui Dumnezeu. Gestionarea Împărăţiei nu ar trebui să fie sinonimă cu naivitatea, cu incompetenţa, cu prostia, ci ea cere angajarea tuturor capacităţilor, dăruite de Dumnezeu, a întregii inteligenţe umane în favoarea lucrării creatoare sau restauratoare a lumii înfăptuite prin Isus Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Vincențiu de Paul

În 1597 intră la Universitatea din Toulouse pentru a studia teologia. În 1600 este hirotonit preot. Fondează Congregația Preoților Misiunii (Lazariștii) și împreună cu Luiza de Marillac pune bazele Fiicelor Carității (1633) pentru a restabili stilul de viață al Bisericii de la origini în vederea formării sănătoase a clerului și a îngrijirii celor săraci.
A fost beatificat în 1729 de Papa Benedict al XIII-lea și canonizat în 1737 de Papa Clement al XII-lea.
În 1885, Papa Leon al XIII-lea îl proclamă patron al tuturor operelor de caritate.


Calendarul săptămânii 22-29 septembrie 2019

22 D DUMINICA A 25-A D.P.A.; Ss. Mauritius, ofițer, și îns. m.; Silvan, pustnic
23 L Ss. Pius din Pietrelcina, pr. **; Zaharia și Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul
24 M Sf. Gerard, ep. m.
25 M Sf. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg.
26 J Ss. Cosma și Damian, m. *; Ghedeon
27 V Sf. Vincențiu de Paul, pr. **
28 S Ss. Venceslau, m. *; Laurențiu Ruiz și îns., m. *; Fer. Amalia, m.
29 D DUMINICA A 26-A D.P.A.; Ss. Mihail, Gabriel și Rafael, arhangheli


Gândul săptămânii

“Binefacerile trebuie să ne mişte, insultele nu trebuie să ne atingă.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons