22 august 2021 • DUMINICA A XXI-A D.P.A. • Sf. Fecioară Maria, Regină

LECTURA I

Noi vrem să-i slujim Domnului, pentru că el este Dumnezeul nostru.
Citire din cartea lui Iosue 24,1-2a.15-17.18b

În zilele acelea, Iosue a adunat toate triburile lui Israel la Sihem şi i-a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe scribii lui şi au stat înaintea lui Dumnezeu. Iosue a zis întregului popor: “Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Dacă vi se va părea greu să slujiţi Domnului, alegeţi pentru voi astăzi pe cine să slujiţi: dacă pe dumnezeii pe care i-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu sau pe dumnezeii amoreilor care locuiesc în ţara voastră! Dar eu şi casa mea îl vom sluji pe Domnul»”. Poporul a răspuns: “Departe de noi să-l părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei! Căci Domnul Dumnezeul nostru, el ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa sclaviei; el a făcut înaintea ochilor noştri acele semne mari şi ne-a păzit pe toate căile pe care am umblat şi printre toate popoarele prin mijlocul cărora am trecut. Şi noi îl vom sluji pe Domnul, căci el este Dumnezeul nostru”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 33(34),2-3.16-17.18-19.20-21.22-23 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul!

Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp,
lauda lui va fi fără încetare în gura mea.
Să se laude sufletul meu în Domnul!
Să audă cei umili şi să se bucure! R.

Ochii Domnului sunt peste cei drepţi
şi urechea lui ia aminte la strigătele lor!
Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor.
Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu duhul mâhnit. R.

Multe rele se abat peste cel drept,
dar Domnul îl eliberează din toate.
El veghează asupra fiecăruia dintre oasele sale,
niciunul dintre ele nu va fi zdrobit. R.

Pe cel nelegiuit îl va ucide răutatea,
iar cei care-l urăsc pe cel drept vor fi vinovaţi.
Domnul răscumpără sufletele slujitorilor săi,
nu vor fi pedepsiţi cei care-şi caută refugiu în el! R.

LECTURA A II-A

Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 5,21-32

Fraţilor, fiţi supuşi unii altora în frica lui Cristos! Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru că bărbatul este capul femeii aşa cum şi Cristos este capul Bisericii, trupul său, al cărui mântuitor şi este! Şi cum Biserica se supune lui Cristos, tot aşa şi femeile să fie supuse bărbaţilor lor în toate! Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi neprihănită! Tot aşa şi
bărbaţii trebuie să-şi iubească soţiile ca pe trupul propriu. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum face Cristos pentru Biserică. Căci toţi suntem membre ale trupului său. De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi
mama şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. In 6,63b.68b
(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă; tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

EVANGHELIA

Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 6,60-69

În acel timp, mulţi dintre discipolii lui Isus au zis: “Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte?” Dar Isus, cunoscând în sine că discipolii lui murmurau pentru aceasta, le-a zis: “Vă scandalizează acest lucru? Dar dacă l-aţi vedea pe Fiul Omului urcându-se acolo unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viaţa, trupul nu foloseşte la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi viaţă. Dar sunt unii dintre voi care nu cred!” De fapt, Isus ştia de la început cine sunt cei care nu cred şi cine este acela care îl va trăda. Şi le-a zis: “De aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine decât dacă îi este dat de la Tatăl”. După aceasta, mulţi dintre discipolii lui au plecat şi nu mai mergeau cu el. Atunci, Isus le-a zis celor doisprezece: “Nu cumva vreţi să plecaţi şi voi?” Simon Petru i-a răspuns: “Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice, iar noi am crezut şi am cunoscut că tu eşti Sfântul lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Cu episodul evanghelic al acestei duminici se încheie capitolul 6 al evangheliei sfântului Ioan şi, odată cu el, dezbaterea în jurul temei Pâinii coborâte din cer care de viaţă lumii, Pâine cu care se identifică Isus Cristos însuşi: Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii.
Astfel de cuvinte rostite de Isus au stârnit discuţii aprinse în rândul celor care au mâncat pâine şi s-au săturat. Foarte mulţi dintre ei s-au îndepărtat de Isus. Mai mult, chiar şi dintre ucenicii care îl urmau deja pe Mântuitorul s-au dedat murmurelor considerând că greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte?, şi l-au părăsit la rândul lor. Văzând gestul acestor ucenici, Isus i-a întrebat şi pe apostoli: Nu vreţi să plecaţi şi voi. Dar Petru, în numele celorlalţi apostoli i-a răspuns: Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice, iar noi am crezut şi am cunoscut că tu eşti Sfântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dincolo de atitudinile interesate ale unora care au profitat de pâinea oferită gratuit de Isus în pustiu sau de repingerea pe criterii socio-culturale ori ideologice a afirmaţiilor făcute de Mântuitorul, noi asistăm în acest final de capitol la constituirea unei comunităţi care are la bază credinţa în rolul Pâinii celei vii coborâte din cer care dă viaţă lumii. Numai cei care mănâncă trupul [lui Cristos] şi beau sângele Lui rămân în El şi El în ei. Astfel ei acceptă să devină dăruire de sine pentru fraţii lor; se jertfesc, aidoma lui Cristos, pentru înnoirea vieţii.
Prima lectură de astăzi ne oferă un exemplu similar de constituire a unei comunităţi pe baza unei convingeri. Iosue, succesorul lui Moise la conducerea poporului ales, adunând toate triburile lui Israel şi, reiterând tot ceea ce a făcut Dumnezeu de la ieşirea din Egipt şi până la stabilirea în Pământul făgăduinţei, le-a cerut să se ataşeze de Domnul. Domnul să fie singurul lor Dumnezeu întrucât El s-a dovedit a fi Eliberatorul şi Salvatorul lor şi tot El le va purta de grijă şi în viitor. Răspunsul poporului a fost unanim: Noi îl vom sluji pe Domnul, căci el este Dumnezeul nostru.
Pentru a descrie dragostea şi ataşamentul lui Isus Cristos faţă de comunitatea constituită pe credinţa în rolul Pâinii celei vii coborâte din cer…, sfântul Paul recurge, în lectura a doua de astăzi, la metafora legăturii căsătoriei: nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum face Cristos pentru Biserică.
Pornind de la această imgine atât de sugestivă, viaţa noastră trebuie să devină o slujire aşa cum se întâmplă (sau trebuie să se întâmple) în familie: Bărbaţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea… Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 22-29 august 2021

22 D DUMINICA A XXI-A D.P.A.; Sf. Fecioară Maria, Regină
23 L Ss. Roza din Lima, fc. *; Flavian, ep.
24 M Sf. Bartolomeu, ap.
25 M Ss. Ludovic, rege *; Iosif de Calasanz, pr. *
26 J Fer. Veronica Antal, fc. m. **; Ss. Marcelin Tribunul, soția sa Mammea și fiii lor Ioan, Serapion și Petru, m. la Tomis *; Ioana, fc.; Melchisedec, rege
27 V Ss. Monica **; Cezar de Arles, ep.
28 S Ss. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc.
29 D DUMINICA A XXII-A D.P.A.; Martiriul Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Sabina, m.


Gândul săptămânii

“Omul cel mai dotat este cel care nu așteaptă binefaceri de la nimeni și de la nimic.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons