22 iulie 2018 • DUMINICA A 16-A D.P.A. • Sf. Maria Magdalena

LECTURA I

Voi aduna eu însumi restul oilor mele şi voi pune păstori peste ele.
Citire din cartea profetului Ieremia 23,1-6

Vai de păstorii care fac să piară şi să se împrăştie turma păşunii mele – oracolul Domnul! De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care păstoresc poporul meu: “Voi împrăştiaţi turma mea, o alungaţi şi nu vă îngrijiţi de ea. Iată, eu vă voi pedepsi pentru răutatea faptelor voastre – oracolul Domnului! Eu însumi voi aduna restul turmei mele din toate ţările unde le-am alungat, le voi face să se întoarcă la staulul lor, vor fi rodnice şi se vor înmulţi. Voi stabili peste ele păstori care să le păstorească: nu se vor mai teme, nu se vor înspăimânta şi nu se vor rătăci” – oracolul Domnului. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă care va domni ca rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară! În zilele lui, Iuda va fi mântuit şi Israelul va locui în siguranţă. Acesta este numele cu care va fi chemat: “Domnul este dreptatea noastră”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic;
el mă paşte pe păşuni verzi,
mă conduce la ape de odihnă,
îmi înviorează sufletul. R.

Mă călăuzeşte pe cărări drepte de dragul numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,
nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. R.

Tu pregăteşti masă pentru mine
în faţa celor care mă asupresc,
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu e plin de se revarsă. R.

Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în casa Domnului
până la sfârşitul zilelor mele. R.

LECTURA A II-A

El este pacea noastră.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 2,13-18

Fraţilor, acum, în Cristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Cristos. Căci el este pacea noastră, cel care a făcut din două una şi a dărâmat zidul despărţitor, desfiinţând în trupul său ura, legea poruncilor cu prescrierile ei, pentru ca cei doi să fie un singur om nou, făcând pace, şi să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu într-un singur trup prin crucea prin care a nimicit ura. Venind, el a vestit pacea pentru voi care eraţi departe şi pacea pentru cei care erau aproape, căci, prin el, amândoi avem acces într-un singur Duh la Tatăl.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 10,27
(Aleluia) “Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul; eu le cunosc, iar ele mă urmează”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Erau ca oile care nu au păstor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 6,30-34

În acel timp, apostolii s-au adunat la Isus şi i-au povestit toate câte au făcut şi ce au învăţat. Atunci el le-a spus: “Veniţi deoparte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă puţin!”; pentru că mulţi veneau şi plecau şi nu aveau timp nici măcar să mănânce. Au plecat cu o barcă spre un loc pustiu, ei singuri. Mulţi i-au văzut plecând şi şi‑au dat seama. Au mers deci pe jos, din toate cetăţile şi, alergând într-acolo, au ajuns înaintea lor. Coborând, Isus a văzut o mare mulţime şi i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor; şi a început să-i înveţe multe.

 Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Comportamentul abuziv şi absolutist al conducătorilor Israelului, denunţat duminica trecută de către Amos, este reproşat, în această duminică, şi de profetul Ieremia conducătorilor lui Iuda. Ca şi cei din Regatul lui Israel, păstorii [din regatul lui Iuda] fac să piară şi să se împrăştie turma păşunii Domnului. De aceea aşa spune Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care pasc poporul meu: „Voi împrăştiaţi turma mea, o alungaţi şi nu vă îngrijiţi de ea. Iată, eu vă voi pedepsi pentru răutatea faptelor voastre… Eu însumi voi aduna restul turmei mele din toate ţările unde le-am alungat, le voi face să se întoarcă la staulul lor, vor fi rodnice şi se vor înmulţi. Voi stabili peste ele păstori care să le păstorească: nu se vor mai teme, nu se vor înspăimânta şi nu se vor rătăci… Îi voi ridica lui David o odraslă dreaptă care va domni ca rege şi va avea succes; va face judecată şi dreptate în ţară…”
Toată această mulţime înşelată şi abuzată reapare şi în fragmentul evangelic de astăzi. Cei 12 apostoli, întorşi din misiunea de evanghelizare relatată duminica trecută, abia au reuşit să îi împărtăşească Mântuitorului câte ceva din realizările lor căci, în entuziasmul lor nici măcar nu îşi mai luau timp să se odihnească ori să mănânce. Isus a fost nevoit să îi ia pe toţi într-o barcă şi să-i ducă într-un loc retras. Dar până şi aici mulţimile, „flămânde de Evanghelie”, i-au găsit. Sfântul Marcu ne spune că Isus, coborând din barcă, a văzut o mare mulţime şi i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor; şi a început să-i înveţe multe… O astfel de scenă atât de impresionantă, confirmă faptul că Isus, această Odraslă a lui David, este Păstorul, Regele, voit de Dumnezeu pentru poporul său şi că apostolii săi, atâta timp cât vor păstra modestia, recomandată lor în fragmentul evanghelic al duminicii trecute, şi vor înfăptui lucrările poruncite lor, sunt acei păstori care trebuie să se ocupe de Turma sa.
În lectura a doua, sfântul Paul confirmă, la rândul său, faptul că Isus Cristos este cel care i-a adunat şi continuă să-i adune laolaltă pe toţi fiii lui Dumnezeu formând din ei Noul său Popor: în Cristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Cristos. Căci el a făcut din două [lumi] una şi a dărâmat zidul despărţitor, desfiinţând în trupul său ura… Venind, el a vestit pacea pentru voi care eraţi departe şi pacea pentru cei care erau aproape, căci, prin el, amândoi avem acces într-un singur Duh la Tatăl.
Noi înşine putem face parte din Acest popor dacă ne exprimăm, aidoma psalmistului, încrederea în Domnul şi ne lăsăm călăuziţi de El: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic… Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, nu mă tem de niciun rău, căci tu eşti cu mine…

Pr. dr. Tarciziu Şerban


În perioada 13 iunie – 2 septembrie 2018 la Muzeul Național de Artă al României se organizează expoziția „Fericitul Vladimir Ghika – in spiritu caritatis – desene”, în sălile Kretzulescu, din Calea Victoriei, nr. 49-53.
Sunt prezentate în premieră desene, gravuri și decupaje în hârtie realizate de Monseniorul Vladimir Ghika.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00-18.00.
Prețul biletului de acces: 4 lei.
Gratuit: prima miercuri din fiecare lună.


Calendarul săptămânii 22-29 iulie 2018

22 D DUMINICA A 16-A D.P.A.; Sf. Maria Magdalena
23 L Ss. Brigita, Clg., Patr. Europei; Ezechiel
24 M Ss. Șarbel Makhluf, pr. *; Cristina, fc. m.
25 M Ss. Iacob, Ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.
26 J Ss. Ioachim și Ana, păr. Sf. Fc. Maria **; Bartolomea Capitanio, clg.
27 V Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia și îns. m.
28 S Sf. Victor I, pp. m.
29 D DUMINICA A 17-A D.P.A.; Ss. Marta, Lazăr și Maria, frați


Gândul săptămânii

“Viaţa este o colecţie de alegeri.” (Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons