21 iunie 2020 • DUMINICA A XII-A D.P.A. • Sfântul Alois de Gonzaga, clg.

LECTURA I

El eliberează sufletul slujitorului său sărman din mâna celor răi.
Citire din cartea profetului Ieremia 20,10-13

Ieremia a zis: “Am auzit calomniile multora, groază de jur împrejur: «Învinuiţi-l şi-l vom învinui!» Toţi prietenii mei pândesc dacă mă clatin, poate va fi sedus şi vom putea să-l biruim şi ne vom lua răzbunarea faţă de el. Domnul este cu mine ca un luptător puternic, de aceea, cei care mă urmăresc se vor poticni şi nu vor reuşi să mă biruie; se vor ruşina foarte mult pentru că nu vor avea succes, iar înjosirea lor nu va fi uitată niciodată. Doamne Sabaot, tu care îl încerci pe cel drept, care observi rărunchii şi inima, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, pentru că ţie ţi-am destăinuit cauza mea! Cântaţi Domnului, lăudaţi-l pe Domnul! Căci el eliberează sufletul celui nevoiaş din mâna răufăcătorilor”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 68(69),8-10.14 şi 17.33-35 (R.: 14c)

R.: În marea ta bunătate, răspunde-mi, Dumnezeule!

Pentru tine îndur batjocură şi umilirea îmi acoperă faţa.
Am ajuns un străin pentru fraţii mei,
un necunoscut pentru fiii mamei mele;
căci râvna casei tale mă mistuie,
insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. R.

Dar eu către tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne,
în timpul bunăvoinţei tale;
în marea ta bunătate, răspunde‑mi, Dumnezeule,
pentru fidelitatea mântuirii tale!
Răspunde-mi, Doamne;
căci îndurarea ta este mare
şi în milostivirea ta cea mare, întoarce-te spre mine! R.

Să vadă cei umili şi să se bucure!
Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.
Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci
şi nu-i uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare.
Să-l laude cerurile şi pământul,
mările şi tot ce mişună în ele! R.

LECTURA A II-A

Darul nu este la fel cu greşeala.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12-15

Fraţilor, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi, prin păcat, moartea şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit… De fapt, până la Lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu este imputat cât timp nu este Legea. Totuşi moartea a domnit de la Adam şi până la Moise chiar şi peste cei care nu păcătuiseră după exemplul căderii lui Adam, care este chipul celui care are să vină. Însă darul nu este la fel cu greşeala: căci dacă prin greşeala unuia singur au murit cei mulţi, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu şi darul harului unui singur om, Isus Cristos, a fost revărsat cu prisosinţă asupra celor mulţi.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 15,26b.27a
(Aleluia) “Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie despre mine, spune Domnul. Şi voi veţi da mărturie”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu vă temeţi de cei care ucid trupul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,26-33

În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: “Nu vă temeţi de oameni, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic secret care nu va fi cunoscut! Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneţi la lumină şi ceea ce vă spun la ureche predicaţi de pe acoperişuri! Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul! Temeţi-vă mai degrabă de cel care poate să piardă şi trupul, şi sufletul în Gheenă! Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Şi niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără ştirea Tatălui vostru. Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. Aşadar, nu vă temeţi! Voi valoraţi mai mult decât multe vrăbii. Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da şi eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

În Sfintele Scripturi găsim de 365 de ori îndemnul „Nu vă temeţi”; ca şi cum ar fi o încurajare pentru cele 365 de zile ale anului.
Lecturile de azi motivează îndemnul: „Domnul este cu mine, ca un luptător puternic”; dar nu fără motiv, ci pentru că lui singur i-am încredinţat cauza mea. Şi i-am încredinţat-o, fiindcă eu cred în iubirea lui care eliberează sufletul „slujitorului său” din mâna celor răi. Deci nu am teamă, deoarece cred în El şi îi slujesc. În acest caz, cauza mea este cauza Domnului. Cum să nu şi-o apere?
Cel mai puternic duşman al Domnului, deci şi al meu, este moartea. Cine nu se teme de moarte?
Teama de moarte a intrat în lume prin păcat. Adam, după păcat, s-a ascuns de frică. Dacă se elimină păcatul din viaţă, se elimină şi teama de moarte. Acolo unde se duce o luptă susţinută contra păcatului, acolo intervine Isus, biruitorul păcatului şi al morţii, cu belşugul harului, adică dă omului iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele prin darul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt realizează „omul nou”, fără frică de cei ce ucid trupul, fiindcă nu pot ucide sufletul. Valoarea omului stă în sufletul său, fiindcă aici revarsă Duhul Sfânt iubirea care dă omului forma dumnezeirii.
Omul, care are forma dumnezeirii, adică iubirea, dă mărturie despre Isus, Omul Învierii, în care sunt toate comorile ştiinţei, înţelepciunii şi ale dumnezeirii, care devine apărătorul atotputernic în faţa Tatălui. Isus este viaţa, adică forma iubirii în mişcare ce dă lumină. Când creştinul ia forma iubirii în mişcare devine lumină prin Cristos şi nu mai are teamă de moarte, fiindcă ea nu mai are secrete; lumina învierii i-a risipit întunericul temerii.
Iubirea alungă teama. Martor ne este diaconul Ştefan, care, plin de Duhul Sfânt, cu ochii îndreptaţi spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu şi a zis: „Iată! Văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu”. Deşi duşmanii şi-au astupat urechile, iar ochii, plini de ură, nu-i vedeau faţa lui ca de înger şi au început să arunce cu pietre asupra lui, pe când Ştefan se ruga: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu”. Apoi, căzând în genunchi, a strigat cu glas puternic: „Doamne, nu le socoti păcatul acesta” şi, spunând aceasta, a adormit.
Iubirea schimbă frica de moarte într-un somn plăcut.

Anton Dancă, Vademecum. Anul A, Ed. Presa Bună, Iași


Calendarul săptămânii 21-28 iunie 2020

21 D DUMINICA A XII-A DE PESTE AN; Sfântul Alois de Gonzaga, clg.
22 L Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. m. *; Thomas Morus, m. *
23 M Ss. Niceta de Remesiana, ep. **; Iosif Cafaso, pr.
24 M NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
25 J Sf. Wilhelm, abate
26 V Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escriva de Balaguer, pr.
27 S Sf. Chiril din Alexandria, ep. înv. *
28 D DUMINICA A XIII-A DE PESTE AN; Sf. Irineu, ep. m.


Gândul săptămânii

“Deasupra capetelor noastre există mai mult cer decât există pământ sub picioarele noastre.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2020 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons