21 iulie 2019 • DUMINICA A XVI-A D.P.A. • Ss. Laurențiu din Brindisi, pr. înv.;                                                      Marin, Teodot și Sedofa din Tomis, m.; Daniel, profet

LECTURA I

Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi, nu trece fără să te opreşti la slujitorul tău!
Citire din cartea Genezei 18,1-10a

În zilele acelea, Domnul i s-a arătat lui Abraham la terebinţii din Mambre, pe când el şedea la intrarea în cort, în timpul arşiţei zilei. Şi-a ridicat ochii, a privit şi, iată, trei bărbaţi stăteau în picioare aproape de el. I-a văzut şi a alergat de la intrarea în cort ca să-i întâmpine şi s-a prosternat până la pământ şi a zis: “Doamne, dacă am aflat har în ochii tăi, nu trece pe lângă slujitorul tău! Să se aducă puţină apă! Vă veţi putea spăla picioarele şi să vă întindeţi sub copac. Eu voi lua o bucată de pâine ca să vă întăriţi, apoi veţi trece mai departe, de vreme ce aţi trecut pe la slujitorul vostru”. Ei i-au zis: “Fă aşa cum ai spus!” Abraham s-a dus în grabă la Sara, în cort, şi i-a zis: “Ia repede trei măsuri din făina aleasă, frământă şi fă turte!” Abraham a alergat la cireadă, a luat un viţel fraged şi bun şi l-a dat servitorului care s-a grăbit să-l pregătească. A luat unt, lapte şi viţelul pe care îl pregătise şi le-a pus înaintea lor, iar ei au mâncat în timp ce el stătea lângă ei sub copac. Ei l-au întrebat: “Unde este Sara, soţia ta?” El le-a răspuns: “Iat-o, în cort!” Şi a spus: „Mă voi întoarce la tine la anul pe vremea aceasta şi atunci Sara, soţia ta, va avea un fiu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 14(15),2-3a.3bc-4ab.5 (R. cf. 1a)

R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.

Cel care umblă fără prihană,
face dreptatea şi spune adevărul din inimă;
cel care nu calomniază cu limba. R.

Nu face rău semenului său,
nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.
În ochii săi, cel nelegiuit e vrednic de dispreţ,
dar îi cinsteşte pe cei care se tem de Domnul. R.

Nu-şi împrumută banii pentru dobândă
şi nu ia mită împotriva celui fără vină.
Cel care face acestea
nu se va clătina în veci! R.

LECTURA A II-A
Vă vestesc misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24-28

Fraţilor, acum mă bucur în pătimirile mele pentru voi şi împlinesc ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos în trupul meu pentru trupul său, care este Biserica, căreia i-am devenit slujitor după misiunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu, misterul ascuns de veacuri şi de generaţii, dar acum descoperit sfinţilor săi, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia gloriei acestui mister între neamuri, adică Cristos în voi, speranţa gloriei. Pe el îl proclamăm îndemnând pe orice om şi învăţând pe orice om în toată înţelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârşit în Cristos.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

 cf. Lc 8,15
(Aleluia) Fericiţi sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună şi aduc roade întru răbdare. (Aleluia)

EVANGHELIA

L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Maria a ales partea cea bună.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp au intrat într-un sat. O femeie cu numele de Marta l-a primit pe Isus în casa ei. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la el, i-a zis: “Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!” Domnul, răspunzând, i-a zis: “Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijeşti şi te frămânţi, însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Unii exegeţi, comentatori ai Sfintelor Scripturi, susţin că episodul din Cartea Genezei pe care l-am ascultat, este prima revelare a Sfintei Treimi. Abraham este considerat părintele credinţei din mai multe puncte de vedere, dar credinţa lui trebuia să cuprindă implicit şi misterul unui Dumnezeu în trei persoane. În faţa lui au apărut trei bărbaţi; şi totuşi el li se adresează ca unuia singur prin cuvântul de domn: Doamne, dacă am aflat bunăvoinţă în ochii tăi. Pentru Abraham Domnul este Dumnezeu însuşi. Ceea ce se confirmă şi din concluzia episodului, adică unitatea celor trei într-un singur Domn – Dumnezeu dătător de viaţă: Voi veni din nou la tine peste un an, atunci soţia ta va avea un fiu (I).
Culmea înţelepciunii stă în cunoaşterea lui Dumnezeu. Sigur, pe Dumnezeu nu-l putem cunoaşte decât prin darul credinţei, dar când raţiunea umană primeşte acest dar, inima se bucură, se delectează în ştiinţa divină prin darul Duhului Sfânt al înţelepciunii. Am spus de mai multe ori că înţelepciune în limba latină se traduce prin sapientia, adică sapida scientia, ştiinţă plăcută, savuroasă. Isus a lăudat-o pe Maria, sora Martei, că şi-a ales partea cea mai bună, aceea de a sta la picioarele lui, de a-i asculta cuvântul şi de a se bucura din toată inima de ştiinţa Fiului lui Dumnezeu (III).
Cine se implică în cunoaşterea ştiinţei divine, asemenea Mariei, şi, mai apoi, asemenea sfântului Paul, poate suferi orice necaz din această lume, fiindcă ştie să facă din cruce înviere, din durere bucurie, din moarte viaţă. Cât de minunată este această taină, exclamă sfântul Paul, fiindcă este taina iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni, taină infinită ce rămâne mister pentru mintea noastră mărginită, dar ne umple inima de fericire fiindcă Isus Cristos, deşi nu-l vedem, este totuşi în mijlocul nostru şi el este nădejdea slavei. Duhul Sfânt este slava, gloria pe care Tatăl i-a dat-o Fiului şi pe care Fiul a dat-o discipolilor săi chiar în ziua învierii, şi apoi în mod oficial la Rusalii; şi discipolii ne-au dat-o nouă. Duhul Sfânt l-a înviat pe Cristos din morţi şi Mântuitorul ne-a dat speranţa că acelaşi Duh ne va învia şi pe noi (II).
Credinţa şi iubirea, spune sfântul Ioan al Crucii, te vor conduce pe căi neştiute de tine, în taina lui Dumnezeu, în locuinţa lui cea mai secretă şi intimă. De fapt credinţa.. este asemenea picioarelor de care se foloseşte sufletul pentru a merge la Dumnezeu; şi iubirea este călăuza care le conduce. În această viaţă, credinţa şi iubirea merg în acelaşi pas, una se sprijină pe alta şi avansează exact la fel: omul nu-l poate iubi pe Dumnezeu dacă nu crede în el în mod eficace, dacă credinţa lui nu explodează din iubire şi în iubire. Credinţa şi iubirea permit omului să-l găsească pe Dumnezeu şi să întreţină cu el raporturi intime de prietenie.
Mai presus de credinţa lui Abraham trebuie să stea iubirea creştinului, fiindcă este cea mai mare şi va rămâne veşnic în sufletul omului. Unde e iubire, acolo-i Dumnezeu.

Pr. Anton Danca, Vademecum. Anul C, Editura Presa Bună, Iași, 2005


Sfântul săptămânii

Bartolomea Capitanio
(1807-1833)

A crescut sub grija unei mame bune și pline de iubire. Văzând dorința ei de a-și însuși cât mai multe cunoștințe mama o încredințează surorilor clarise. După terminarea studiilor simte chemarea către o caritate laborioasă pentru binele semenilor. Se ocupă de copiii fără familie, fără educație, de tinerii dezorientați, de bolnavii fără îngrijire, și de săraci, pe care îi ajută să-l întâlnească pe Cristos. Dorește înființarea unui institut bazat în întregime pe caritate. În 1832 își încredințează viața lui Dumnezeu și spre binele aproapelui. Institutul fondat de ea împreună cu Caterina Gerosa le poartă numele și va fi cunoscut și ca „Maria Bambina”.
A fost beatificată în 1926 de Papa Pius al XI-lea și canonizată în 1950 de Papa Pius al XII-lea.


Calendarul săptămânii 21-28 iulie 2019

21 D DUMINICA A 16-A D.P.A.; Ss. Laurențiu din Brindisi, pr. înv.; Marin, Teodot și Sedofa din Tomis, m.; Daniel, profet
22 L Sf. Maria Magdalena
23 M Ss. Brigita, clg., patroana Europei; Ezechiel
24 M Ss. Șarbel Makluf, pr.; Cristina, fc. m.
25 J Ss. Iacob, ap.; Valentina, fc. m.; Cristofor, m.
26 V Ss. Ioachim și Ana, păr. Sf. Fc. Maria **; Bartolomea Capitanio, clg.
27 S Ss. Pantelimon, medic m.; Natalia și îns., m.
28 D DUMINICA A 17-A D.P.A.; Sf. Victor I, pp. m.


Gândul săptămânii

“Supunerea faţă de legile divine, chiar dacă ne face să suferim, este necesară.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons