21 ianuarie 2018 • DUMINICA 3 D.P.A. • Sf. Agneza, fc. m.

LECTURA I

Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.
Citire din cartea profetului Iona 3,1-5.10

În zilele acelea, Cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară. “Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare, şi vesteşte acolo vestea pe care ţi-o spun eu!” Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive, după cuvântul Domnului. Ninive era o cetate foarte mare, cât trei zile de mers. Iona a intrat în cetate; mergând o zi întreagă, striga şi zicea. “Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus”. Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu: au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei. Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea, şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut şi nu l-a mai făcut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 24(25),4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b)

R.: Învaţă-mă, Doamne, cărările tale!

Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale!
Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;

îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A

Figura acestei lumi trece.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,29-31

Fraţilor, eu vă spun aceasta: timpul s-a scurtat. În rest, cei care au femeie să fie ca şi cum nu ar avea, cei care plâng ca şi cum nu ar plânge, cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura, cei care cumpără, ca şi cum nu ar poseda, cei care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi! Căci figura acestei lumi trece.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mc 1,15b
(Aleluia) “S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie”, spune Domnul! (Aleluia)

EVANGHELIA

Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20

În acel timp, după ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: “S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. Isus le-a spus: “Veniţi după mine şi vă voi face să deveniţi pescari de oameni!” Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat. Şi, mergând puţin mai departe, i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedeu, în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul, Isus a plecat în Galileea, predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. El spunea: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” … (Mc 1,14-20)
Sfântul Evanghelist Marcu ne prezintă, imediat după episodul Botezului lui Isus în râul Iordan şi după cel al Ispitirii Sale în pustiu, un foarte scurt rezumat al începutului activităţii sale publice în calitatea sa de Mesia (Cristos). Isus şi-a început activitatea publică imediat după ce a fost arestat Ioan Botezătorul, mai precis după „ieşirea din scenă” a Înaintemergătorului Său. Acest detaliu ar voi să spună că sfârşitul activităţii lui Ioan coincide cu încheierea timpului de pregătire în vederea întâlnirii cu Domnul. Numai după acest moment se face auzit glasul lui Isus. El vesteşte că Timpul s-a împlinit şi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Prin aceste două mesaje Cristos vesteşte inaugurarea unui nou timp, cel al Împărăţiei lui Dumnezeu. Această Împărăţie este făcută vizibilă în persoana, în predica şi în minunile restauratoare ale lui Isus Cristos. Toţi cei care aud aceste mesaje sunt chemaţi să se convertească şi să creadă în evanghelie pentru a avea parte de Ea.
În partea a doua a fragmentului evanghelic, sfântul Marcu relatează chemarea primilor ucenici care vor fi şi viitori apostoli: Simon-Petru şi Andrei, precum şi cei doi fii ai lui Zebedeu, Iacob şi Ioan. Ceea ce surprinde la acest episod este spontaneitatea cu care aceşti primi ucenici răspund (aidoma lui Elizeu la chemarea profetului Ilie) apelului lui Isus. Faptul de a-şi lăsa îndată mrejele şi a-l urma pe Cristos poate însemna, pe de-o parte, că ei sunt dispuşi să înceapă munca de convertire şi să creadă în evanghelie şi, pe de altă parte, să devină, împreună cu Isus, pescari de oameni, adică să participe la lucrarea de vestire a Împărăţiei lui Dumnezeu, astfel încât tot mai mulţi oameni să aibă parte de Ea. Astfel, răspunsul acestor primi ucenici, în condiţiile stabilite de Isus, are caracter exemplar pentru oricine se ştie şi se vrea ucenic al lui Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Laura (1891-1904)

“Floare euharistică din Junin de Los Andes, a cărei viaţă a fost un poem de curăţie, de jertfă, de iubire filială” sunt cuvintele care se citesc pe mormântul ei. Fiind originară din Santiago de Chile, după ce rămâne orfană de tată, vine împreună cu mama şi sora să locuiască în Argentina. Găseşte refugiu spiritual la Surorile Saleziene, unde se pregăteşte pentru prima împărtăşanie şi pentru mir. Vrea să se consacre lui Isus. Înţelege că sensul vieţii este cunoaşterea şi iubirea lui Isus. Realizând situaţia morală periculoasă în care se găseşte mama ei, îşi oferă viaţa Domnului pentru mântuirea mamei.


Calendarul săptămânii

21 D DUMINICA A 3-A DE PESTE AN; Sf. Agneza, fc. m.

22 L Sf. Vincenţiu, diacon m.*; Fer. Laura, fc.

23 M Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

24 M Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **

25 J Convertirea Sf. Ap. Paul

26 V Ss. Timotei şi Tit, ep. **

27 S Ss. Bretanion, ep. de Tomis **; Angela Merici, fc. *

28 D DUMINICA A 4-A DE PESTE AN; Sf. Toma de Aquino, pr. înv.; Fer. Olimpia, clg. m.


Gândul săptămânii

“A te dispreţui e bine, a te uita e şi mai bine.”

(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons