20 octombrie 2019 • DUMINICA A XXIX-A D.P.A. • Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, clg.; Fer. Iacob Strepa, ep.

LECTURA I

Când Moise îşi ridica mâna, era mai tare Israel.
Citire din cartea Exodului 17,8-13

În zilele acelea, Amalec a venit şi s-a luptat cu Israel la Refidim. Moise i-a zis lui Iosue: “Alege pentru noi nişte bărbaţi, ieşi şi luptă împotriva lui Amalec! Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului, cu toiagul lui Dumnezeu în mână”. Iosue a făcut după cum i-a spus Moise şi a luptat împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur au urcat pe vârful dealului. Când Moise îşi ridica mâna, era mai tare Israel; când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise s-au îngreunat; ei au luat o piatră, au pus-o sub el, iar el s-a aşezat pe ea. Iar Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte şi altul de cealaltă; şi mâinile lui au rămas stabile până la apusul soarelui. Iosue i-a lovit pe Amalec şi poporul lui prin ascuţişul sabiei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 120(121),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. 2)

R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul şi pământul.

Îmi ridic ochii spre munţi şi mă întreb:
“De unde-mi va veni ajutorul?”
Ajutorul meu vine de la Domnul,
care a făcut cerul şi pământul. R.

Nu va lăsa să ţi se clatine piciorul
şi nu va aţipi cel care te păzeşte.
Iată, nu aţipeşte, nu doarme
cel care-l păzeşte pe Israel! R.

Domnul este păzitorul tău,
Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta.
Ziua soarele nu-ţi va dăuna,
nici luna în timpul nopţii. R.

Domnul te va păzi de orice rău,
Domnul îţi va apăra sufletul.
Domnul te va păzi la plecare şi la venire,
de acum şi până în veac. R.

LECTURA A II-A

Omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 3,14-4,2

Preaiubitule, rămâi statornic în cele pe care le-ai învăţat şi în care crezi, ştiind de la cine le-ai învăţat! Din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi care îţi pot da înţelepciunea spre mântuire prin credinţa care este în Cristos Isus. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi este de folos pentru a învăţa, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună. Te conjur înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să-i judece pe vii şi pe morţi, la arătarea sa şi a împărăţiei lui: vesteşte cuvântul, insistă la timp potrivit şi la timp nepotrivit, dojeneşte, ameninţă, îndeamnă, cu toată îndelunga răbdare şi învăţătură!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Evr 4,12ad
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu este viu, plin de putere şi judecă sentimentele şi gândurile inimii. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dumnezeu va face dreptate aleşilor săi care strigă către el.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,1-8

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi o parabolă referitor la datoria de a se ruga întotdeauna şi de a nu se descuraja: “Într-o cetate, era un judecător care nu se temea de Dumnezeu şi căruia nu-i era ruşine de oameni. Şi mai era în cetatea aceea o văduvă care venea la el şi-i spunea: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului meu!» Dar, mult timp, el nu a voit. Apoi şi-a zis: «Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mi-e ruşine, pentru că nu mă lasă în pace, îi voi face totuşi dreptate văduvei acesteia, ca să nu vină şi să mă tot bată la cap»”. Iar Domnul a zis: “Aţi auzit ce a spus judecătorul nedrept! Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi care strigă zi şi noapte către el, chiar dacă-i face să aştepte? Vă spun că le va face dreptate repede. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi oare credinţă pe pământ?”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Textele aceste duminici fac pledoaria legăturii pe care fiecare dintre noi trebuie să o păstreze cu Dumnezeu, astfel încât, potrivit lecturii a doua, omul să fie desăvârşit, bine pregătit pentru orice faptă bună. Această legătură se realizează, potrivit lecturii a doua, prin citirea şi meditarea Sfintelor Scripturi. Într‑adevăr, Sfântul Paul îi reaminteşte ucenicului său, Timotei: din copilărie cunoşti Sfintele Scripturi; ele îţi vor da înţelepciunea care te va conduce la mântuire, prin credinţa în Cristos Isus. În schimb, celelalte două lecturi pledează pentru acea legătură vie care se realizează prin rugăciune. Într‑adevăr, dacă prima lectură pune în evidenţă gestul lui Moise de a ţine mâinile ridicate în semn de rugăciune, acea rugăciune care permite înfrângerea duşmanilor amaleciţi, fragmentul evanghelic prezintă rugăciunea ca pe mijlocul cel mai eficace de pregătire pentru a înfrunta momentul crucial al Zilei Fiului Omului. Mai precis, începutul capitolului 18 al Evangheliei Sfântului Luca propune o învăţătură care răspunde în mod imediat întrebărilor formulate de ucenici în 17,37 cu privire la modul şi la momentul venirii Zilei Fiului omului. Şi, de vreme ce venirea acestei Zile este imprevizibilă şi tranşantă aidoma unei judecăţi, atunci ucenicul trebuie să fie mereu atent la semnele ei prevestitoare şi pregătit să o întâmpine. Or, parabola care deschide capitolul 18 este rostită de Isus pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze, rugăciunea constantă fiind una din modalităţile de pregătire. Surprinzător este faptul că în parabolă, atitudinea lui Dumnezeu este comparată cu cea a unui judecător fără scrupule (v.2) care, chemat fiind de o văduvă să facă dreptate într-un litigiu, se va supune datorită nu atât convingerilor sale cât mai ales datorită insistenţelor ei sâcâitoare. Şi totuşi, atunci când Isus va face transpunerea parabolei la situaţia concretă (18,6) va trebui să fim atenţi la modul în care se situează accentele. Astfel, dacă versetul 1 accentuează necesitatea rugăciunii insistente şi tenace, parabola privilegiază mai curând convingerea că o astfel de rugăciune este în cele din urmă ascultată. Prin urmare, dacă un judecător nedrept sfârşeşte prin a împlini rugăciunea insistentă a văduvei, cu atât mai mult Dumnezeu care este Tată va împlini cererile copiilor care îl roagă, chiar dacă aparent venirea Zilei Fiului Omului întârzie să-şi facă simţită prezenţa. Foarte grav ar fi, însă, dacă aparenta întârziere ar conduce pe cineva la descurajare sau la abandonarea rugăciunii. O astfel de persoană nu ar mai fi gata să primească judecata şi mântuirea. Într-adevăr, dacă nu trăim în mod constant în spirit de rugăciune, adică în acel spirit de deschidere faţă de judecata lui Dumnezeu, ne va fi imposibil să o primim atunci când va veni deoarece ea va veni pe neaşteptate.
Pericopa acestei duminici se termină printr-o întrebare a lui Isus oarecum derutantă: Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ? (v.8). E drept că fără credinţă este imposibil ca cineva să primească mântuirea atunci când ea vine. Şi totuşi, întrebarea lui Isus nu este atât de pesimistă cum ar considera-o unii sau alţii. Ea nu face decât să formuleze o întrebare fundamentală: atunci când Cristos va veni pe pământ, bunăvoinţa Tatălui va mai găsi oare vreun ecou în inimile oamenilor? Vor şti ei oare să accepte cu inimă de copil (cfr. 18,15) bunăvoinţa lui Dumnezeu şi mântuirea Lui de vreme ce doar cel credincios, adică cel care are o inimă nouă şi perseverentă va putea să fie liber pentru a o primi?

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 20-27 octombrie 2019

20 D DUMINICA A 29-A D.P.A.; Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, clg.; Fer. Iacob Strepa, ep.
21 L Ss. Ursula și îns., m.; Celina; Ilarion, abate
22 M Sf. Ioan Paul al II-lea, pp. *
23 M Sf. Ioan din Capistrano, pr. *
24 J Sf. Anton M. Claret, ep. *
25 V Ss. Crisant și Daria, soți m.; Mina, ostaș m.
26 S Ss. Dumitru, m. *; Lucian și Marcian, m.
27 D DUMINICA A 30-A D.P.A.; Sf. Evarist, pp. m.


Gândul săptămânii

“Nimic nu sărăceşte şi nu îmbogăţeşte mai mult decât timpul.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons