20 noiembrie 2022 • DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI • Ss. Dasius din Durostorum, m.; Grigore Decapolitul; Edmund, rege

LECTURA I

L-au uns pe David rege peste Israel.
Citire din cartea a doua a lui Samuel 5,1-3

În zilele acelea, toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron şi au zis: “Iată, noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta! Chiar şi înainte, când Saul era rege peste noi, tu erai cel care-l conduceai afară şi îl aduceai înăuntru pe Israel. Şi Domnul ţi-a zis: «Tu îl vei paşte pe poporul meu, Israel, şi vei deveni conducător peste Israel»”. Toţi bătrânii lui Israel au venit la rege, la Hebron, şi regele David a încheiat o alianţă cu ei la Hebron înaintea Domnului. Iar ei l-au uns pe David rege peste Israel.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 121(122),1-2.4-5 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului.

M-am bucurat când mi s-a spus:
“Să mergem în casa Domnului!”
Iată, picioarele noastre au ajuns
la porţile tale, Ierusalime! R.

Acolo urcă triburile, triburile Domnului,
după mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului.
Căci acolo sunt scaunele de judecată,
tronurile casei lui David. R.

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,12-20

Fraţilor, aduceţi mulţumire Tatălui care v-a învrednicit să aveţi parte la moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale. În el avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creaţia, pentru că prin el au fost create toate în ceruri şi pe pământ: cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri: toate au fost create prin el şi pentru el. El este mai înainte de toate şi toate subzistă în el. Şi el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi, ca să fie el cel dintâi în toate, pentru că în el i-a plăcut lui Dumnezeu să facă să locuiască toată plinătatea şi prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Mc 11,9b-10a
(Aleluia) Binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăţia care vine, a părintelui nostru David! (Aleluia)

EVANGHELIA

Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia ta!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 23,35-43

În acel timp, conducătorii îşi băteau joc de Isus, spunând: “Pe alţii i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul!” Şi soldaţii îl luau în râs când se apropiau de el şi-i aduceau oţet, spunând: “Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi!” Deasupra lui era şi o inscripţie: “Acesta este regele iudeilor”. Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta spunând: “Oare nu eşti tu Cristos? Salvează-te pe tine şi pe noi!” Dar celălalt, luând cuvântul şi mustrându-l, i-a spus: “Nu te temi de Dumnezeu, tu, care suferi aceeaşi condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru ce am făcut; dar el n-a făcut niciun rău”. Şi spunea: “Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei veni în împărăţia ta!” Iar el i-a spus: “Adevăr îţi spun: astăzi vei fi cu mine în paradis!”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Liturgia sărbătorii Cristos, Regele Universului, cu care se încheie anul liturgic, ne propune spre meditare un fragment din relatarea pătimirii lui Isus. În acest fragment, Mântuitorul, care în timpul procesului se declarase a fi Rege, Mesia, devine obiectul batjocorilor şi al insultelor tuturor celor care asistă la moartea lui pe cruce, inclusiv al unuia dintre răstigniţii învecinaţi. Toţi aceştia iau în derâdere titlul pe care şi l-a atribuit, cerându-i să confirme prin gesturi spectaculoase pretenţia sa mesianică. Lor, însă, le scapă un detaliu pe care Isus Cristos l-a semnalat deja (prin cele trei prevestiri ale pătimirii, morţii şi învierii sale de la Ierusalim – Lc 9,22.43-44; 18,31-33), detaliu care face trimitere atât la profeţia din Ps 22,7-8 (Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic: „S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască, să-l izbăvească, fiindcă îl iubeşte”) cât şi la figura servitorului suferind din Is 52,13-53,12, unde se spune că mântuirea este rodul jertfirii de sine (…el a fost străpuns pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne-a adus pacea a căzut peste el şi prin rănile lui am fost vindecaţi.). Mai mult, aşa cum se prezintă scena în care Isus, pătimind, are de îndurat insultele şi provocările celor din jur, ne reaminteşte de alte două episoade de la începutul Evangheliei care acum capătă valoare de prevestire: cel al ispitirilor din pustiu unde Isus a refuzat în mod sistematic să se salveze pe sine (4,2-4) şi cel din sinagoga de la Nazaret unde concitadinii săi refuză să accepte pretenţiile mesianice ale aceluia pe care nu-l recunosc decât ca fiul lui Iosif (4,22s).
Cu alte cuvinte, regalitatea lui Isus nu este una asemănătoare vreunei monarhii din această lume. Isus nu îşi exercită regalitatea prin puterea de a constrânge sau de a săvârşi miracole în folosul propriu – schimbând pietrele în pâine sau salvându-se pe sine însuşi de la moarte –. Adevărata regalitate este aceea în care Isus intră prin intermediul crucii, pentru a exprima măsura iubirii sale care, pentru a-i aduna laolaltă pe fiii şi fiicele poporului său, e capabilă să meargă până la jertfirea de sine. Tâlharul cel bun, care face, mai întâi, un act de profundă căinţă pentru păcatele sale şi, mai apoi, îndrăzneşte să ceară de la Cel care suferă pe nedrept să fie primit în Împărăţie, este cel dintâi care obţine Pacea Învierii. El aude cuvântul salvator al Regelui său: Astăzi vei fi cu mine în paradis!
Isus ni se înfăţişează astăzi ca fiind adevăratul Mesia / adevăratul Rege care ne aşteaptă pe toţi alături de crucea pe care pătimeşte pentru a ne spune cât de mult ne iubeşte şi pentru a ne oferi pacea sa şi un loc alături de El în paradis, în cazul în care, cu smerenie, am şti să îi cerem iertare pentru păcatele săvârşite.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 20-27 noiembrie 2022

20 D DOMNUL NOSTRU ISUS CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI; Ss. Dasius din Durostorum, m.; Grigore Decapolitul; Edmund, rege
21 L Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria **
22 M Sf. Cecilia, fc. m. **
23 M Ss. Clement I, pp. m. *; Columban, abate *; Lucreția, m.
24 J Ss. Martiri din Vietnam **
25 V Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m. *
26 S Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.
27 D DUMINICA I DIN ADVENT (ANUL A); Sf. Virgil, ep.


Gândul săptămânii

“Cerul este singurul loc unde mereu este loc.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons