20 iunie 2021 • DUMINICA A XII-A D.P.A. • Ss. Pavel și Chiriac din Tomis și îns. m.; Fer. Margareta Ball, văduvă, m.

LECTURA I

Aici se va sfărâma trufia valurilor tale!
Citire din cartea lui Iob 38,1.8-11

Domnul i-a răspuns lui Iob din furtună şi i-a zis: “Cine a închis marea cu porţi, când, ţâşnind, a ieşit din pântece, când i-am pus norul ca haină şi bezna, ca scutec? Atunci i-am impus un hotar şi am pus legături şi porţi. Şi am spus: «Până aici să vii, şi nu mai departe, şi aici să se oprească
valurile tale semeţe!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 106 (107), 23-24.25-26.28-29.30-31 (R.: 1)

R.: Preamăriţi-l pe Domnul, pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!
sau:
Aleluia.

Cei care plecau pe mare în corăbii
şi făceau negoţ pe apele cele mari,
ei au văzut lucrările Domnului
şi minunile lui în adâncuri. R.

El a spus şi s-a pornit vântul furtunii
care a ridicat valurile mării:
se suiau spre ceruri, coborau spre abisuri;
sufletul lor se topea de groază. R.

În strâmtorarea lor, au strigat către Domnul
şi el i-a făcut să iasă din necazurile lor;
a liniştit furtuna
şi valurile s-au potolit. R.

S-au bucurat că valurile s-au liniştit
şi el i-a condus la portul dorit de ei.
Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui,
pentru minunile pe care le-a făcut
în folosul fiilor oamenilor! R.

LECTURA A II-A

Cele vechi au trecut, iată, au devenit noi.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,14-17

Fraţilor, iubirea lui Cristos ne constrânge pe noi care judecăm că unul singur a murit pentru toţi, ca atare toţi au murit. El a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei. Astfel, de acum înainte, noi nu mai cunoaştem pe nimeni după trup şi, dacă l-am cunoscut pe Cristos după trup, acum nu-l mai cunoaştem astfel. Deci, dacă cineva este în Cristos, este o creatură nouă: cele vechi au trecut, iată, au devenit noi!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat printre noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Cine este oare acesta că şi vântul şi marea îl ascultă?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,35-41

În aceeaşi zi, după ce s-a înserat, Isus le-a spus discipolilor săi: “Să trecem pe ţărmul celălalt!” Şi, părăsind mulţimea, l-au luat aşa cum era în barcă. Erau şi alte bărci cu el. Şi a fost o mare furtună, iar valurile izbeau în barcă, încât aproape se umpluse. El dormea în partea dinapoi a bărcii, pe un căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au spus: “Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?” Ridicându-se, a mustrat vântul şi a spus mării: “Potoleşte-te! Taci!” Şi vântul s-a calmat şi s-a făcut linişte mare. Atunci le-a spus: “De ce sunteţi fricoşi? Încă nu aveţi credinţă?” Dar ei au fost cuprinşi de teamă mare şi spuneau unii către alţii: “Cine este, oare, acesta, că şi vântul şi marea îl ascultă?”

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Oricât de prevăzător ar fi, fiecare om se poate trezi, mai devreme sau mai târziu, în sitaţia de a înfrunta forţe oarbe care îi ameninţă viaţa. Lupta cu astfel de forţe distrugătoare se dovedeşte a fi cumplită. Cu propriile sale puteri omul nu le poate face faţă.
Sfântul Marcu a reţinut în Evanghelia sa un astfel de episod în care barca în care se afla Isus împreună cu ucenicii săi a fost asaltată, în plină noapte, de o furtună năpraznică. Într-o astfel de situaţie toţi cei de pe punte s-au luptat îndelung pentru ca valurile şi vânturile să nu scufunde barca. Toată priceperea lor şi toată puterea braţelor au însă o limită. Ce le mai rămâne de făcut atunci când acestea se epuizează? În mod spontan se îndreaptă spre Isus care, surprinzător, dormea în partea dinapoi a bărcii, pe un căpătâi. Strigătul lor e în acelaşi timp, nedumerire, rugăciune, speranţă de ultimă clipă: Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim? În cele din urmă Isus nu numai că li se alătură în lupta cu valurile, ci în mod suveran El mustră valurile şi porunceşte mării: Potoleşte-te!, iar aceste forţe oarbe ale naturii i se supun.
În multe situaţii din viaţă strigătul nostru pare să nu fie auzit de nimeni, nici chiar de Cel care s-a oferit să ne însoţească de-a lungul vieţii. Atunci când ne este cel mai greu, El pare că „doarme”, indiferent faţă de situaţia cumplită în care ne aflăm. Şi totuşi, după ce ne lasă să ne descoperim limitele puterilor şi ale priceperii, după ce ajungem să ne convingem că singuri nu putem răzbi, din piepturile noaste ţâşneşte strigătul după ajutor. Întărit de credinţă, potrivit lui Isus, un astfel de strigăt este întotdeauna auzit.
Dar, o astfel de experienţă de viaţă comportă şi un aspect revelator. Isus nu este, alături de noi, cineva puţin mai priceput sau puţin mai puternic decât noi. El se revelează a fi suveran peste orice forţă din lumea această; suveranitatea sa are acele trăsături divine care i-au permis lui Dumnezeu la începuturi, potrivit primei lecturi, să închidă marea cu porţi atunci când a ţâşnit din pântece…, i-a pus hotar şi i-a spus: „Până aici să vii, şi nu mai departe, şi aici să se oprească valurile tale semeţe!”
La rândul ei, lectura a doua, ne revelează un alt aspect al personalităţii lui Isus Cristos, revelaţie care întăreşte în noi ataşamentul faţă de El şi, totodată, determină în noi un nou mod de a fi şi de a trăi: El a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei… Deci, dacă cineva este în Cristos, este o făptură nouă: cele vechi au trecut, iată, au devenit noi!
Acestea sunt adevărate revelaţii care ne dau încredere şi speranţă că, punându-ne credinţa în Fiul lui Dumnezeu, nu vom rămâne nicicând dezamăgiţi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 20-27 iunie 2021

20 D DUMINICA A XII-A D.P.A.; Ss. Pavel și Chiriac din Tomis și îns. m.; Fer. Margareta Ball, văduvă, m.
21 L Sf. Alois de Gonzaga, clg. **
22 M Ss. Paulin de Nola, ep. *; Ioan Fisher, ep. m. *; Thomas Morus, m. *
23 M Ss. Niceta de Remesiana, ep. **; Iosif Cafasso, pr.
24 J NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL
25 V Sf. Wilhelm, abate
26 S Ss. Ioan și Paul, m.; Josemaria Escriva de Balaguer, pr.
27 D DUMINICA A XIII-A D.P.A.; Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv.


Gândul săptămânii

“Deasupra capetelor noastre există mai mult cer decât există pământ sub picioarele noastre.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons