20 mai 2018 • DUMINICA RUSALIILOR • Ss. Bernardin din Siena, pr.; Lidia

LECTURA I

Au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească.
Citire din Faptele Apostolilor 2,1-11

Când a sosit ziua Rusaliilor, toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc. Şi, dintr-o dată, s-a iscat din cer un vuiet, ca la venirea unei vijelii puternice, şi a umplut întreaga casă în care stăteau. Atunci le-au apărut nişte limbi ca de foc împărţindu-se şi aşezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească. Şi erau atunci la Ierusalim iudei, bărbaţi evlavioşi din toate naţiunile de sub cer. Când s-a auzit vuietul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas tulburată, pentru că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Erau uimiţi şi se minunau, spunând: “Iată, oare nu sunt galileeni toţi aceştia care vorbesc? Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi şi locuitori din Mesopotamia, Iudeea şi Capadocia, din Pont şi Asia, din Frigia şi Pamfilia, din Egipt şi din părţile Libiei, care sunt aproape de Cirene, romani în trecere, atât iudei cât şi prozeliţi, cretani şi arabi îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 103(104),1ab şi 24ac.29bc-30.31 şi 34 (R.: cf. 30)

R.: Trimite, Doamne, Duhul tău şi reînnoieşte faţa pământului!
sau:
Aleluia.

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare!
Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne!
Pământul este plin de creaturile tale. R.

Dacă le iei suflarea,
ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

Gloria Domnului să rămână în veci!
Să se bucure Domnul de lucrările sale!
Să ajungă cântecul meu până la el,
iar eu mă voi bucura în Domnul! R.

LECTURA A II-A

Rodul Duhului este iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 5,16-25

Fraţilor, umblaţi în Duh şi nu împliniţi poftele trupului! Căci trupul doreşte împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi. Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, neruşinarea, idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, bunăvoinţa, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele. Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

(Aleluia) Vino, Duhule Sfânt, pătrunde inimile credincioşilor tăi şi aprinde în ele focul iubirii tale! (Aleluia)

EVANGHELIA

Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,26-27; 16,12-15

În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: “Când va veni Mângâietorul pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie despre mine. Şi voi veţi da mărturie, pentru că de la început sunteţi cu mine. Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

După Învierea din morţi a Domnului nostru Isus Cristos şi după glorioasa Lui Înălţare la cer, evenimentul Rusaliilor reprezintă un moment fundamental în naşterea unei lumi noi. Această lume nouă are la bază nu doar o doctrină după care să se orânduiască, ci ea este rodul Jertfei de sine a Mântuitorului, Jertfă care se dovedeşte a fi dătătoare de viaţă şi călăuzitoare regală (mesianică) a istoriei umanităţii.
În această istorie, Duhului Sfânt îi revine, potrivit fragmentului evanghelic de astăzi, un rol absolut vital. Într-adevăr, ca un adevărat Mângâietor, El reactualizează lucrarea lui Isus Cristos în lume făcând să beneficieze de mântuirea Lui oamenii din toate timpurile şi din toate locurile. Mai mult, ca Duh al adevărului, El dă mărturie, de-a lungul timpului, despre Cristos. Această mărturie se realizează, în principal, prin intermediul celor care au fost şi rămân alături de Isus. Dar, pentru că aceştia nu pot duce tot ceea ce Mântuitorul i-a învăţat, Duhul Sfânt e Cel care le reaminteşte ucenicilor totul: … când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul. Or, o astfel de lucrare ce permanentizează mântuirea lui Cristos în lume este, în fapt, o preamărire continuă a Fiului lui Dumnezeu: El mă va preamări, căci dintr-al meu va lua şi vă va vesti.
Prezentând lucrurile în acest fel, ele par a fi o simplă teorie. Şi totuşi sfântul Luca, prin descrierea pe care o face evenimentului Rusaliilor, pune în evidenţă mai curând latura lor spectaculoasă. Revărsarea Duhului Sfânt asupra comunităţii ucenicilor produce în ei efecte uimitoare. Din oameni temători, Duhul Sfânt face misionari curajoşi, capabili să-şi dea viaţa pentru a-L vesti pe Isus Cristos înviat; din oameni simpli, Duhul Sfânt face mărturisitori capabili să înfrunte minţile cele mai strălucite, dar mai ales să rostească pe înţelesul tuturor faptele minunate ale lui Dumnezeu.
Şi mai spectaculoase sunt trasformările pe care Duhul Sfânt le înfăptuieşte în adâncul fiinţelor noastre. Într-adevăr, potrivit lecturii a doua, în fiecare dintre noi se duce o luptă permanentă: … trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului… Faptele trupului sunt cunoscute şi anume: adulter, necurăţie, destrăbălare, idolatrie, vrăjitorie, uri, vrajbă, gelozie, mânii, certuri, neînţelegeri, dezbinări, invidii, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora… Aceia care fac astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. În schimb, rodul Duhului este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunăvoinţă, bunătate, încredere, blândeţe, înfrânare… Altfel spus, greu îi este omului să ajungă la o stăpânire de sine astfel încât el să fie cel care hotărăşte în el însuşi. Pe timpul apostolului Paul filosofii stoici elaborau o doctrină foarte frumoasă a stăpânirii de sine, dar foarte puţini erau aceia care şi reuşeau să o pună în practică. Iubirea, răbdarea, bunătatea etc. nu sunt fireşti în om. Ele sunt roade ale Duhului Sfânt.
Să-i cerem astăzi Duhului Sfânt să coboare asupra noastră a tuturor şi să ne trasforme inimile şi vieţile făcându-le cât mai conforme cu voinţa lui Cristos.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Grigore al VII-lea (1015/1020-1085)

Hidebrand Aldobandeschi de Soana a fost călugăr benedictin toscan. În 1073 a devenit episcop al Romei și papă sub numele de Grigore al VII-lea. Este principalul artizan al reformei gregoriene, reformă care a inclus purificarea moravurilor clerului (obligativitatea celibatului preoților; lupta împotriva nicolaismului), lupta împotriva simoniei. În timpul conflictului cu împăratul Henric al IV-lea, legat de investitura episcopilor germani este alungat de la Roma și moare în exil, la Salerno.


Calendarul săptămânii 20-27 mai 2018

20 D DUMINICA RUSALIILOR; Ss. Bernardin din Siena, pr.; Lidia
21 L Sf. Fc. Maria, Mama Bisericii**; Ss. Elena, împ. *; Cristofor Magallanes, pr. și îns. m. *; Eugen de Mazenod, ep.
22 M Ss. Rita din Cascia, clg. *; Emil, m.
23 M Sf. Dezideriu, ep. m.
24 J Sf. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor **; Ss. Donațian și Rogațian, m.
25 V Ss. Beda Venerabilul, pr. înv. *; Grigore al VII-lea, pp.; Maria Magdalena de’ Pazzi
26 S Sf. Filip Neri, pr. **
27 D PREASFÂNTA TREIME; Sf. Augustin de Canterbury, ep.


Gândul săptămânii

“Nu uita că descinzi din Dumnezeu, dar că depinzi numai de tine.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons