20 ianuarie 2019 • DUMINICA A II-A D.P.A. • Ss. Fabian, pp. m.; Sebastian, m.

LECTURA I

După cum se bucură mirele de mireasă, tot la fel se va bucura de tine Dumnezeul tău.
Citire din cartea profetului Isaia 62,1-5

De dragul Sionului nu voi tăcea şi de dragul Ierusalimului nu voi sta liniştit până când nu va răsări dreptatea lui ca aurora şi mântuirea lui nu va arde ca o flacără. Vor vedea neamurile dreptatea ta şi toţi regii, gloria ta; vei fi numit cu un nume nou, pe care gura Domnului îl va indica. Vei fi o cunună a frumuseţii în mâna Domnului şi un turban regal în mâna Dumnezeului tău. Nu ţi se va mai spune „Părăsită” şi ţara ta nu va mai fi numită „Devastată”, căci ţi se va spune „Plăcerea mea este în ea” şi ţării tale, „Măritată”, pentru că Domnul şi-a găsit plăcerea în tine şi ţara ta va avea un soţ. Cum se căsătoreşte un tânăr cu o fecioară, tot aşa se va căsători cu tine cel care te-a zidit. Şi după cum se bucură mirele de mireasă, aşa se va bucura de tine Dumnezeul tău.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 95(96),1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac (R.: cf. 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor faptele minunate ale Domnului!

Cântaţi Domnului un cântec nou!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,
daţi Domnului glorie şi putere!
Daţi Domnului gloria numelui său! R.

Prosternaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte;
dansaţi înaintea lui, toţi locuitorii pământului!
Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

LECTURA A II-A

Toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,4-11

Fraţilor, există diferite daruri, dar este acelaşi Duh. Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi. Fiecăruia îi este dată manifestarea Duhului spre binele tuturor. Căci unuia îi este dat prin Duhul cuvântul înţelepciunii, altuia, cuvântul cunoaşterii, după acelaşi Duh, iar altuia, datorită aceluiaşi Duh, credinţa, altuia, darul vindecărilor, prin acelaşi unic Duh; unuia îi este dată puterea de a face minuni, altuia, profeţia, altuia, discernământul duhurilor, altuia, varietatea limbilor, iar altuia, interpretarea limbilor. Însă toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, care împarte fiecăruia după cum vrea.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

cf. 2Tes 2,14
(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat să moştenim gloria Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

EVANGHELIA

Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,1-11

În acel timp, s-a făcut o nuntă în Cana Galileii şi mama lui Isus era acolo. A fost chemat şi Isus cu discipolii lui. Lipsind la un moment dat vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”. Dar Isus i-a spus: „Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie; încă nu a venit ceasul meu”. Mama lui Isus le-a spus slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune”. Erau acolo şase vase de piatră puse pentru purificarea iudeilor, fiecare de două sau trei măsuri. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă!” Iar ei le-au umplut până sus. Atunci le-a zis: „Scoateţi acum şi duceţi stolnicului nunţii!” Ei i-au dus. Când a gustat stolnicul apa devenită vin – şi el nu ştia de unde este, dar slujitorii care o aduseseră ştiau – stolnicul l-a chemat pe mire şi i-a spus: „Orice om pune mai întâi vinul cel mai bun, iar când s-au îmbătat, pe cel mai slab. Tu ai ţinut vinul bun până acum!” Aceasta a făcut-o Isus ca început al semnelor, în Cana Galileii. Şi-a arătat gloria, iar discipolii lui au crezut în el.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

A fost o nuntă în Cana Galileei şi era mama lui Isus acolo. A fost chemat şi Isus precum şi ucenicii săi la nuntă. Şi sfârşindu-se vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin!”. Isus i-a zis: „Ce vrei de la mine, femeie? Încă n-a sosit ceasul meu”. Mama lui a spus slujitorilor: „Orice vă va spune, faceţi!”… Acest început al minunilor l-a făcut Isus în Cana Galileei şi şi-a arătat slava sa; şi au crezut în El ucenicii săi (In 2,1-12).
Nouă ne place episodul Nunţii din Cana poate pentru că ne place să-l vedem pe Isus aşezat la masă împreună cu prietenii săi şi cu mama sa cu ocazia unei nunţi. În fond, prin Isus, Dumnezeu însuşi se aşază la masa noastră, stă de vorbă cu noi, se bucură împreună cu noi, mănâncă şi bea împreună cu noi. Iată însă că, la un moment dat, nimeni nu mai are ce bea. Nu se cunosc prea multe lucruri nici despre miri şi nici despre cauza terminării vinului. Am putea spune chiar că toate aceste lucruri sunt învăluite într-un mister… În acest caz, am putea încerca să citim episodul Nunţii din Cana ca pe o nouă scenă biblică a căsătoriei pe care Dumnezeu încearcă să o încheie cu „mireasa” pe care o iubeşte şi care nu este alta decât poporul ales, Israel. „Căsătoria” s-a dovedit a fi una dificilă, de vreme ce Dumnezeu a cerut de atâtea ori credincioşia şi energia atâtor patriarhi şi profeţi. Dar iat-o pe Mama lui Isus, fecioara prin excelenţă a lui Israel, cea care îl reprezintă aici pe poporul ales, mărturisind că nu mai au vin. (Cele şase vase mari ale legămintelor sale s-au dovedit a fi efemere.) Şi pentru că nu mai există vin, nu mai există nici bucurie (vinul fiind simbolul bucuriei). Sfântul Augustin a vorbit, comentând acest episod, de şase epoci ale lumii la capătul căreia se afla cea de-a şaptea, care este cea a răscumpărării. Şi iată că Isus oferă din nou posibilitatea, prin venirea sa în lume, a reluării legăturii de iubire, legătură ce se vrea a fi o căsătorie care să dureze toată veşnicia.
Rolul Mamei lui Isus, prin invitaţia la disponibilitate (Orice vă va spune, faceţi…), depăşeşte acea delicateţe naturală a unei femei care remarcă nedumerirea invitaţilor. Ea asumă în realitate întreaga sete a poporului lui Dumnezeu după un vin nou, mesianic. Astfel, Isus, la invitaţia mamei sale, cere să fie umplute cele şase vase de piatră. (Nu putem să nu remarcăm precizia cu care Sfântul Ioan notează că aceste vase conţineau în mod obişnuit apă nu pentru băut, ci pentru purificare… Altfel spus, vinul cel nou va fi unul salvator, purificator…)
Dar Isus are nevoie de un gest uman, de apa umanităţii pentru a face să ţâşnească băutura divină. În cele din urmă, invitaţii constată că mirele (Dumnezeu) se comportă contrar oamenilor: sfârşitul timpurilor nu este marcat de decadenţă; la sfârşitul timpurilor va veni mântuirea. Iar ea are gustul unui vin de sărbătoare. Ea va manifesta slava Sa. De aceea, Nunta din Cana este o epifanie.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Sfântul săptămânii

Ildefons (607-667)

Familia sa îi pregătea o carieră cu care nu era de acord. De aceea a fugit și s-a refugiat la mănăstirea Cosma și Damian. Devine călugăr și ajunge la diaconat. A fost ales abate al mănăsirii pentru calitățile sale deosebite. După moartea episcopului de Toledo este numit în locul acestuia.
A lăsat mai multe scrieri de doctrină și de morală, precum și imnuri liturgice. Opera sa cea mai importantă este De viris illustribus, care este o continuare a enciclopediei Sfântului Isidor de Sevilia.


Calendarul săptămânii 20-27 ianuarie 2019

20 D † DUMINICA A II-A D.P.A.; Ss. Fabian, pp. m.; Sebastian, m.
21 L Sf. Agneza, fc. m. **
22 M Sf. Vincențiu, diacon m. *; Fer. Laura, fc.
23 M Ss. Emerențiana, fc. m.; Ildefons, ep.
24 J Sf. Francisc de Sales, ep. înv. **
25 V Convertirea Sf. Ap. Paul
26 S Ss. Timotei și Tit, ep. **
27 D † DUMINICA A III-A D.P.A.; Ss. Bretanion, ep. de Tomis; Angela Merici, fc.


Gândul săptămânii

“Înaintarea spirituală are loc atunci când facem din dragoste ceea ce am fi făcut din datorie.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2018 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons