2 octombrie 2022 • DUMINICA A XXVII-A D.P.A. • Ss. Îngeri Păzitori

LECTURA I

Cel drept va trăi din credinţa lui.
Citire din cartea profetului Habacuc 1,2-3; 2,2-4

Până când voi striga către tine, Doamne, şi tu nu vei asculta? Până când voi striga la tine: “Violenţă!” şi tu nu mântuieşti? De ce mă faci să văd nelegiuire şi tu doar priveşti? Devastare şi violenţă sunt înaintea mea, ceartă şi neînţelegere se ridică. Domnul mi-a răspuns şi a zis: “Scrie viziunea şi graveaz-o pe tăbliţe, ca să poată alerga cel care o vesteşte! Căci va mai fi o viziune la timpul hotărât. Ea va fi exprimată la sfârşit şi nu va înşela. Dacă întârzie, aşteapt-o, pentru că va veni şi nu va întârzia! Iată, el s-a îngâmfat şi sufletul lui nu este drept în el. Dar cel drept va trăi prin credinţa lui”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 94(95),1-2.6-7abc.7d-9 (R.: cf. 8)

R.: Ascultaţi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre!

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,
să mergem înaintea lui cu cântece de laudă
şi în cântări de psalmi să-l preamărim! R.

Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm în faţa lui
şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,
căci el este Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,
turma pe care mâna lui o călăuzeşte! R.

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:
“Nu vă împietriţi inimile ca la Meriba,
ca în ziua de la Massa, în pustiu;
acolo m-au ispitit părinţii voştri,
m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele”! R.

LECTURA A II-A

Nu te ruşina de mărturia Domnului nostru!
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 1,6-8.13-14

Preaiubitule, îţi amintesc să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele! Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci Duhul tăriei, al iubirii şi al chibzuinţei. Aşadar, nu te ruşina de mărturia Domnului nostru şi nici de mine, care mă aflu în lanţuri pentru el, ci suferă împreună cu mine pentru evanghelie după puterea lui Dumnezeu. Ia ca normă cuvintele sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, în credinţa şi iubirea care este în Cristos Isus! Păstrează depozitul cel bun prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi!

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

1Pt 1,25
(Aleluia) Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Acesta este cuvântul care v-a fost vestit prin evanghelie. (Aleluia)

EVANGHELIA

Dacă aţi avea credinţă!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,5-10

În acel timp, apostolii i-au spus Domnului: “Măreşte-ne credinţa!” Iar Domnul a spus: “Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi spune sicomorului acestuia: «Dezrădăcinează-te şi plantează-te în mare!» şi v-ar asculta. Cine dintre voi, având un servitor la arat sau la păstorit, când acesta se întoarce de la câmp, îi va spune: «Vino îndată şi aşază-te la masă!»? Nu-i va spune mai degrabă: «Pregăteşte-mi ceva pentru cină, încinge-te ca să-mi slujeşti până când voi mânca şi voi bea eu, după aceea vei mânca şi vei bea şi tu!»? Oare trebuie să-i mulţumească servitorului că a făcut cele poruncite? Tot aşa şi voi, când faceţi toate cele care vă sunt poruncite, spuneţi: «Suntem servitori inutili, am făcut ceea ce eram datori să facem»”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Faptul că mesajul Evangheliei a ajuns pe toate continentele, ne‑ar putea lăsa impresia că el s-a impus de la sine. Se ştie, însă, că evanghelizarea nu a fost un fapt simplu. E drept că în unele regiuni ale lumii mesajul evanghelic a fost primit – şi chiar şi în zilele noastre este primit (v. situația din unele ţări ale extremului Orient sau ale Africii) – cu mare bucurie. În alte regiuni, în schimb, a fost nevoie de timp pentru ca misionarii să îi convingă pe locuitori de valoarea lui salvatoare, constructivă. Au existat şi nenumărate situaţii în care predicatorii au avut de înfruntat rezervele, ostilitatea sau chiar persecuţia venită din partea conducătorilor acelor ţinuturi. Au existat, totodată, şi situaţii în care mesajul evanghelic a fost impus locuitorilor de către conducătorii deveniţi creştini. Dar, indiferent de modul în care Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la oameni, atâta timp cât El a fost ascultat şi pus în aplicare, nu a întârziat să-şi aducă roadele binefăcătoare în societate, în familie, în comunitate ori în viaţa personală.
Ceea ce se cunoaște mai puţin este starea de spirit în care misionarii şi, mai apoi, responsabilii Bisericii şi-au împlinit misiunea primită de la Isus Cristos, îndeosebi în situaţiile grele. Cele trei lecturi ale duminicii a XXVII-a de peste an, ne oferă câteva exemple de vestitori ai Cuvântului lui Dumnezeu tentaţi să renunţe la misiune datorită descurajărilor cărora le-au căzut uneori pradă. Prima lectură ne oferă exemplul profetului Habacuc care, constatând „pasivitatea” lui Dumnezeu în faţa silniciilor şi a abuzurilor persecutorilor poporului ales, se lasă pradă deznădejdii. El merge până acolo încât îl întreabă pe Dumnezeu: Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, iar tu stai şi priveşti la nedreptatea care ni se face? Atunci Domnul îi răspunde, printre altele: Aşterne în scris viziunea pe care ai avut-o… Această viziune se va împlini, însă numai la timpul hotărât… Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o… Iată, cel care nu are sufletul drept va pieri, iar cel drept va trăi în viaţă datorită credinţei lui. Prin urmare, ceea ce Domnul îi cere profetului este să anunţe că El veghează, că lucrarea Lui salvatoare este în desfăşurare. Încrederea în Domnul este condiţia absolut necesară pentru a rămâne în viaţă. La rândul său, Timotei, ucenicul Sfântului Paul, are nevoie de o încurajare din partea maestrului său: aprinde din nou darul lui Dumnezeu, pe care l-ai primit atunci când ţi-am impus mâinile. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de timiditate, ci un duh de putere, de iubire şi de înţelepciune… Ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. În aceste cuvinte regăsim sugerată cheia succesului oricărui trimis să vestească Mesajul evanghelic încredinţat de Isus Cristos ucenicilor: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare!» şi el v-ar asculta. Cu alte cuvinte, ca şi în Mesajul Domnului transmis prin profetul Habacuc, Isus Cristos afirmă cu tărie că în lupta cu dificultăţile cele mai mari ale vieţii noi toţi avem nevoie de credinţă, acea credinţă care presupune încrederea că Dumnezeu veghează şi, atunci când este cazul, îi salvează pe cei care îi sunt fideli. Bunăvoinţa sa este cu atât mai de apreciat cu cât noi suntem creaturile şi servitorii săi.

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 2-9 octombrie 2022

2 D DUMINICA A XXVII-A D.P.A.; Ss. Îngeri Păzitori
3 L Ss. Martiri din Tomis **; Ss. Dionisiu Areopagitul; Candida, m.; Crescențiu, pr. m.; Fer. Constantin Ignațiu Bogdanffy, ep. m.
4 M Sf. Francisc din Assisi **
5 M Sf. Faustina Kowalska, clg. *; Fer. Albert Marvelli; Bartolo Longo
6 J Sf. Bruno, pr. *
7 V Sf. Fc. Maria, Regina Rozariului **
8 S Sf. Pelagia, fc. m.
9 D DUMINICA A XXVIII-A D.P.A.; Ss. Dionisiu, ep. și îns., m.; Ioan Leonardi, pr.; Abraham, patriarh


Gândul săptămânii

“Nu vom fi mântuiţi defel prin noi înşine, dar nicidecum fără noi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2022 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons