2 mai 2021 • DUMINICA A V-A A PAȘTELUI • Ss. Atanasiu, ep. înv.; Antonin din Florența, ep.

LECTURA I

Le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul.
Citire din Faptele Apostolilor 9,26-31

În zilele acelea, când a ajuns la Ierusalim, Saul a încercat să se alăture discipolilor, dar toţi se temeau de el, necrezând că este şi el discipol. Atunci Barnaba l-a luat şi l-a dus la apostoli şi le-a povestit cum l-a văzut pe drum pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum a predicat cu îndrăzneală la Damasc în numele lui Isus. Iar el umbla în Ierusalim împreună cu ei, predicând cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea şi discuta aprins şi cu eleniştii, dar aceştia căutau să-l ucidă. Când au aflat fraţii, l-au dus la Cezareea şi l-au trimis la Tars. Aşadar, Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria; se consolida şi umbla în frica de Domnul şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 21(22),26b-27.28 şi 30.31-32 (R.: 26a)

R.: La tine, Doamne, este lauda mea în adunarea cea mare.
sau:
Aleluia.

Îmi voi împlini făgăduinţele în faţa celor ce se tem de el.
Cei sărmani vor mânca şi se vor sătura;
vor lăuda pe Domnul cei care îl caută:
“Inimile lor să trăiască în veci!” R.

Îşi vor aduce aminte
şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului,
se vor prosterna înaintea lui toate familiile neamurilor.
Vor mânca şi se vor prosterna înaintea lui toţi cei care dorm în pământ,
în faţa lui vor îngenunchea toţi cei care coboară în ţărână. Dar sufletul meu va trăi pentru el. R.

Descendenţa mea îl va sluji.
Se va povesti despre Domnul generaţiei viitoare
şi vor face cunoscută dreptatea lui
poporului care se va naşte:
“Domnul a făcut acestea!” R.

LECTURA A II-A

Aceasta este porunca lui: să credem şi să ne iubim!
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,18-24

Copii, să nu iubim numai cu vorba sau cu limba, ci cu fapta şi adevărul. Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr: ne vom linişti inima înaintea lui pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză, Dumnezeu este mai mare decât inimile noastre şi cunoaşte toate. Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu şi orice i-am cere primim de la el pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce îi este plăcut. Aceasta este porunca lui: să credem în numele Fiului său, Isus Cristos, şi să ne iubim unii pe alţii după cum ne-a dat poruncă. Cel care ţine poruncile lui rămâne în el şi el în acesta. Prin aceasta cunoaştem că rămâne în noi: după Duhul pe care ni l-a dat.

Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE

In 15,4a.5b
(Aleluia) “Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul. Cel care rămâne în mine acela aduce roade multe”. (Aleluia)

EVANGHELIA

Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: “Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, el o înlătură şi oricare aduce rod, o curăţă ca să aducă şi mai mult rod. Voi sunteţi deja curaţi, datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneţi în mine, şi eu în voi! După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot la fel nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în mine şi eu în el, acela aduce rod mult, pentru că fără mine nu puteţi face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară, la fel ca mlădiţa, şi se usucă; se adună, se aruncă în foc şi arde. Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, orice voiţi, cereţi şi vi se va face! În aceasta a fost glorificat Tatăl meu, ca să aduceţi rod şi să fiţi discipolii mei”.

Cuvântul Domnului


Comentariu la textele liturgice

Isus a spus ucenicilor săi: „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine.(…)” (In 15,1-8).
Faţă de duminica a patra a Paştelui dominată de alegoria Păstorului cel bun, deosebit de atent cu fiecare oiţă a Sa, Evanghelia duminicii a cincea completează înţelesul relaţiei vitale pe care Isus Cristos Înviat a instaurat-o cu fiecare ucenic odată cu Învierea sa glorioasă, printr-o altă alegorie, cea a viţei care face ca mlădiţele ei să aducă roade (împlinindu-şi astfel menirea de a fi mlădiţă). Într-adevăr metafora viţei roditoare (atât de frecvent utilizată în Vechiul Testament pentru a defini poporul ales al lui Dumnezeu – Os 10,1; Is 5,1-7; 27,2-5; Ier 5,10; 12,10-11; Ps 80; etc.) este aleasă de Mântuitorul pentru ca, prin intermediul ei, să se definească pe sine ca unica sursă a rodirii (vv. 2-5) şi a vieţii (v. 6). Mai mult, transformată în alegorie, metafora viţei dătătoare de viaţă permite exprimarea întregului proces de rodire în care mlădiţa (metafora care-l defineşte pe ucenic) este prezentată ca beneficiara unei iniţiative conjugate a lui Isus Cristos şi a Tatălui. Cuvântul Tatălui, revelat prin Fiul este acel „germen de viaţă” înrădăcinat în fiecare ucenic care trebuie să rodească, mai precis să se concretizeze în atitudini care să-l caracterizeze drept ucenic al lui Isus Cristos Înviat, spre preamărirea Tatălui. Prelungită, alegoria ilustrează şi posibilitatea unui program de nerodire care însă este sancţionat prin înlăturarea mlădiţei uscate şi prin aruncarea ei în foc (imaginea focului neindicând aici neapărat iadul, ci mai curând vizualizarea unui destin lipsit de viaţa oferită de viţă).
Or, lectura a doua a acestei duminici este mai explicită în a spune în ce fel ucenicul trebuie să-şi facă lucrarea de rodire: Copiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul (1In 3,18), în timp ce prima lectură ne oferă exemplul apostolului Paul care, din ziua în care, pe drumul Damascului, a fost înrădăcinată în el revelaţia Cuvântului dătător de viaţă, s-a transformat într-o mlădiţă roditoare (ucenic): propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului (Fap 9,28).

Pr. dr. Tarciziu Şerban


Calendarul săptămânii 2-9 mai 2021

2 D DUMINICA A V-A A PAȘTELUI; Ss. Atanasiu, ep. înv.; Antonin din Florența, ep.
3 L Ss. Filip și Iacob, Ap.
4 M Sf. Florian, m.
5 M Ss. Anghel, clg. m.; Gottard, ep.
6 J Ss. Dominic Savio; Benedicta, fc.; Petru Nolascus, clg.
7 V Ss. Roza Venerini, clg.; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic
8 S Fer. Ieremia Valahul, clg. **; Sf. Victor, m.
9 D DUMINICA A VI-A A PAȘTELUI; Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic


Gândul săptămânii

“Preafericiţi sunt cei care se roagă din toată inima pentru alţii, deoarece ei niciodată nu se vor putea ruga mai sigur, nici mai bine pentru ei înşişi.”
(Fericitul Vladimir Ghika)


© 2021 don Giovanni Berti, www.gioba.it

 


Foaia liturgică este un instrument liturgic pus la dispoziție de Actualitatea Creștină, revista Arhidiecezei Romano-Catolice de București / www.actualitatea-crestina.ro

Show Buttons
Hide Buttons